Ocena potencjału i diagnoza organizacji

Assessment i Development Centre

To ocena wybranych 4-6 kompetencji przez zewnętrznych asesorów. Realizowana jest najczęściej w formie 1-dniowej sesji offline z różnymi typami aktywności, w które oceniany jest angażowany. Efektem oceny jest indywidualny raport zawierający opis poziomu wybranych kompetencji, informacja o czynnikach motywujących ocenianego w pracy, czasem rekomendacje karierowe oraz wskazania do pracy rozwojowej.

Aktywności w procesie Assessment i Development Centre:

  • Autoprezentacja
  • Wywiad kompetencyjny
  • Dyskusja grupowa – prezentacja pomysłu przed grupą na bazie business case’u / przypisanych ról
  • Zadanie z aktorem – rozmowa ze współpracownikiem
  • Zadanie z aktorem – spotkanie z zespołem
  • Zadanie indywidualne „in basket” – koszyk zadań
  • Testy i kwestionariusze
  • Zadanie „Twój projekt rozwojowy”

Jak prowadzimy projekt oceny pracowników?

 

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników

To badanie kwestionariuszowe on-line, w którym ocenianym jest firma, a oceniającymi pracownicy. W założeniu w naszym badaniu opieramy się na 34 pytaniach z 5 obszarów funkcjonowania firmy. Pracownicy wypowiadają się na temat atmosfery, przywództwa, komunikacji i świadomości celów firmy oraz obowiązującego w organizacji podziału ról i odpowiedzialności. Całość została opracowana na podstawie koncepcji Petera Moxon opisanej w Building a Better Team: A Handbook for Managers and Facilitators oraz potwierdzonej przez badania Gallup’a. W ankiecie istnieje możliwość dodania pytań otwartych i innych obszarów specyficznych dla klienta.

Przykładowy raport:

Kwestionariusze i testy

Narzędzia psychometryczne z jakich korzystamy, to kwestionariusze stylów komunikowania się (I-Speak Your Language), preferencji karierowych (Career Inventory), testy zdolności SHL (werbalne, numeryczne, myślenia indukcyjnego), kwestionariusze osobowości, stylów działania i myślenia.

Narzędzia:

 

Oceny 360 stopni

Badanie 360 to rozwiązanie dla menedżerów (Leadership Analysis), dla utalentowanych ekspertów, którzy nie zarządzają pracownikami (Talent Profile) i dla zespołów (Team Profile). Osobami ocenianymi są konkretni pracownicy firmy lub zespoły, a ankietę online oceniającą ich zachowania i kompetencje wypełniają inne osoby z różnych poziomów organizacji: przełożeni, podwładni, współpracownicy.

Nasza ocena 360 pozwala na wybór 5-6 z 14 różnych kompetencji i częściowe dopasowanie pytań zamkniętych i otwartych do potrzeb organizacji. Efektem oceny jest obszerny raport indywidualny i, o ile jest taka potrzeb, także raport zbiorczy dla wszystkich ocenianych. Badanie może być realizowane w 6 wersjach językowych.

Przykładowy raport:

 

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales Director
lukasz.gajek@lhhpolska.pl
+48 607 371 745

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales Director
lukasz.gajek@lhhpolska.pl
+48 607 371 745

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales Director
lukasz.gajek@lhhpolska.pl
+48 607 371 745

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales Director
lukasz.gajek@lhhpolska.pl
+48 607 371 745