Program dla Talentów

Jak rozwijać Talenty?

Zapraszając ich do wewnętrznego programu dla Talentów. Takiego który daje możliwość zebrania informacji zwrotnej od współpracowników, nazwania swoich najmocniejszych stron ale i opracowania indywidualnego planu osobistego rozwoju w firmie. Planu adekwatnego do sytuacji biznesowej i priorytetów organizacji, ale uwzględniającego także osobiste potrzeby i aspiracje uczestników.

W naszych programach klienci mają szansę zaplanować z nami swój rozwój w firmie. Prowadzą rozmowy karierowe z przełożonymi i wybierają typ kariery adekwatny do ich potrzeb.

Pracujemy także nad marką osobistą i rozwijaniem kontaktów wewnątrz organizacji. Często bowiem warunkiem osobistego sukcesu, jest współpraca z innymi i umiejętność przekonania do siebie decydentów w różnych projektach.

Przebieg programu Talentowego

Opinie uczestników

Artykuły eksperckie

Kontynuuj przeglądanie

Podziel się