Czym jest outplacement?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
czym-jest-outplacement

W nowoczesnym biznesie outplacement stanowi kluczowe narzędzie wspierające pracowników w trudnym procesie zmiany miejsca pracy. Dostarczając szerokiego zakresu pomocowego, od doradztwa merytorycznego po wsparcie psychologiczne, outplacement pomaga nie tylko w szybkim znalezieniu nowej pracy, ale także w kształtowaniu przyszłej ścieżki zawodowej.

Czym jest outplacement – definicja

Outplacement to kompleksowa usługa doradztwa zawodowego i wsparcia, oferowana pracownikom zwalnianym z organizacji. Jej celem jest pomoc w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia, zmniejszenie stresu związanego z utratą pracy oraz wsparcie w planowaniu kariery i rozwoju. Usługa ta obejmuje szereg standardowych działań, które opisujemy w dalszej części tekstu. Dodatkowo outplacement skupia się na indywidualnych potrzebach danego człowieka, dostarczając narzędzi i zasobów niezbędnych do skutecznego zarządzania własną ścieżką zawodową. Poprzez oferowanie wsparcia w poszukiwaniu pracy oraz adaptacii do zmian zachodzących na rynku, outplacement pomaga pracownikom nie tylko w szybkim powrocie do aktywności zawodowej, ale również w budowaniu długoterminowej satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa.

Historia outplacementu

Idea outplacementu narodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku jako odpowiedź na potrzebę wsparcia pracowników tracących zatrudnienie w wyniku restrukturyzacji gospodarczej. Pierwszą firmą, która oficjalnie wdrożyła outplacement, była Drake Beam Morin (DBM) – założona w 1967 roku. Rozwój outplacementu na świecie był napędzany przez kolejne fale restrukturyzacji i automatyzacji, zwiększające zapotrzebowanie na profesjonalne usługi wsparcia dla zwalnianych pracowników. W Polsce usługi outplacementowe zaczęły pojawiać się w latach 90., kiedy to transformacja gospodarcza spowodowała liczne zwolnienia i potrzebę adaptacji wielu osób do nowych warunków zmieniającego się rynku. Rozwój tych usług w Polsce był początkowo wolniejszy, lecz z czasem zyskał na znaczeniu, szczególnie po przystąpieniu do Unii Europejskiej i w obliczu postępującej globalizacji gospodarki. Czynniki te przyczyniły się do wzrostu świadomości korporacyjnej na temat korzyści płynących z outplacementu.

Outplacement grupowy i outplacement indywidualny

Outplacement grupowy dotyczy wsparcia grupy pracowników zwalnianych w tym samym czasie. Skupia się na warsztatach i szkoleniach grupowych, mających na celu rozwój umiejętności poszukiwania pracy, takich jak pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, czy zarządzanie karierą.

Outplacement indywidualny natomiast oferuje bardziej spersonalizowane wsparcie, dostosowane do konkretnych potrzeb i sytuacji zawodowej każdego pracownika. Obejmuje indywidualne sesje z doradcą zawodowym, coaching kariery oraz pomoc w identyfikacji optymalnych ścieżek rozwoju.

Na czym polega outplacement w praktyce

Realizacja outplacementu obejmuje szereg działań, mających na celu wsparcie pracownika w procesie poszukiwania nowej pracy. Do głównych działań należą:

  • Pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego: wsparcie w stworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych osiągnięć i umiejętności, znacząco zwiększa szanse pracownika na zwrócenie uwagi potencjalnych pracodawców.
  • Trening rozmów kwalifikacyjnych: symulacje rozmów pomagają pracownikowi lepiej przygotować się do procesu rekrutacji, rozwijając umiejętność prezentacji własnych kompetencji i doświadczeń w sposób przekonujący.
  • Doradztwo zawodowe: identyfikacja kompetencji i zainteresowań zawodowych  i wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery pomaga zrozumieć własne możliwości i skierować poszukiwania ku najbardziej obiecującym kierunkom.
  • Wsparcie psychologiczne: pomoc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z utratą pracy, poprzez wyposażenie w narzędzia do budowy odporności emocjonalnej i zachowania pozytywnego nastawienia podczas poszukiwania nowego zatrudnienia.
  • Poszukiwanie ofert pracy: wsparcie w efektywnym poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, w tym identyfikacji ofert pracy dopasowanych do profilu i oczekiwań pracownika.
  • Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: rozwój kompetencji interpersonalnych, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, praca zespołowa, które są kluczowe dla pracodawców na współczesnym rynku pracy.
  • Analiza rynku pracy i doradztwo w zakresie możliwości zawodowych: informowanie pracownika o trendach, wymaganiach oraz najbardziej obiecujących sektorach zatrudnienia, umożliwiające celowanie w branże o wysokim potencjale wzrostu i stabilności.
  • Networking i budowanie relacji zawodowych: wsparcie w tworzeniu i utrzymywaniu sieci kontaktów zawodowych, które mogą otworzyć drogę do nowych, interesujących ofert. Podkreślenie znaczenia posiadania tego typu relacji dla długoterminowego powodzenia zawodowego.
  • Przygotowanie strategii poszukiwania pracy: pomoc w opracowaniu efektywnego planu działania, który umożliwi skuteczne znalezienie pracy, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych i platform z ofertami pracy. Strategia ta zwiększa widoczność pracownika na rynku i umożliwia efektywne dotarcie do potencjalnych pracodawców.

Co zyskuje pracownik, a co pracodawca

Outplacement przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ci pieerwsi otrzymują profesjonalne wsparcie, które pomaga im szybciej znaleźć nową pracę, minimalizuje stres związany z utratą zatrudnienia i umożliwia rozwój zawodowy. Z perspektywy pracodawców outplacement jest narzędziem budowania pozytywnego wizerunku firmy. Pokazują w ten sposób troskę o pracowników nawet w trudnych okresach restrukturyzacji, co przekłada się na lepsze relacje z obecnymi i przyszłymi pracownikami oraz ogranicza ryzyko otrzymania negatywnych opinii. Ponadto outplacement pomaga zmniejszyć poziom konfliktów wewnątrz organizacji, ponieważ pozostali członkowie zespołu dostrzegają, że firma odpowiedzialnie podchodzi do procesu zwolnień, a to zwiększa ich zaufanie i lojalność. Oferowanie outplacementu podkreśla również zaangażowanie firmy w praktyki społecznie odpowiedzialnego biznesu, co może przyciągnąć nowe talenty zainteresowane pracą w organizacji dbającej o dobrostan swoich członków.

Outplacement wewnętrzny i zewnętrzny

Outplacement wewnętrzny realizowany jest przez dział HR danej firmy i może obejmować podstawowe działania w zakresie wsparcia, takie jak pomoc w aktualizacji CV czy przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Jednakże, zasoby i specjalizacja wewnętrznych działów HR mogą być ograniczone, co wpływa na zakres i głębię oferowanego wsparcia.

Outplacement zewnętrzny, świadczony przez specjalistyczne firmy, takie jak nasza, oferuje kompleksowe programy łagodnych zwolnień, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika programy wsparcia. Jako specjaliści dysponujemy szeroką gamą narzędzi, zasobów i specjalistyczną wiedzą, umożliwiającą efektywniejsze wsparcie. Outplacement zewnętrzny jest zazwyczaj bardziej efektywny, oferując głębsze i szerzej zakrojone usługi, co sprawia, że stanowi lepsze rozwiązanie dla firm pragnących zapewnić swoim pracownikom wsparcie najwyższej jakości. Profesjonalne firmy outplacementowe mają również dostęp do rozległych sieci kontaktów zawodowych i aktualnych danych o rynku pracy, a to znacznie przyspiesza proces znalezienia nowego zatrudnienia. Dzięki temu zwolnienia monitorowane to nie tylko wsparcie emocjonalne i praktyczne narzędzia do poszukiwania pracy, ale także cenne wskazówki dotyczące kierunków rozwoju zawodowego i dostępnych możliwości na rynku, co czyni outplacement zewnętrzny znacznie bardziej wartościową inwestycją.

Prawidłowo przeprowadzony outplacement, łącząc profesjonalne wsparcie z indywidualnym podejściem do każdego pracownika, wyznacza nowe standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poprzez skupienie się na potrzebach zwalnianych osób i oferowanie im narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania własną karierą, outplacement nie tylko ułatwia przejście do nowego miejsca pracy, ale również przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku. Mowa tu zatem o działaniach, które w długofalowej perspektywie są korzystne dla obu stron.