Jak działa outplacement?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Jak działa outplacement?

Outplacement uważany jest za łagodną formę zwolnienia pracownika, która może w przyszłości usprawnić procesy w firmie. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa outplacement w praktyce i w jaki sposób podchodzimy do niego w LHH Polska.

Na czym polega outplacement?

Outplacement to zespół działań mających na celu pomoc odnalezienia się na rynku pracy po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Zazwyczaj składa się z kilku elementów:

 1. Bezpośrednie wsparcie zatrudnienia — w ramach usługi personel otrzymuje doradztwo zawodowe, a także pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego. Jeśli to konieczne, aktualizowane są umiejętności zawodowe pracowników, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy.
 2. Pomoc psychologiczna — po zwolnieniu pracownicy są przygnębieni i doświadczają dużego stresu. Celem outplacementu jest wyjaśnienie przyczyn rozstania, złagodzenie skutków szoku emocjonalnego, a także zapewnienie pracownika, że ​​otrzyma kompleksową pomoc w związku z utratą pracy.
 3. Porada prawna — zwolniony pracownik nie powinien czuć się oszukany, dlatego warto poinformować go o jego prawach, obowiązkach, odprawach i innych ewentualnych ekwiwalentach. Wskazane jest włączenie do rozmowy osoby, która jest w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzieć na nurtujące pracownika pytania.

Typy programów outplacement

Program outplacement to usługa świadczona przez specjalistyczne firmy, które pomagają zwalnianym pracownikom w procesie znalezienia nowej pracy. Obejmuje to np. proces pośrednictwa pracy, wsparcie podczas pisania CV i listu motywacyjnego, czy też doradztwo zawodowe. Najczęściej spotykane typy programów to:

 • Outplacement indywidualny — w tym modelu usług, specjalista ds. outplacementu pracuje indywidualnie z każdym pracownikiem. Może pomagać w procesie przemyślenia swojej kariery, opracowywania strategii poszukiwania pracy i przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych. Program może być realizowany zarówno stacjonarnie, jak i online.
 • Outplacement grupowy — w tym modelu, usługi są świadczone dla grup zwolnionych pracowników. Usługi mogą obejmować warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, tworzenia CV, kompetencji miękkich i innych umiejętności niezbędnych do znalezienia nowego zatrudnienia.
 • Outplacement dla kadry zarządzającej — wiele firm oferuje specjalne programy outplacementu dla menedżerów i osób na wyższych stanowiskach. Te programy mogą uwzględniać indywidualne doradztwo, wsparcie w poszukiwaniu pracy na poziomie zarządzającym, a nawet pomoc w przejściu na emeryturę lub zmianie kariery.

Cele outplacementu

Głównym celem tej metody jest wsparcie w poszukiwanie nowej i pracy i złagodzenie negatywnych skutków utraty zatrudnienia. To wszystko pozwala na uczynienie procedury redukcji etatów mniej bolesną. Dotyczy to zarówno samej firmy, jak i pracowników. Dzięki outplacementowi przedsiębiorstwo ma szansę utrzymać swoją renomę, a pracownik otrzymuje pomoc w poszukiwaniu nowej pracy i wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Gdy dochodzi do zwolnień, spada nie tylko poziom satysfakcji pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenie, ale też tych, którzy zostają w firmie. Dobrze przeprowadzony outplacement może rozwiać ich obawy oraz utrzymać motywację do pracy i efektywność.

Zwolnienia monitorowane — etapy

Każdy proces outplacementu składa się z kilku etapów. Choć może się różnić w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa, to zazwyczaj jest poprzedzony etapem analizy. Jest on realizowany wewnątrz firmy, bez udziału firmy zewnętrznej. Jest to początek redukcji zwolnień i podejmowania ważnych decyzji.

Celem etapu analitycznego jest przeanalizowanie poszczególnych stanowisk i ich znaczenia dla przedsiębiorstwa. Ten etap realizowany jest jeszcze bez partnera świadczącego usługę outplacementu.

Następnie odbywa się omówienie wyników, czyli spotkanie, którego celem jest podsumowanie wszystkich zebranych informacje. W efekcie pracownik jest informowany indywidualnie o podjętej decyzji i wszystkich formalnościach. W razie potrzeby otrzymuje on wsparcie psychologiczne i zapewnienie o udzieleniu pomocy w znalezieniu nowej pracy.

Jak outplacement wpływa na zwalnianych pracowników? Zwolnienia monitorowane w praktyce

Outplacement pełni ważną rolę w procesie zwolnienia pracowników, dostarczając wsparcia zarówno na poziomie praktycznym, jak i emocjonalnym. Dla pracowników, zwolnienie z pracy może być jednym z najbardziej stresujących momentów w ich życiu zawodowym. Outplacement stanowi bezcenną pomoc, dając pracownikom narzędzia i zasoby niezbędne do skutecznego poszukiwania nowych możliwości zatrudnienia.

Pomoc w pisaniu CV, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, szkolenia z zakresu budowania sieci kontaktów i zarządzania karierą, to tylko niektóre z usług, które mogą być oferowane w ramach programu. Pracownicy mogą też skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami kariery, a także z sesji grupowych, które często pomagają w utrzymaniu poczucia wspólnoty i wsparcia w trudnych czasach.

Outplacement jako szansa dla pracowników

Monitorowanie zwolnień jest istotnym elementem procesu outplacementu. Oznacza to, że zewnętrzni konsultanci utrzymują regularny kontakt z pracownikami w trakcie całego procesu poszukiwania pracy, oferując dodatkowe wsparcie i porady, w miarę rozwoju sytuacji. To podejście pomaga w redukcji stresu związanego ze zmianą pracy i zwiększa szanse na skuteczne znalezienie nowego zatrudnienia.

To nie tylko szansa na rozwinięcie dalszej kariery, ale także poczucie bezpieczeństwa i nadzieja na pozytywne zmiany, co jest niezwykle ważne w tym trudnym okresie przejściowym.

Outplacement grupowy — dlaczego warto?

Korzyści z outplacementu dotyczą nie tylko pojedynczych pracowników, ale też całej firmy. Wśród najważniejszych zalet dla zwalnianego pracownika, warto wymienić:

 • wsparcie psychologiczne,
 • pomoc w znalezieniu nowej pracy,
 • pomoc we wzmocnieniu pozycji na rynku pracy,
 • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

Korzyści dla pracodawcy:

 • ograniczenie ryzyka reputacyjnego i finansowego,
 • utrzymywanie dobrych relacji z pracownikiem,
 • zwiększenie lojalności personelu,
 • poprawa wskaźników biznesowych.

Proces outplacementu — czy coś może pójść nie tak?

Choć outplacement jest niezwykle skuteczną metodą, to warto pamiętać, że nigdy nie da się przewidzieć indywidualnej reakcji na smutne wieści poszczególnych pracowników. Zwolniony pracownik może odmówić wsparcia za sprawą poczucia żalu i smutku. W większości przypadków jednak zwolnienia monitorowane pozwalają zachować etykę relacji i minimalizować zagrożenia dla reputacji firmy.

Outplacement — podsumowanie

Usługa outplacementu to łagodny sposób zakończenia relacji między organizacją a pracownikiem. Głównym celem metody jest zachowanie wizerunku firmy oraz pomoc zwalnianym pracownikom w znalezieniu zatrudnienia i wyodrębnienia przydatnych na rynku pracy cech.

Zalety programu dostrzega coraz więcej przedsiębiorstw, które inwestują w outplacement nie tylko po to, aby zwalniać, ale też zapewnić personelowi poczucie bezpieczeństwa i pomoc w razie niesprzyjającej sytuacji.