Czy umiejętności miękkie będą najważniejsze?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Czy umiejętności miękkie będą najważniejsze?

W 2030 roku nawet w przypadku 2/3 zawodów umiejętności miękkie będą fundamentalne – tak informuje raport Deloitte Access Economics.[1] Już teraz wielu pracodawców wskazuje na to, że ich pracownikom brakuje takich umiejętności jak odporność na stres, adaptacja, dyscyplina czy kreatywność. [2] Umiejętności miękkie zyskują na znaczeniu każdego dnia i nierzadko to one warunkują to, czy pracownik nadaje się na konkretne stanowisko i czy na dłużej zagrzeje miejsce w przedsiębiorstwie.

Kompetencje miękkie i twarde w CV – co warto wiedzieć?

Czym są umiejętności twarde? W praktyce to nic innego jak specjalistyczna i merytoryczna wiedza z określonej dziedziny, a także praktyczne umiejętności przydatne do wykonywania pracy w danym obszarze. Nabywamy je już od najmłodszych lat, głównie poprzez edukację w szkole podstawowej, średniej i na studiach, a potem poprzez kursy, szkolenia i praktyki.

W skład kompetencji twardych wchodzą umiejętności techniczne (takie jak na przykład programowanie, obsługa urządzeń czy tworzenie stron internetowych), znajomość języków obcych, umiejętności branżowe (typu techniki medyczne, programowanie) oraz matematyczne umiejętności.  Wszystko to oscyluje wokół wiedzy i zdecydowanie ma mniej wspólnego z osobowością i cechami charakteru.

To czym są umiejętności miękkie? To umiejętności interpersonalne, społeczne i emocjonalne, które są konieczne do efektywnego przebywania w środowisku pracy. Wśród kompetencji miękkich prym wiodą komunikatywność, elastyczność, umiejętność pracy zespołowej, empatia, kreatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy zdolności przywódcze.

Kompetencji miękkich jest oczywiście znacznie więcej, a różne zawody wymagają różnych umiejętności miękkich. Zależą od konkretnego stanowiska i charakteru pracy – zupełnie inne umiejętności miękkie powinien mieć kierownik w korporacji, a zgoła inne jeden z programistów w rozbudowanej strukturze firmy.

Jakie jest znaczenie umiejętności miękkich?

Ogromne, ponieważ według badań do 2030 roku aż 77 proc. menedżerów HR zatrudni pracowników z wysokim poziomem umiejętności miękkich, nawet jeżeli umiejętności twarde są w danym przypadku nieco słabsze – mówi jeden z psychologów, dr Mateusz Grzesiak. [3]

Co więcej, raport World Economic Forum pokazuje, jakie umiejętności pracodawcy najbardziej będą cenili do 2025 roku – i większość z nich obejmuje właśnie kompetencje miękkie. Wśród 10 najważniejszych będą:

 • analityczne myślenie,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • zdolność do krytycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • pojętność w zakresie nowych technologii,
 • projektowanie technologii,
 • umiejętność programowania,
 • tworzenie idei,
 • odporność na stres.[4]

Powyższe dane wskazują też na drugą zależność – zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde są istotne i przenikają się wzajemnie na wielu płaszczyznach. Łączenie umiejętności miękkich i twardych jest kluczowe dla sukcesu zawodowego pracownika oraz satysfakcji i zysku pracodawcy. Umiejętności twarde, czyli konkretne umiejętności i wiedza, są konieczne do wykonywania zadań. Jednakże, aby skutecznie pracować w zespole, komunikować się oraz radzić sobie ze zmianami, niezbędne są również umiejętności miękkie.

Czy outplacement wpływa na umiejętności miękkie?

Chociaż outplacement to proces wspierania pracowników w trakcie zwolnienia oraz podczas szukania nowego zatrudnienia, ma on również wpływ na rozwijanie umiejętności miękkich. Poszczególne etapy outplacementu często obejmują wsparcie w zakresie skutecznej komunikacji oraz zarządzania emocjami, radzeniem sobie ze stresem oraz budowaniem odporności psychicznej. Co więcej, outplacement zachęca do budowania relacji zawodowych i korzystania z sieci kontaktów, co rozwija umiejętności networkingowe, które są ważne w dzisiejszym środowisku biznesowym. Outplacement to zatem cegiełka do integralnego procesu rozwijającego umiejętności miękkie pracowników.

Kompetencje twarde i miękkie – podsumowanie

Podsumowując, umiejętności miękkie i twarde stanowią kluczowy element  i są niezwykle istotne na dzisiejszym rynku pracy. Warto zwracać uwagę na ich równowagę, gdyż obie kategorie kompetencji wzajemnie się uzupełniają. Pracodawcy coraz częściej sprawdzają, czy kandydaci mogą pochwalić się rozwiniętymi zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi, co wpisuje się w obecne trendy na rynku pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, warto weryfikować nie tylko twarde kompetencje i umiejętności, ale również umiejętności społeczne, takie jak komunikatywność, zespołowość, radzenie sobie ze stresem, czy kreatywność. Te aspekty są często kluczowe dla osiągnięcia celu komunikacji i skutecznej współpracy z innymi ludźmi. Umiejętność organizacji pracy, obserwowanie i analizowanie sytuacji, a także rozwijanie kompetencji miękkich poprzez różnorodne szkolenia, są elementami, które mogą wyróżnić kandydata na tle konkurencji.

Warto również podkreślić, że umiejętności miękkie są mierzalne i możliwe do rozwijania na każdym etapie kariery. Nawet bogata baza szkoleń z umiejętności miękkich może okazać się niezbędna, aby utrzymać profesjonalny rozwój kompetencji.  Tak więc umiejętności miękkie i twarde są jak dwie strony jednej monety, uzupełniając się wzajemnie i tworząc kompleksowy zestaw wiedzy i umiejętności. Dlatego warto inwestować czas i wysiłek w rozwój kompetencji miękkich i twardych, co z pewnością przyniesie korzyści zarówno na etapie aplikowania, jak i podczas wykonywania obowiązków na stanowisku pracy.

[1] https://biznes.newseria.pl/news/kompetencje-miekkie,p1441775223

[2] https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/rekrutacja/5542639,Kompetencje-miekkie-badanie-2022.html

[3] https://biznes.newseria.pl/news/kompetencje-miekkie,p1441775223

[4] https://funduszenamazowszu.eu/kompetencje-twoim-orezem/