Czy to najlepsza metoda diagnozy pracowników?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Diagnoza pracowników

Assessment Center to innowacyjne podejście, które pozwala na wszechstronne i głębokie zrozumienie umiejętności, kompetencji oraz potencjału każdego kandydata. Czym dokładnie jest Assessment Center i jakie korzyści niesie dla procesu rekrutacyjnego? W poradniku przyjrzymy się bliżej temu narzędziu selekcji, analizując jego zasady, etapy i wpływ na kształtowanie zespołów pracowniczych w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej.

 

Assessment Center – definicja

Assessment Center to zaawansowana metoda oceny umiejętności, kompetencji oraz potencjału kandydatów lub pracowników. Polega na zastosowaniu różnorodnych zadań i symulacji, które odzwierciedlają realne wyzwania związane z danym stanowiskiem.

Proces ten jest przeprowadzany w kontrolowanych warunkach, zazwyczaj przez zespół specjalistów ds. HR i/lub zewnętrznych ekspertów. Celem sesji Assessment Center jest zdobycie wszechstronnego spojrzenia na zdolności i zachowania danej w różnych sytuacjach, co umożliwia lepsze dopasowanie do wymagań stanowiska oraz skuteczniejsze podejmowanie decyzji rekrutacyjnych.

Metoda Assessment Center – na czym polega?

Metoda Assessment Center polega na ocenie umiejętności, kompetencji i potencjału kandydatów lub pracowników poprzez poddanie ich różnorodnym zadaniom i symulacjom. Mogą to być np. zadania indywidualne, testy osobowości lub testy diagnozujące konkretne umiejętności.

Assessment Centre pozwala na analizę reakcji i zachowań uczestników w praktycznych kontekstach, dzięki case study, dyskusjom grupowym, prezentacjom czy odgrywaniem ról. W ten sposób specjaliści mogą podjąć świadomy wybór kandydatów podlegających ocenie. Wszystkie te elementy ułatwiają zrozumienie, jak kandydat radzi sobie z wyzwaniami, współpracuje z innymi, podejmuje decyzje oraz rozwiązuje problemy w konkretnej sytuacji zawodowej.

Kiedy stosuje się Assessment Center?

Assessment Center jest stosowane, gdy chcemy dokładnie ocenić umiejętności, kompetencje i potencjał kandydatów lub pracowników. Dotyczy to przede wszystkim kluczowych stanowisk, które wymagają współpracy, zdolności interpersonalnych oraz rozwiązywania złożonych problemów. Jednak Assessment Center może być też realizowany w przypadku mniej odpowiedzialnych ról.

Metoda ta znajduje zastosowanie w procesie rekrutacji, awansu, identyfikacji liderów oraz rozwoju zawodowego, umożliwiając badanie zachowań i reakcji uczestników w realistycznych sytuacjach. W ten sposób pozwala na lepsze dopasowanie osób do zadań na danym stanowisku i celów organizacyjnych.

Sesja Assessment Center – przebieg

Sesja Assessment Center (AC) to proces, w którym uczestnicy są poddawani różnorodnym zadaniom i sytuacjom. Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg sesji Assessment Center:

Wprowadzenie i prezentacja:

Uczestnicy spotykają się z zespołem oceniającym oraz dowiadują się, jak będzie wyglądał przebieg sesji AC. Na tym etapie mogą zostać przedstawione cele oceny oraz zasady obserwacji.

Indywidualne zadania pisemne:

Mogą to być testy psychometryczne, ankiety osobowościowe, testy twórczego myślenia, zadania związane z analizą przypadków lub sytuacji zawodowych. Celem jest ocena intelektualnych umiejętności kandydatów.

Zadania grupowe:

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, a następnie proszeni są o wspólną pracę nad danym zadaniem. To umożliwia obserwatorom ocenę umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, negocjacji oraz zdolności rozwiązywania problemów.

Studium przypadku (In-Basket):

Uczestnicy otrzymują fikcyjny zestaw dokumentów, e-maili, notatek itp., które zostały przygotowane na podstawie kilkudziesięciu hipotetycznych sytuacji zawodowych. Muszą zdecydować, jakie działania podjąć i w jakiej kolejności należy je wykonać w sposób maksymalnie efektywny i skuteczny. Zadanie pozwala ocenić umiejętność zarządzania czasem, priorytetyzacji oraz podejmowania decyzji niezbędnych dla danego stanowiska pracy.

Symulacje sytuacji:

Uczestnicy angażowani są w role-play, gdzie odgrywają sceny z życia zawodowego. Symulacje pozwalają na ocenę umiejętności interpersonalnych, zdolności do rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji.

Prezentacje:

Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przygotowanie i przedstawienie krótkiej prezentacji na temat określonej kwestii lub problemu związanego z pracą. Pomoże to ocenić umiejętności prezentacyjne oraz jasność przekazu.

Wywiady indywidualne:

Uczestnicy mają okazję porozmawiać z oceniającymi na temat swoich doświadczeń, osiągnięć zawodowych, celów i motywacji.

Ocena i raportowanie:

Oceny każdego uczestnika są dokładnie analizowane przez zespół oceniający. Na podstawie zebranych informacji tworzony jest raport oceny, który służy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub awansie.

Jak przeprowadzić rozmowę w oparciu o Assessment Centre?

Przeprowadzenie rozmowy w oparciu o metodę Assessment Center obejmuje przede wszystkim przygotowanie testów, stworzenie symulowanych scenariuszy i zadań. Powinny one dobrze odzwierciedlać wyzwania związane z danym stanowiskiem.

W trakcie rozmowy, kandydaci lub pracownicy są zachęcani do udziału w różnorodnych interakcjach, takich jak dyskusje grupowe, case study, prezentacje czy role play. Kluczowe jest stworzenie otoczenia, w którym uczestnicy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami i kompetencjami.

Zespół przeprowadzający Assessment Center powinien być odpowiednio przeszkolony, aby mógł obserwować i oceniać zachowania uczestników w sposób maksymalnie obiektywny. Analiza reakcji, podejmowanych działań i interakcji odbywa się w kontekście wymagań stanowiska i oczekiwanych kompetencji. Wyniki ocen są następnie dokładnie analizowane w celu podjęcia trafnych decyzji rekrutacyjnych lub rozwojowych.

Rozmowa oparta na Assessment Center umożliwia uzyskanie głębszego zrozumienia umiejętności i zachowań uczestników. Tym samym przyczynia się do trafniejszej ocenę ich dopasowania do konkretnego stanowiska lub roli w organizacji.

Assessment Center – podsumowanie

Sesja Assessment Center jest kompleksowym narzędziem oceny kandydatów, które daje pracodawcom możliwość uzyskania głębokiego zrozumienia ich umiejętności, zachowań i potencjału na stanowisku pracy. Odpowiednie przeprowadzenie tego procesu i właściwa obserwacja w trakcie sesji Assessment Center pozwoli na wyłonienie kandydatów, którzy prawdopodobnie najlepiej odnajdą się na danym stanowisku.