Lider w świecie niepewności (VUCA)

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Lider w świecie niepewności

„Zastanówcie się chwilę, jak zmienił się świat od czasu, gdy Wasi rodzice mieli tyle lat co Wy dziś?” – gdy zadaję to pytanie grupom w czasie warsztatów najczęściej pojawiają się odpowiedzi takie jak:

„Zastanówcie się chwilę, jak zmienił się świat od czasu, gdy Wasi rodzice mieli tyle lat co Wy dziś?” – gdy zadaję to pytanie grupom w czasie warsztatów najczęściej pojawiają się odpowiedzi takie jak:

– wszystko dzieje się szybciej,

– mamy dostęp do ogromnych zasobów informacji, tak wielkich, że czasem trudno je ogarnąć,

– wiele z dostępnych informacji jest niepewnych, co do ich wiarygodności,

– bardzo trudno jest przewidywać co się zdarzy, bo wszystko jest mocno ze sobą powiązane i trudno wziąć pod uwagę wszystkie aspekty sytuacji.

Czy Wasze odpowiedzi są podobne? Witajcie w świecie SPAMU (ang. VUCA) czyli w świecie:

Szybkozmiennym – Volatility

Płynnym – Uncertainty

Arcyzłożonym – Complexity

Mętnym – Ambiguity

Samo pojęcie VUCA powstało w wojsku amerykańskim w wyniku doświadczeń zebranych na współczesnym polu walki (Kuwejt, Irak), a w XXI wieku przeniesiono je do biznesu i opisu otaczającej nas rzeczywistości.

W świecie, w którym wszystkiego jest za dużo, lider staje przed nowymi wyzwaniami. Postawa i działanie skutecznego lidera w świecie SPAM’u wymagają poradzenia sobie z potrzebami lub reakcjami ludzi na cechy otoczenia. I tak:

  1. Szybkozmienność – wywołuje potrzebę stałości i konieczność szybkiego reagowania, co oznacza, że rolą lidera staje się zapewnienie jasnej i klarownej wizji oraz pełnego wykorzystania możliwości wszystkich ludzi.
  2. Płynność – wyzwala niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa – rolą lidera staje się poszukiwanie sensu i jego objaśnianie.
  3. Arcyzłożoność – powoduje przytłoczenie i potrzebę upraszczania – zatem lider powinien komunikować się z lekkością i precyzją.
  4. Mętność – powoduje, że trudno jest planować, bo nie wszystko możemy dostrzec wyraźnie – odpowiedzią lidera jest w tym przypadki adaptacja do zmian, planowanie tylko w krótkim horyzoncie i szybkie weryfikowanie działań i dostosowywanie się do otrzymywanych informacji zwrotnych oraz do zmieniających się warunków.

Dlatego kształcąc liderów, którzy mają osiągać sukcesy w coraz bardziej przyśpieszającym świecie warto zwrócić uwagą na trzy elementy: umiejętność zespołowego diagnozowania sytuacji i kreowania wizji, tworzenie skutecznych komunikatów zapraszających ludzi do współudziału w sytuacji permanentnej zmiany i budowanie postawy elastyczności i zwinności – podejścia do działania jako procesu ciągłego uczenia się.

 

 

Kompetencjom liderów w świecie VUCA poświęcone będzie także najbliższe wydarzenie  w Knowledge Centre – webinary LIVE dla HR.  20 lutego o godz. 9:30 zapraszamy na półtoragodzinny webinar  „Lider w świecie niepewności” 

KLIKNIJ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ