Metody rekrutacji i selekcji pracowników – dlaczego diagnostyka jest tak ważna?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Metody rekrutacji i selekcji pracowników - dlaczego diagnostyka jest tak ważna

 „Zarekomendowani kandydaci są słabej jakości”

To właśnie jest największa bolączka Hiring Managerów, otrzymujących poleconych kandydatów zarówno ze strony agencji rekrutacyjnej, jak i wewnętrznego działu HR.

Dlatego na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy, skuteczne metody rekrutacji i selekcji stanowią kluczowy element sukcesu każdej organizacji. W artykule przybliżymy nowoczesne techniki rekrutacji pracowników, takie jak Talent Hunter, które można zastosować w procesie selekcji, aby skutecznie pozyskać pracowników idealnie wpisujących się w kulturę organizacyjną. Przyjrzymy się również rozmowom z kandydatem, które pozwalają na pełny obraz umiejętności i kompetencji.

Metody rekrutacji i selekcji pracowników – co jest tak naprawdę ważne?

Już 12 grudnia szczegółowo opowiemy o tym procesie na webinarze:

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Tradycyjnie rekrutacja i selekcja przebiega w bardzo prosty sposób. Manager dostarcza rekruterom opis stanowiska, wskazujący, jakie doświadczenie powinien mieć kandydat, jakie musi znać systemy i języki obce. Zweryfikowanie zadań wykonywanych na poprzednich stanowiskach nie powinno stanowić większego problemu, więc wybór wydaje się oczywisty – posadę otrzyma ten, który ma najlepsze kompetencje.

Ale faktyczna trudność tkwi w dopasowaniu kandydata do roli w ogóle i do kultury organizacyjnej firmy. 

Dobry kandydat, który rzeczywiście się sprawdzi w organizacji i zostanie w niej dłużej to nie ten, który spełnia wszystkie „twarde” kryteria stanowiska. Większe szanse powodzenia ma ten, który ma predyspozycje osobowościowe do wykonywania zleconych zadań, a także komunikuje się i funkcjonuje w środowisku zawodowym w sposób bliski do kultury organizacyjnej firmy. Dlatego ważne są nie tylko kompetencje twarde, ale i miękkie.

Rekrutacja i selekcja a znaczenie umiejętności miękkich

Badania LinkedIn “The Future of Recruiting 2023¹” wskazują, że pracodawcy stawiają coraz większy nacisk na umiejętności i kompetencje miękkie pracowników. Moje doświadczenia są spójne z przytoczonymi badaniami. Pracodawcy są bardziej skłonni do podjęcia współpracy z kandydatem, który ma mniejsze doświadczenie, ale jest dopasowany osobowościowo do firmy. Kandydat, który ma rewelacyjne doświadczenie i umiejętności, ale „nie wpisuje się w klimat organizacji”, ma mniejsze szanse na powodzenie w firmie w perspektywie dłuższego czasu.

Metoda rekrutacji – jak sprawdzić kandydata?

Jednym z narzędzi, które w LHH Recruitment Solutions wykorzystujemy w rekrutacji i procesie selekcji pozyskiwania kandydatów, jest Talent Hunter. Pozwala ono na zweryfikowanie profilu osobowościowego kandydata za pomocą testu psychometrycznego. Oznacza to, że mierzymy różne cechy osobowościowe kandydata, które mogą mieć przełożenie na pracę, np.:

„Jak kandydat radzi sobie w sytuacji porażki zawodowej, odrzucenia?”

„Czy potrafi szybko podejmować decyzję obwarowane ryzykiem?”

„Czy z łatwością buduje relacje?”

„Czy osoba przejawia silne zdolności przywódcze, jest decyzyjna?”

Umiejętna rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie

Wyobraźmy sobie handlowca, którego zadaniem jest budowanie bazy klientów. Wymaga to nieustannego inicjowania kontaktu z różnymi, nieznanymi dotąd ludźmi. Co więcej, rola ta wiąże się z częstymi porażkami – zazwyczaj procent pozyskanych klientów w stosunku do liczby podjętych kontaktów jest niewielki.

Jeśli w wyniku testu okaże się, że kandydat przejawia powściągliwość, a także że ma trudność z radzeniem sobie z porażką, to możemy postawić hipotezę, że praca to będzie budziła jego frustrację, a i efekty jego działań mogą odbiegać od oczekiwanych.

Kandydat, dla którego naturalne jest podejmowanie kontaktów z nieznanymi osobami może sprawniej odnaleźć się na tym stanowisku. Podejmowane działania będą się wiązały prawdopodobnie z mniejszym wysiłkiem.

W standardowym procesie rekrutacji bazuje się na wywiadzie i informacjach pozyskanych od kandydatów, którzy, co naturalne, starają się zaprezentować z jak najlepszej strony. Wykorzystując diagnostykę, uzyskujemy dodatkowe, obiektywne źródło informacji. Pozwala to dokonać selekcji w trakcie rekrutacji na głębszym poziomie, co zapewnia większą efektywność.

W LHH Recruitment Solutions realizowaliśmy rekrutację dla pewnego banku inwestycyjnego, który potrzebował zatrudnić ok. 50 specjalistów do centrali. Lista wymagań formalnych nie była długa, gdyż miały być to osoby z niewielkim, 2-3 letnim doświadczeniem zawodowym. Dla naszego Klienta istotne było, aby zatrudnione osoby potrafiły odnaleźć się w środowisku korporacyjnym i kulturze banku. Wszyscy kandydaci z short listy przeszli przez testy preferencji osobowościowych, a także dotyczące stylu komunikacji. Były to główne kryteria wyboru kandydatów. Jak wspominała szefowa HRu: „Priorytetem jest, aby kandydaci wpisywali się w naszą kulturę organizacyjną. Obsługi systemów ich nauczymy, z określonym sposobem komunikacji byłoby zdecydowaniem trudniej”.

Brak zgłoszeń o nieudanych rekrutacjach w ramach gwarancji udzielonej Klientowi, a także pozytywna opinia Klienta uzyskana po niespełna roku od zakończenia projektu, była dla nas potwierdzeniem dobrze wykonanego zadania. A to doświadczenie tylko potwierdziło, że umiejętności miękkie i pewne cechy osobowości są kluczowe dla konkretnych stanowisk.

Profesjonalna rekrutacja pracowników – dlaczego jest tak ważna?

Nietrafiona rekrutacja wiąże się z dużymi kosztami, zarówno czasowymi, a także finansowymi. Może też negatywnie wpływać na morale w zespole, kiedy nowozatrudniona osoba odchodzi albo zostaje zwolniona przez brak dopasowania do firmy i zespołu.

Diagnostyka pozwala efektywnie minimalizować ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji o zatrudnieniu. 

Przed realizacją badan ustalamy z Klientem pożądany profil osobowościowy kandydata. Skłania to Hiring Managera do świadomej refleksji jakiej osoby do swojego zespołu potrzebuje. Badając kandydatów weryfikujemy na ile wyniki ich testów są spójne z oczekiwaniami klienta. Cały proces uwzględnia pogłębiony wywiad, a także informację zwrotną, zarówno dla Klienta, jak i kandydatów.

Wspomniany Talent Hunter stanowi wartość dodaną dla managerów zatrudniających, którzy otrzymują kompleksowy obraz kandydata. Niezależnie od wyniku rekrutacji, kandydat zawsze otrzymuje pogłębioną informację zwrotną na swój temat, którą może wykorzystać projektując swoją dalszą drogę zawodową. Z perspektywy kandydatów, proces pozytywnie wpływa więc na postrzeganie zatrudniającej firmy.

Diagnostyka odgrywa niezaprzeczalnie istotną rolę w procesie rekrutacji, przyczyniając się do skutecznego doboru pracowników. W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy, umiejętne jej wykorzystanie staje się strategicznym elementem, pozwalającym firmom wybrać najlepszych dla ich organizacji kandydatów i budować efektywne zespoły.

W rekrutacji, zwłaszcza w przypadku rekrutacji na stanowisko wyższego szczebla, ważne okazuje się zastosowanie różnorodnych metod rekrutacji pracowników, aby znaleźć idealnego kandydata. Prowadzenie rekrutacji wymaga zastosowania skutecznych technik selekcji, a także dokładnej oceny kandydatów.

Nowoczesne techniki rekrutacji i holistyczne podejście – podsumowanie

Przemyślane i nowoczesne metody selekcji pracowników obejmują weryfikację nie tylko pod względem umiejętności twardych, ale i miękkich.  Działając aktywnie, rekruterzy mogą przeprowadzić skuteczną ocenę CV i portfolio potencjalnych kandydatów, weryfikując ich doświadczenie, cechy osobowości i umiejętności. Trafna selekcja kandydatów do pracy opiera się również na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie nacisk kładzie się nie tylko na kompetencje zawodowe, ale również na zachowanie kandydata w trakcie interakcji i jego cechy osobowości.

Współczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników, takie jak diagnostyka osobowościowa czy nowoczesne techniki rekrutacyjne Talent Hunter, umożliwiają głębszą ocenę potencjalnych kandydatów.

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników to proces wieloetapowy, wymagający różnorodnych technik i umiejętności. Dzięki regularnej aktualizacji ogłoszeń, weryfikacji otrzymanych zgłoszeń oraz rozmowom kwalifikacyjnym z udziałem doświadczonego rekrutera, można minimalizować ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji o zatrudnieniu. W ten sposób, organizacje mogą budować silne zespoły, składające się z najlepszych kandydatów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie kompetencje zawodowe, ale również idealnie wpisują się w kulturę organizacyjną, co przekłada się na długofalowy sukces przedsiębiorstwa.

¹https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/future-of-recruiting