Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to program rozwojowy wdrażany w firmie, dedykowany dwóm grupom: mentorom, ich podopiecznych i ich przełożonym. Z założenia jest wewnętrznym procesem w firmie, najczęściej zarządzanym przez kogoś z działu personalnego, który służy dzieleniu się wiedzą i daje realną możliwość pracownikom uczenia się od siebie nawzajem.

Rolą firmy zewnętrznej w procesie mentoringu, jest przygotowanie Mentorów do tego aby umieli skutecznie podzielić się swoim doświadczeniem, a Mentee żeby odpowiedzialnie i stosownie do swoich potrzeb umieli z ekspertyzy mentorów korzystać. Pracujemy także z przełożonymi Mentee, aby dostrzegli jakie korzyści dla nich płyną z mentoringu i jak mogą wspierać swoich pracowników w ich osobistym rozwoju poprzez mentoring.

Proces mentoringowy

Schemat programu mentoringowego grafika

Mentoring zawodowy dla pracowników

To szansa na korzystne zbudowanie osobistego wizerunku wśród współpracowników i dobrych relacji z kolegami, które będą procentowały przy różnych okazjach.

To okazja uczenia się od praktyków, możliwość osobistego rozwoju w zakresie wybranych kompetencji i szansa na zbudowanie nowych relacji i kontaktów w firmie.

Mentoring okiem klientów

 

Okno eksperta

Stefan Bulaszewski
Senior Coach

Kto może być Mentorem?

Artykuły eksperckie

Kontynuuj przeglądanie

Podziel się