Diagnoza organizacji i ocena potencjału

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Diagnoza organizacyjna i holistyczna

Każda działająca na rynku firma jest złożonym systemem, który potrzebuje indywidualnego podejścia i planu rozwoju. W tym celu pomocna może się okazać diagnoza organizacji, czyli audyt pozwalający obiektywnie spojrzeć na działalność i tym samym zaplanować dalsze działania. Warto mieć na uwadze, że wprowadzanie innowacji może wiązać się ze zmianą podejścia do prowadzenia działalności, co często nie jest łatwym zadaniem.

LHH Polska oferuje program, którego celem jest ocena wybranych kompetencji przez zewnętrznych asesorów. W efekcie firma otrzymuje indywidualny raport diagnozy organizacyjnej z opisem poziomu wybranych kompetencji. Do tego dołączana jest informacja o czynnikach motywujących, a w niektórych przypadkach rekomendacje karierowe, czy wskazania do pracy rozwojowej.

Przekonaj się, jak diagnoza organizacji może wspomóc Twoje procesy biznesowe!

Co można zyskać dzięki diagnozie organizacji?

Diagnoza organizacyjna i projekty zmian mogą przynieść wiele korzyści dla firmy. Najważniejszym atutem jest kompleksowy audyt organizacyjny i opracowanie danych niezbędnych dla rozwoju. Stwarza to podstawę do opracowania i wdrożenia projektu zmian, które z perspektywy widzenia organizacji mogą uprawnić jej funkcjonowanie.

Opracowanie danych i przeprowadzenie rozmów diagnostycznych z pracownikami to proces pozwalający na zwiększenie przychodów poprzez optymalizację procesów biznesowych i identyfikację obszarów do poprawy. W ten sposób diagnoza stanu organizacji przyczynia się do wprowadzenia innowacji i poprawy efektywności. Kolejnym atutem ważnym z punktu widzenia firmy jest obniżenie kosztów poprzez eliminację redundancji, optymalizację struktury organizacyjnej i zasobów ludzkich.

Diagnoza stanu organizacji jako przewaga konkurencyjna

Diagnoza organizacji może również przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy. Analiza struktury, identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji i zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz procedur, to doskonały początek do wprowadzenia dobrych zmian. To nie tylko sposób na walkę z patologiami organizacyjnymi, ale też opracowywanie danych, które mogą przyczynić się do jeszcze większego usprawnienia pozytywnych obszarów.

Projekty zmian organizacyjnych oparte na diagnozie tworzone są w celu skutecznego i celowego wprowadzenia zmian. Poprzez analizę istniejących rozwiązań można stworzyć własny, praktyczny podręcznik diagnozy, który będzie służył jako punkt wyjścia do rozwiązywania pojawiających się w firmie trudności.

Dzięki usługom LHH Polska Twoja firma może porównać swoją działalność z najlepszymi praktykami branżowymi i stworzyć wizję idealnego systemu. Finalnie możesz dostosować te wyniki do potrzeb organizacji i zmieniających się warunków rynkowych, czy biznesowych.

Diagnoza holistyczna i ocena pracowników – LHH Polska

Diagnoza holistyczna i ocena pracowników w LHH Polska opiera się na zdefiniowanym procesie obejmującym różne etapy oraz działania. Przede wszystkim skupiamy się na następujących obszarach:

 1. Uruchomienie projektu i ustanowienie zespołu realizującego składającego się z odpowiednich ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za realizację diagnozy holistycznej i ocenę pracowników.
 2. Przygotowanie planu i harmonogramu projektu – określenie kroków, terminów i zasobów potrzebnych do jego wykonania.
 3. Potwierdzenie wyboru narzędzia i warunków realizacji – wybór odpowiedniego narzędzia lub platformy do przeprowadzania wywiadów diagnostycznych i oceny pracowników.
 4. Potwierdzenie założeń operacyjnych projektu – przygotowanie i dopasowanie narzędzi pod klienta.
 5. Przygotowanie baz osób ocenianych i oceniających – gromadzenie danych na temat osób, które będą poddane ocenie oraz osób, które będą przeprowadzać ocenę.
 6. Przygotowanie komunikacji, czyli informacji i materiałów dla osób biorących udział w diagnozie holistycznej i ocenie pracowników.
 7. Potwierdzenie kompetencji lub obszarów badania, które będą oceniane podczas diagnozy.
 8. Udostępnienie kwestionariuszy – zaproszenie ankietowanych lub ocenianych do badania / realizacji sesji oceniających / zbieranie ankiet on-line
 9. Monitorowanie spływu diagnostyki realizowanej on-line – analiza stron internetowych i kontrola procesu zbierania danych i informacji on-line.
 10. Przygotowanie wyników diagnozy i prezentacji dla Zarządu na podstawie kwestionariusza.
 11. Podsumowanie projektu i dalsze rekomendacje – sesje feedbackowe dla Uczestników badania (przy ocenach 360 i sesjach AC, DC)
 12. Analiza wyników diagnozy z organizacją (HR, szefami biznesu, Zarządem)
 13. Rekomendacje dalszych działań rozwojowych.

Holistyczna diagnoza organizacji i ocena pracowników w LHH Polska obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu uzyskanie kompleksowego obrazu kompetencji i osiągnięć. Ważnym elementem jest też wspieranie ich rozwoju zgodnie z celami strategicznymi firmy, co pozwala na efektywne wdrożenie innowacji.

Proces diagnostyczny organizacji – aktywności

 • Diagnoza organizacji obejmuje różne aktywności, które mają na celu zebranie informacji i ocenę różnych aspektów pracy oraz kompetencji pracowników. Oto opis poszczególnych aktywności:
 • Autoprezentacja – pracownik prezentuje swoje umiejętności, doświadczenie i cele zawodowe przed oceniającymi.
 • Wywiad kompetencyjny – przeprowadzenie strukturalnego wywiadu z pracownikiem w celu oceny jego kompetencji, umiejętności i osiągnięć.
 • Dyskusja grupowa – prezentacja pomysłu przed grupą na bazie business case’u / przypisanych ról. Pracownik przedstawia swoje pomysły, rozwiązania lub podejście do konkretnego przypadku biznesowego przed grupą, w której każda osoba ma przypisaną rolę lub zadanie.
 • Zadanie z aktorem – rozmowa ze współpracownikiem. Pracownik uczestniczy w scenariuszu, gdzie odgrywana jest rola współpracownika, w celu oceny umiejętności komunikacyjnych, empatii i umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Zadanie indywidualne „in basket” – koszyk zadań. Pracownik otrzymuje zestaw zadań lub sytuacji biznesowych, które musi rozwiązać lub na które musi odpowiedzieć, aby ocenić umiejętności organizacji, priorytetyzacji i podejmowania decyzji.
 • Testy i kwestionariusze. Wykorzystanie testów, kwestionariuszy psychometrycznych lub ocen kompetencyjnych do zebrania danych i oceny umiejętności, preferencji oraz osobowości pracowników.
 • Zadanie „Twój projekt rozwojowy”. Pracownik przygotowuje projekt rozwojowy, który ma na celu rozwinięcie określonych umiejętności lub osiągnięcie konkretnych celów rozwojowych.

Diagnoza stanu organizacji – LHH Polska

Wszystkie te aktywności stanowią część procesu diagnostycznego organizacji i pozwalają na ocenę różnych aspektów pracy, umiejętności i potencjału pracowników. Ich celem jest dostarczenie wartościowych informacji i danych, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące diagnozy, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!