Mentoring

Mentoring to program rozwojowy wdrażany w firmie, dedykowany dwóm grupom: mentorom, ich podopiecznych i ich przełożonym. Z założenia jest wewnętrznym procesem w firmie, najczęściej zarządzanym przez kogoś z działu personalnego, który służy dzieleniu się wiedzą i daje realną możliwość pracownikom uczenia się od siebie nawzajem.

Rolą firmy zewnętrznej w procesie mentoringu, jest przygotowanie Mentorów do tego aby umieli skutecznie podzielić się swoim doświadczeniem, a Mentee żeby odpowiedzialnie i stosownie do swoich potrzeb umieli z ekspertyzy mentorów korzystać. Pracujemy także z przełożonymi Mentee, aby dostrzegli jakie korzyści dla nich płyną z mentoringu i jak mogą wspierać swoich pracowników w ich osobistym rozwoju poprzez mentoring.

Proces mentoringowy

Mentoring w organizacji

 • Daje szansę na zabezpieczenie przed utratą cennej wiedzy eksperckiej w firmie, poprzez zapewnienie jej transferu do osób mniej doświadczonych
 • Buduje pozycję w firmie i motywację doświadczonych pracowników ułatwiając ich zatrzymanie w organizacji
 • Promuje kulturę organizacji opartą na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się od siebie nawzajem
 • Przy problemach rekrutacyjnych daje możliwość wyszkolenia i przygotowania wewnętrznej kadry sukcesorów do ważnych ról eksperckich i menedżerskich

Mentoring zawodowy dla pracowników

 • Mentor zyskuje możliwość poszerzenia swojej kariery w organizacji. To szansa na korzystne zbudowanie osobistego wizerunku wśród współpracowników i dobrych relacji z kolegami, które będą procentowały przy różnych okazjach.
 • Mentee, czyli uczestników procesu mentoringowego uzyskuje dostęp do fachowców i ludzi, którzy w konkretnej dziedzinie odnieśli sukces. To okazja uczenia się od praktyków, możliwość osobistego rozwoju w zakresie wybranych kompetencji i szansa na zbudowanie nowych relacji i kontaktów w firmie.

Sprawdź jak możemy pomóc przy przygotowaniu procesu mentoringowego!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.