Outplacement i restrukturyzacja pracowników

Jak możemy Ci pomóc?
Odezwiemy się w ciągu 1 dnia roboczego

  Outplacement LHH

  Na czym polega outplacement?

  Outplacement to integralna część strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Jest to program wsparcia i program aktywizacji zawodowej dla zwalnianych pracowników, pozwalający między innymi na etyczne i efektywne przeprowadzenie redukcji etatów.

  Nasze usługi outplacementu dedykujemy pracodawcom, którzy chcą zapewnić zwalnianym pracownikom poczucie bezpieczeństwa niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska i stażu pracy. Oferujemy wszechstronną pomoc dla zwolnionych pracowników, poufność i możliwość dołączenia do wspierającej społeczności osób w podobnej sytuacji życiowej, gdy dojdzie do wypowiedzenia.

  Czym jest outplacement indywidualny i grupowy?

  Outplacement indywidualny to forma wsparcia świadczona dla pojedynczych pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy. Skupia się na dostosowaniu formy pomocy do konkretnej osoby i sprawia, że autoprezentacja (także podczas budowania wizerunku w mediach społecznościowych), przygotowanie CV, szukanie ofert pracy czy rozmowy kwalifikacyjne stają się efektywniejsze, prostsze i mniej stresujące.

  Outplacement grupowy natomiast jest skierowany do większej liczby zwalnianych pracowników. Obejmuje programy szkoleniowe, doradcze i wsparcie, które dotyczą jednocześnie wielu pracowników na przykład w trakcie jednego procesu restrukturyzacji. Ten rodzaj outplacementu w ramach łagodnych zwolnień grupowych ma ogromną zaletę – daje poczucie wsparcia osób w podobnej sytuacji, a uczestnicy mogą dodatkowo dzielić się doświadczeniami, pomysłami i strategiami dotyczącymi poszukiwania nowej pracy.

  Outplacement w LHH Polska

  • Wsparcie i doradztwo zawodowe dla pracowników

  Pomagamy pracownikom, którzy muszą opuścić Twoją organizację, oferując indywidualnie dostosowane programy pomocy. Nasze usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, promocji zatrudnienia, napisaniu listu motywacyjnego, a także szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Celem jest umożliwienie pracownikom płynnego przejścia do nowego etapu w swojej karierze i wzmocnienie swojej pozycji w stosunku do innych kandydatów.

  • Zarządzanie zmianami

  Oferujemy wsparcie w planowaniu i implementacji procesów zmian w firmie. Outplacement w LHH Polska obejmuje też doradztwo strategiczne, komunikację wewnętrzną, szkolenia dla menedżerów i wsparcie w zarządzaniu stresem i konfliktami w zespole.

  • Budowanie wizerunku pracodawcy

  Outplacement pomaga w budowie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy i pozwala zrealizować założenia łagodnych zwolnień. Pracodawcy, którzy decydują się na taką usługę, pokazują, że zależy im na swoich pracownikach, nawet w obliczu kryzysu gospodarczego czy też trudnej sytuacji biznesowej ich organizacji.

  Nasz outplacement to nie tylko program aktywizacji zawodowej, ale też pomoc w utrzymaniu dobrych relacji zarówno z pracownikami, jak i zewnętrznymi partnerami. Pokazujemy, jak wykorzystać outplacement efektywnie i skutecznie, żeby odzyskanie reintegracji zawodowej było jak najprostsze.

  Dlaczego warto zdecydować się na outplacement?

  Outplacement w LHH Polska to usługa, dzięki której firmy mają szansę na utrzymanie dobrej opinii, nawet w obliczu grupowych łagodnych zwolnień.

  Uważamy, że każda zmiana, nawet najtrudniejsza, może być szansą na rozwój, nowe możliwości oraz budowanie relacji zawodowych. Tym samym, jesteśmy przekonani, że odpowiednie zarządzanie zmianami w firmie to kwestia odpowiedzialności społecznej i klucz do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług outplacementu.

  Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

  Firmy coraz częściej zastanawiają się, jak zapewnić kompleksowe wsparcie dla tych, którzy stają przed niespodziewaną koniecznością znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Nasz outplacement to pomoc w poszukiwaniu nowej pracy obejmujący również doradztwo w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także wsparcie w podjęciu świadomej decyzji o przejściu na emeryturę.

  Zwolnienie z pracy to moment, który wywołuje wiele emocji. Nasze badania pokazują, że zwalnianym pracownikom początkowo trudno poradzić sobie w obliczu rozwiązania stosunku pracy. Najczęściej odczuwają rozczarowanie, złość, frustrację oraz żal.

  Outplacement może skutecznie zmienić nastawienie zwalnianych pracowników do byłego pracodawcy. Stwarzamy przestrzeń, aby obie strony rozstały się w możliwie przyjaznej atmosferze.

  Outplacement — nie tylko pomoc w znalezieniu nowej pracy

  Obecna niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że niejedno przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty zwolnień – zarówno biznesowe, jak i wizerunkowe. Outplacement grupowy skutecznie pomaga w zarządzaniu tym procesem, poprawiając atmosferę w firmie oraz utrzymując lojalność pracowników, którym towarzyszą uzasadnione obawy o swoją pozycję.

  Usługa outplacementu dłuższej perspektywie pozwala na znaczne oszczędności. System zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko usprawnia procesy, ale pozwala też na efektywną kontrolę nad wydatkami w firmie. Odpowiedzialność społeczna, etyczność, empatia i wychodzenie naprzeciw pracownikom przekładają się bowiem na długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstwa.

  „Czy moja firma potrzebuje outplacementu dla pracowników?”

  W trakcie rozmów z przedstawicielami HR dużych firm często słyszymy zdanie: „zatrudniamy, nie zwalniamy”, co sugeruje, że nie widzą potrzeby inwestowania w outplacement.

  Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji programów outplacementowych. Przekonaliśmy się już niejednokrotnie, że utrata zatrudnienia jest niezwykle traumatycznym wydarzeniem w życiu pracownika. Dotyczy to nie tylko stresu związanego z koniecznością szukania nowej pracy, ale też towarzyszące temu poczucie niesprawiedliwości.

  Gdy pracownik dobrowolnie zmienia pracę, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ jest to jego indywidualna decyzja. Ma nie tylko więcej czasu na znalezienie nowego zatrudnienia, ale też większy komfort psychiczny. W sytuacji, gdy zwolnienie wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, często pojawia się u niego poczucie zagubienia i żal.

  Po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę kandydaci zmagają się z dużymi trudnościami w znalezieniu nowej pracy – jest to aspekt psychologiczny. Dotyczy to zarówno umawiania rozmów kwalifikacyjnych, jak i pozytywnego przechodzenia przez cały proces. Rekruterzy nazywają takich kandydatów „emocjonalnie tkwiącymi w poprzedniej firmie”, co oznacza, że ich zdaniem nie są gotowi do podjęcia nowego zatrudnienia. To wszystko może sprawiać, że trudno im odnaleźć się na rynku pracy, tracą wiarę w siebie i swoje możliwości. Program outplacement może pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i realizować dalsze plany związane z zawodową ścieżką.

  Czy rzeczywiście mamy rynek pracownika?

  Pojęcie „rynku pracownika” często okazuje się frustrujące dla osób szukających pracy, zwłaszcza gdy słyszą, że każdy znajduje nowe zatrudnienie w 2 tygodnie. Choć faktem jest, że liczba ofert wzrosła, to warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie określonych branż i regionów.

  Sytuacja jest jeszcze trudniejsza w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którzy mają ograniczone możliwości na rynku pracy. Jednak nie tylko oni napotykają się z przeszkodami w postaci braku odpowiednich ofert. Nasze dane pokazują, że średni czas poszukiwania pracy na stanowiskach menadżerskich wynosi ponad 6 miesięcy i dotyczy to ponad 50% pracowników wyższego szczebla.

  Rynek pracy jest bowiem złożonym systemem, w związku z czym zapotrzebowanie na program outplacementowy stale rośnie. Usługa pomaga przeprowadzić zwolnienia monitorowane na najwyższym poziomie, niosąc wsparcie dla firmy i całej jej załogi – to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości.

  Outplacement dostosowany do potrzeb pracownika i pracodawcy

  W przypadku zwolnienia monitorowanego pracownik nie musi się martwić o zmieniające się uwarunkowania polityczno-gospodarcze. To doskonałe zabezpieczenie dla przyszłości firmy, ponieważ jak pokazały ostatnie lata, sytuacja na rynku pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Decydując się na outplacement indywidualny lub grupowy, pokazujesz, że podchodzisz do swojego biznesu odpowiedzialnie i dbasz nie tylko o dobro swojego budżetu, ale też nie rezygnujesz ze wsparcia dla pracowników.

  Outplacement grupowy i indywidualny dla zwolnionych pracowników – podsumowanie

  Outplacement to zatem skuteczna strategia, dzięki której pracownicy nie odczują tak dotkliwie utraty pracy. W ciągu określonego czasu, na przykład 3 miesięcy, nasi eksperci w ramach outplacementu zaoferują wszechstronną pomoc, która będzie wsparciem między innymi w tworzeniu profesjonalnego CV, dokumentów aplikacyjnych, rozeznaniu w potrzebach rynkowych i poprawie autoprezentacji. Outplacement z LHH skupia się na potrzebach zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników na różnych stanowiskach. Outplacement staje się zatem kluczowym narzędziem na dzisiejszym rynku pracy.

  Outplacement LHH

  Na czym polega outplacement?

  Outplacement to integralna część strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Jest to program wsparcia i program aktywizacji zawodowej osób które straciły pracę, pozwalający między innymi na etyczne i efektywne przeprowadzenie redukcji etatów.

  Nasze usługi outplacementu dedykujemy pracodawcom, którzy chcą zapewnić swoim odchodzącym pracownikom poczucie bezpieczeństwa niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska i stażu pracy. Oferujemy wszechstronną pomoc dla zwolnionych pracowników, poufność i możliwość dołączenia do wspierającej społeczności osób w podobnej sytuacji życiowej, gdy dojdzie do wypowiedzenia.

  Czym jest outplacement indywidualny i grupowy?

  Outplacement indywidualny to forma wsparcia świadczona dla pojedynczych pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy. Skupia się na dostosowaniu pomocy do konkretnej osoby i sprawia, że autoprezentacja (także podczas budowania wizerunku w mediach społecznościowych), przygotowanie CV, szukanie ofert pracy czy rozmowy kwalifikacyjne stają się efektywniejsze, prostsze i mniej stresujące.

  Outplacement grupowy natomiast jest skierowany do większej liczby pracowników. Obejmuje programy szkoleniowe, doradcze i wsparcie, które dotyczą jednocześnie wielu pracowników na przykład w trakcie jednego procesu restrukturyzacji. Ten rodzaj outplacementu w ramach zwolnień grupowych ma ogromną zaletę – daje poczucie wsparcia osób w podobnej sytuacji, a uczestnicy mogą dodatkowo dzielić się doświadczeniami, pomysłami i strategiami dotyczącymi poszukiwania nowej pracy.

  Outplacement pracowników w LHH Polska

  • Wsparcie i doradztwo zawodowe dla pracowników

  Pomagamy pracownikom, którzy muszą opuścić Twoją organizację, oferując indywidualnie dostosowane programy pomocy. Nasze usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, promocji zatrudnienia, napisaniu listu motywacyjnego, a także szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Celem jest umożliwienie pracownikom płynnego przejścia do nowego etapu w swojej karierze i wzmocnienie swojej pozycji w stosunku do innych kandydatów.

  • Zarządzanie zmianami

  Oferujemy wsparcie w planowaniu i implementacji procesów zmian w firmie. Outplacement w LHH Polska obejmuje też doradztwo strategiczne, komunikację wewnętrzną, szkolenia dla menedżerów i wsparcie w zarządzaniu stresem i konfliktami w zespole.

  • Budowanie wizerunku pracodawcy

  Outplacement pomaga w budowie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy i pozwala zrealizować założenia łagodnych zwolnień. Pracodawcy, którzy decydują się na taką usługę, pokazują, że zależy im na swoich pracownikach, nawet w obliczu kryzysu gospodarczego czy też trudnej sytuacji biznesowej ich organizacji.

  Nasz outplacement to nie tylko program aktywizacji zawodowej, ale też pomoc w utrzymaniu dobrych relacji zarówno z pracownikami, jak i zewnętrznymi partnerami. Pokazujemy, jak wykorzystać outplacement pracowników efektywnie i skutecznie, żeby odzyskanie reintegracji zawodowej było jak najprostsze.

  Dlaczego warto zdecydować się na outplacement?

  Outplacement w LHH Polska to usługa, dzięki której firmy mają szansę na utrzymanie dobrej opinii, nawet w obliczu grupowych zwolnień.

  Uważamy, że każda zmiana, nawet najtrudniejsza, może być szansą na rozwój i nowe możliwości. Tym samym, jesteśmy przekonani, że odpowiednie zarządzanie zmianami w firmie to kwestia odpowiedzialności społecznej i klucz do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług outplacementu.

  Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

  Firmy coraz częściej zastanawiają się, jak zapewnić kompleksowe wsparcie dla tych, którzy stają przed niespodziewaną koniecznością znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Nasz outplacement to pomoc w poszukiwaniu nowej pracy obejmujący również doradztwo w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także wsparcie w podjęciu świadomej decyzji o przejściu na emeryturę.

  Zwolnienie z pracy to moment, który wywołuje wiele emocji. Nasze badania pokazują, że zwalnianym pracownikom początkowo trudno poradzić sobie w obliczu rozwiązania stosunku pracy. Najczęściej odczuwają rozczarowanie, złość, frustrację oraz żal.

  Outplacement może skutecznie zmienić nastawienie zwalnianych pracowników do byłego pracodawcy. Stwarzamy przestrzeń, aby obie strony rozstały się w możliwie przyjaznej atmosferze.

  Outplacement — nie tylko pomoc w znalezieniu nowej pracy

  Obecna niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że niejedno przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty zwolnień – zarówno biznesowe, jak i wizerunkowe. Outplacement grupowy skutecznie pomaga w zarządzaniu tym procesem, poprawiając atmosferę w firmie oraz utrzymując lojalność pracowników, którym towarzyszą uzasadnione obawy o swoją pozycję.

  Usługa outplacementu dłuższej perspektywie pozwala na znaczne oszczędności. System zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko usprawnia procesy, ale pozwala też na efektywną kontrolę nad wydatkami w firmie. Odpowiedzialność społeczna, etyczność, empatia i wychodzenie naprzeciw pracownikom przekładają się bowiem na długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstwa.

  „Czy moja firma potrzebuje outplacementu dla pracowników?”

  W trakcie rozmów z przedstawicielami HR dużych firm często słyszymy zdanie: „zatrudniamy, nie zwalniamy”, co sugeruje, że nie widzą potrzeby inwestowania w outplacement.

  Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji programów outplacementowych. Przekonaliśmy się już niejednokrotnie, że utrata zatrudnienia jest niezwykle traumatycznym wydarzeniem w życiu pracownika. Dotyczy to nie tylko stresu związanego z koniecznością szukania nowej pracy, ale też towarzyszące temu poczucie niesprawiedliwości.

  Gdy pracownik dobrowolnie zmienia pracę, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ jest to jego indywidualna decyzja. Ma nie tylko więcej czasu na znalezienie nowego zatrudnienia, ale też większy komfort psychiczny. W sytuacji, gdy zwolnienie wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, często pojawia się u niego poczucie zagubienia i żal.

  Po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę kandydaci zmagają się z dużymi trudnościami związanymi z rozpoczęciem samego procesu poszukiwań nowej pracy – jest to aspekt psychologiczny. Dotyczy to zarówno umawiania rozmów kwalifikacyjnych, jak i pozytywnego przechodzenia przez cały proces. Rekruterzy nazywają takich kandydatów „emocjonalnie tkwiącymi w poprzedniej firmie”, co oznacza, że ich zdaniem nie są gotowi do podjęcia nowego zatrudnienia. To wszystko może sprawiać, że trudno im odnaleźć się na rynku pracy, tracą wiarę w siebie i swoje możliwości. Program outplacement może pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i realizować dalsze plany związane z zawodową ścieżką.

  Czy rzeczywiście mamy rynek pracownika?

  Pojęcie „rynku pracownika” często okazuje się frustrujące dla osób szukających pracy, zwłaszcza gdy słyszą, że każdy znajduje nowe zatrudnienie w 2 tygodnie. Choć faktem jest, że liczba ofert wzrosła, to warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie określonych branż i regionów.

  Sytuacja jest jeszcze trudniejsza w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którzy mają ograniczone możliwości na rynku pracy. Jednak nie tylko oni napotykają się z przeszkodami w postaci braku odpowiednich ofert. Nasze dane pokazują, że średni czas poszukiwania pracy na stanowiskach menadżerskich wynosi ponad 6 miesięcy i dotyczy to ponad 50% pracowników wyższego szczebla.

  Rynek pracy jest bowiem złożonym systemem, w związku z czym zapotrzebowanie na program outplacementowy stale rośnie. Usługa pomaga przeprowadzić zwolnienia monitorowane na najwyższym poziomie, niosąc wsparcie dla firmy i całej jej załogi – to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości.

  Outplacement dostosowany do potrzeb pracownika i pracodawcy

  W przypadku zwolnienia monitorowanego pracownik nie musi się martwić o zmieniające się uwarunkowania polityczno-gospodarcze. To doskonałe zabezpieczenie dla przyszłości firmy, ponieważ jak pokazały ostatnie lata, sytuacja na rynku pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Decydując się na outplacement indywidualny lub grupowy, pokazujesz, że podchodzisz do swojego biznesu odpowiedzialnie i dbasz nie tylko o dobro swojego budżetu, ale też nie rezygnujesz ze wsparcia dla pracowników.

  Outplacement grupowy i indywidualny dla zwolnionych pracowników – podsumowanie

  Outplacement to zatem skuteczna strategia, dzięki której pracownicy nie odczują tak dotkliwie utraty pracy. W ciągu określonego czasu, na przykład 3 miesięcy, nasi eksperci w ramach outplacementu zaoferują wszechstronną pomoc, która będzie wsparciem między innymi w tworzeniu profesjonalnego CV, dokumentów aplikacyjnych, rozeznaniu w potrzebach rynkowych i poprawie autoprezentacji. Outplacement z LHH skupia się na potrzebach zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników na różnych stanowiskach. Outplacement staje się zatem kluczowym narzędziem na dzisiejszym rynku pracy.

  Mądra restrukturyzacja firmy

  Coraz więcej firm z uważnością przygotowuje się do procesów restrukturyzacji starając się przewidzieć możliwe ryzyka i odpowiednio nimi zarządzić. W LHH od lat towarzyszymy firmom z różnych branż i różnej wielkości w projektach reorganizacji skutkujących zmianą statusu pracowników. Najczęściej to zmiany struktury, systemów wynagrodzeń, zmiany modelu realizacji usług, zmiany systemów IT czy po prostu redukcje etatów. Bez względu na to czy firmy przeprowadzają zwolnienia grupowe, wdrażają Programy Dobrowolnych Odejść czy decydują się na rozstania z pojedynczymi pracownikami, każdy taki proces wymaga dobrego określenia celów i parametrów zmiany, dopracowania harmonogramu jej wdrażania, przygotowania komunikacji oraz wsparcia menedżerów i pracowników w przejściu przez cały proces.

  Pomagamy minimalizować najczęstsze ryzyka towarzyszące restrukturyzacji w firmie:

  W ramach usługi doradczej „Mądra restrukturyzacja” w LHH Polska wspieramy klientów kompleksowo. Towarzysząc na etapie przygotowania i zaplanowania sposobu wdrożenia zmiany. Służymy benchmarkami biznesowymi, wsparciem prawnym i doradztwem dla zespołu projektującego zmianę. Na etapie przeprowadzania zmiany możemy skonsultować przygotowane komunikaty lub wręcz przygotować całość materiałów dla organizacji. Szkolimy menedżerów jak rozmawiać  z podwładnymi bezpośrednio zaangażowanymi w zmianę i tymi, których zmiana nie dotyczy. Zapewniamy wsparcie outplacement dla osób tracących pracę oraz  pomagamy tym, którzy w organizacji po odejściu kolegów pozostają, aby realizować nowe cele biznesowe.

  Nasze wsparcie dla firm w ramach przygotowania i przeprowadzania restrukturyzacji obejmuje:

  Outplacement indywidualny

  Outplacement indywidualny to rozbudowany program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla osoby, która otrzymała wypowiedzenie w wyniku decyzji pracodawcy. Uczestnikiem programu  może być każda osoba, która straciła pracę, której firma zechce go zaproponować, niezależnie od stanowiska, wieku, stażu pracy, własnej sytuacji życiowej i finansowej, czy miejsca zamieszkania. Dobry program outplacementu zapewnia indywidualne podejście i wsparcie w szukaniu pracy w miejscu zamieszania klienta lub tam, gdzie chciałby podjąć zatrudnienie.

  Co cenią uczestnicy programu Outplacement?:

  • Pomoc w szybkim zdefiniowaniu dalszych kierunków i ścieżek rozwoju zawodowego.
  • Ekspertyzę jak budować swoją markę osobistą w kontaktach networkingowych online i twarzą w twarz
  • Wsparcie w wyszukiwaniu ofert pracy, docieraniu do informacji o projektach rekrutacyjnych, networkingu z pracodawcami i headhunterami
  • Doświadczenie bycia częścią społeczności
  • Multimedialną biblioteka o karierze i rynku pracy, doradztwo prawne oraz dostęp do aktualnych raportów branżowych i informacji o wynagrodzeniach
  • Wiedzę, jak z sukcesem uruchomić własny biznes

  Outplacement grupowy

  Outplacement grupowy zwykle towarzyszy restrukturyzacji, fuzji, zmianom modelu biznesowego, czasem likwidacji firmy, jej zakładu lub oddziału. Ale może być stosowany także przy małych redukcjach etatów. Często, choć nie zawsze, jest częścią procesu zwolnień grupowych realizowanych zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych i promocji zatrudnienia. Obowiązek zadbania o pracowników tracących pracę nakłada ustawodawca, ale sposób w jaki jest on realizowany zależy wyłącznie od firmy.

  Grupowe programy outplacement często obejmują osoby, które od wielu lat nie zmieniały firmy i nie miały chęci jej zmieniać. To lojalni pracownicy, skupieni na dobrym wykonywaniu swoich zadań, bez zaplecza materialnego i wiedzy jak poradzić sobie z utratą pracy.

  Osoby zwolnione potrzebują dwojakiej pomocy:

  • Wiedzy i informacji jak przygotować się do wejścia na rynek pracy, gdzie szukać ofert i jak je wygrywać
  • W większym stopniu niż uczestnicy indywidualnych programów outplacement konkretnych działań.
   Są to najczęściej wyszukiwanie ofert pracy, sprawdzanie o osób w działach HR konkretnych potrzeb pracodawców lokalnych, produktywne rekomendowanie kandydatów tam gdzie to ma sens, poprawianie, redagowanie dokumentów aplikacyjnych lub odpowiedzi na konkretne oferty, podpowiadanie kiedy, gdzie i do kogo się udać, czy zadzwonić w sprawie pracy. Działania zawsze dostosowujemy do doświadczenia i poziomu stanowisk osób, objętych projektem outplacement.

  Outplacement podczas restrukturyzacji:

  • Daje organizacji oszczędność czasu, zasobów i realne wsparcie dodatkowego etatu zewnętrznego podczas komunikowania restrukturyzacji
  • Minimalizuje spadek zaangażowania odchodzących w okresie wypowiedzenia, jeśli nadal świadczą pracę
  • Buduje pozytywny wizerunek pracodawcy wśród pozostających pracowników
  • Ma pozytywny wpływ na NPS (Net Promoted Score) pracodawcy wśród odchodzących
  • Ułatwia menedżerom przeprowadzającym zmianę, jej komunikowanie, zarządzanie niepokojem zespołu oraz realizację bieżących zadań biznesowych

  Executive outplacement

  Program Executive Outplacement to od lat konsekwentnie rozwijający się obszar usług doradczych, którego trzon stanowi coaching kariery, wsparty profesjonalnymi narzędziami budowania osobistej marki oraz networkingu biznesowego off-line i on-line. Dla klientów z poziomu senior management to często coaching kariery bywa kluczowy, czy wręcz niezbędny do definiowania kierunków poszukiwania nowej pracy i budowania właściwej motywacji do działania. W następnej fazie klienci czerpią z ekspertyzy światowej klasy konsultantów i ekspertów, dobierając narzędzia i techniki adekwatne do ich celów i poziomu stanowisk, o jakie starają się na rynku pracy.

  Korzyści dla organizacji:

  • Program Executive Outplacement pozwala zarządzić niepokojem załogi. Zmiana na wysokich stanowiskach zarządczych zwykle bywa dla pracowników sygnałem dużych zmian strategicznych, biznesowych, czasem negatywnym feedbackiem o kondycji firmy.
  • Ustalenie profesjonalnego exit statement. W ramach programu odchodzący i jego współpracownicy uzgadniają profesjonalnie wyjaśnić odejście z poszanowaniem godności wszystkich stron. Spójna narracja z zwykle powstrzymuje spekulacje i poszukiwanie sensacji.
  • Mniejsze ryzyko wycieku ważnych informacji biznesowych i utraty kolejnych pracowników.
  • Mniejsze ryzyko przejścia do bezpośredniej konkurencji, co często jest pierwszą realną opcją zatrudnienia dla menedżerów wysokiego szczebla poszukujących pracy bez wsparcia firmy outplacementowej.

  Korzyści dla pracownika:

  • Program Executive Outplacement to ważny moment redefiniowania tożsamości zawodowej i ekspertyzy. W sytuacji zwolnienia nie stoi już za nią ani logo konkretnej firmy, ani wizytówka z atrakcyjnym stanowiskiem.
  • To okazja do nazwania i wypromowania osobistej marki.
  • To prawie zawsze możliwość zidentyfikowania alternatywnych ścieżek karierowych, o których klient sam nie pomyśłał.
  • To szansa na ustalenie i przećwiczenie w bezpiecznym otoczeniu własnej narracji karierowej i exit statement.
  • To sposób na profesjonalne poradzenie sobie z „samotnością szefa” i możliwość konstruktywnej rozmowy o swoich dylematach zawodowych z osobami z podobnych stanowisk, które są w podobnej sytuacji

  Najtrudniejsze momenty, czyli Prezes szuka nowej pracy…

  Program dobrowolnych odejść – PDO

   

  Duże procesy zwolnień coraz częściej są przeprowadzane jako PDO czyli Programy Dobrowolnych Odejść. W tej formule to organizacja  składa załodze, lub jej części ofertę rozwiązania umowy o pracę, na korzystnych warunkach finansowych. Jednak o przystąpieniu do PDO decyduje sam pracownik, i jeśli chce skorzystać z oferty, to on podpisuje deklarację. Cały proces rozstania formalnie nie jest wówczas zwolnieniem grupowym.

  Zalety Programu Dobrowolnych Odejść

  • Lepszy odbiór społeczny zarówno wśród załogi, jak i w zewnętrznym otoczeniu
  • Możliwy do przeprowadzenia w firmach, w których są gwarancje zatrudnienia
  • Brak jednoznacznych uregulowań prawnych, co daje swobodę projektowania procesu i przygotowania regulaminów
  • Mniejsze zaangażowanie związków zawodowych, dzięki czemu łatwiej zarządzić relacjami ze stroną związkową w tym procesie

  Rola LHH w procesie PDO

  • Pokazujemy  jak robili to inni i jakie są możliwości prawne i formalne – benchmark
  • Pomagamy w przygotowaniu założeń procesu i regulaminu – doradztwo prawne
  • Opracowujemy komunikację procesu – dokumenty i harmonogramu
  • Przygotowujemy menedżerów do rozmów z pracownikami

  Jak zamówić outplacement dla pracownika z Twojej firmy? Skontaktuj się, by poznać szczegóły.

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Jak zamówić outplacement dla pracownika z Twojej firmy? Skontaktuj się, by poznać szczegóły.

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Zapytaj jak możemy pomóc Twojej organizacji w zmianie?

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Chcesz rozpocząć indywidualny program Outplacement lub potrzebujesz więcej informacji? Napisz lub zadzwoń!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Napisz do nas!

   Imię i Nazwisko: *
   Firma: *
   Adres email: *
   Telefon: *

   * - pole wymagane.

   Dziekujemy za kontakt!

   Odezwiemy się niebawem.