Outplacement LHH

Jak zamówić outplacement dla pracownika z Twojej firmy? Skontaktuj się, by poznać szczegóły.

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Na czym polega outplacement?

Outplacement to integralna część strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Jest to program wsparcia i program aktywizacji zawodowej osób które straciły pracę, pozwalający między innymi na etyczne i efektywne przeprowadzenie redukcji etatów.

Nasze usługi outplacementu dedykujemy pracodawcom, którzy chcą zapewnić swoim odchodzącym pracownikom poczucie bezpieczeństwa niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska i stażu pracy. Oferujemy wszechstronną pomoc dla zwolnionych pracowników, poufność i możliwość dołączenia do wspierającej społeczności osób w podobnej sytuacji życiowej, gdy dojdzie do wypowiedzenia.

Czym jest outplacement indywidualny i grupowy?

Outplacement indywidualny to forma wsparcia świadczona dla pojedynczych pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy. Skupia się na dostosowaniu pomocy do konkretnej osoby i sprawia, że autoprezentacja (także podczas budowania wizerunku w mediach społecznościowych), przygotowanie CV, szukanie ofert pracy czy rozmowy kwalifikacyjne stają się efektywniejsze, prostsze i mniej stresujące.

Outplacement grupowy natomiast jest skierowany do większej liczby pracowników. Obejmuje programy szkoleniowe, doradcze i wsparcie, które dotyczą jednocześnie wielu pracowników na przykład w trakcie jednego procesu restrukturyzacji. Ten rodzaj outplacementu w ramach zwolnień grupowych ma ogromną zaletę – daje poczucie wsparcia osób w podobnej sytuacji, a uczestnicy mogą dodatkowo dzielić się doświadczeniami, pomysłami i strategiami dotyczącymi poszukiwania nowej pracy.

Outplacement pracowników w LHH Polska

 • Wsparcie i doradztwo zawodowe dla pracowników

Pomagamy pracownikom, którzy muszą opuścić Twoją organizację, oferując indywidualnie dostosowane programy pomocy. Nasze usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, promocji zatrudnienia, napisaniu listu motywacyjnego, a także szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Celem jest umożliwienie pracownikom płynnego przejścia do nowego etapu w swojej karierze i wzmocnienie swojej pozycji w stosunku do innych kandydatów.

 • Zarządzanie zmianami

Oferujemy wsparcie w planowaniu i implementacji procesów zmian w firmie. Outplacement w LHH Polska obejmuje też doradztwo strategiczne, komunikację wewnętrzną, szkolenia dla menedżerów i wsparcie w zarządzaniu stresem i konfliktami w zespole.

 • Budowanie wizerunku pracodawcy

Outplacement pomaga w budowie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy i pozwala zrealizować założenia łagodnych zwolnień. Pracodawcy, którzy decydują się na taką usługę, pokazują, że zależy im na swoich pracownikach, nawet w obliczu kryzysu gospodarczego czy też trudnej sytuacji biznesowej ich organizacji.

Nasz outplacement to nie tylko program aktywizacji zawodowej, ale też pomoc w utrzymaniu dobrych relacji zarówno z pracownikami, jak i zewnętrznymi partnerami. Pokazujemy, jak wykorzystać outplacement pracowników efektywnie i skutecznie, żeby odzyskanie reintegracji zawodowej było jak najprostsze.

Dlaczego warto zdecydować się na outplacement?

Outplacement w LHH Polska to usługa, dzięki której firmy mają szansę na utrzymanie dobrej opinii, nawet w obliczu grupowych zwolnień.

Uważamy, że każda zmiana, nawet najtrudniejsza, może być szansą na rozwój i nowe możliwości. Tym samym, jesteśmy przekonani, że odpowiednie zarządzanie zmianami w firmie to kwestia odpowiedzialności społecznej i klucz do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług outplacementu.

Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

Firmy coraz częściej zastanawiają się, jak zapewnić kompleksowe wsparcie dla tych, którzy stają przed niespodziewaną koniecznością znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Nasz outplacement to pomoc w poszukiwaniu nowej pracy obejmujący również doradztwo w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także wsparcie w podjęciu świadomej decyzji o przejściu na emeryturę.

Zwolnienie z pracy to moment, który wywołuje wiele emocji. Nasze badania pokazują, że zwalnianym pracownikom początkowo trudno poradzić sobie w obliczu rozwiązania stosunku pracy. Najczęściej odczuwają rozczarowanie, złość, frustrację oraz żal.

Outplacement może skutecznie zmienić nastawienie zwalnianych pracowników do byłego pracodawcy. Stwarzamy przestrzeń, aby obie strony rozstały się w możliwie przyjaznej atmosferze.

Outplacement — nie tylko pomoc w znalezieniu nowej pracy

Obecna niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że niejedno przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty zwolnień – zarówno biznesowe, jak i wizerunkowe. Outplacement grupowy skutecznie pomaga w zarządzaniu tym procesem, poprawiając atmosferę w firmie oraz utrzymując lojalność pracowników, którym towarzyszą uzasadnione obawy o swoją pozycję.

Usługa outplacementu dłuższej perspektywie pozwala na znaczne oszczędności. System zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko usprawnia procesy, ale pozwala też na efektywną kontrolę nad wydatkami w firmie. Odpowiedzialność społeczna, etyczność, empatia i wychodzenie naprzeciw pracownikom przekładają się bowiem na długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstwa.

„Czy moja firma potrzebuje outplacementu dla pracowników?”

W trakcie rozmów z przedstawicielami HR dużych firm często słyszymy zdanie: „zatrudniamy, nie zwalniamy”, co sugeruje, że nie widzą potrzeby inwestowania w outplacement.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji programów outplacementowych. Przekonaliśmy się już niejednokrotnie, że utrata zatrudnienia jest niezwykle traumatycznym wydarzeniem w życiu pracownika. Dotyczy to nie tylko stresu związanego z koniecznością szukania nowej pracy, ale też towarzyszące temu poczucie niesprawiedliwości.

Gdy pracownik dobrowolnie zmienia pracę, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ jest to jego indywidualna decyzja. Ma nie tylko więcej czasu na znalezienie nowego zatrudnienia, ale też większy komfort psychiczny. W sytuacji, gdy zwolnienie wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, często pojawia się u niego poczucie zagubienia i żal.

Po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę kandydaci zmagają się z dużymi trudnościami związanymi z rozpoczęciem samego procesu poszukiwań nowej pracy – jest to aspekt psychologiczny. Dotyczy to zarówno umawiania rozmów kwalifikacyjnych, jak i pozytywnego przechodzenia przez cały proces. Rekruterzy nazywają takich kandydatów „emocjonalnie tkwiącymi w poprzedniej firmie”, co oznacza, że ich zdaniem nie są gotowi do podjęcia nowego zatrudnienia. To wszystko może sprawiać, że trudno im odnaleźć się na rynku pracy, tracą wiarę w siebie i swoje możliwości. Program outplacement może pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i realizować dalsze plany związane z zawodową ścieżką.

Czy rzeczywiście mamy rynek pracownika?

Pojęcie „rynku pracownika” często okazuje się frustrujące dla osób szukających pracy, zwłaszcza gdy słyszą, że każdy znajduje nowe zatrudnienie w 2 tygodnie. Choć faktem jest, że liczba ofert wzrosła, to warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie określonych branż i regionów.

Sytuacja jest jeszcze trudniejsza w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którzy mają ograniczone możliwości na rynku pracy. Jednak nie tylko oni napotykają się z przeszkodami w postaci braku odpowiednich ofert. Nasze dane pokazują, że średni czas poszukiwania pracy na stanowiskach menadżerskich wynosi ponad 6 miesięcy i dotyczy to ponad 50% pracowników wyższego szczebla.

Rynek pracy jest bowiem złożonym systemem, w związku z czym zapotrzebowanie na program outplacementowy stale rośnie. Usługa pomaga przeprowadzić zwolnienia monitorowane na najwyższym poziomie, niosąc wsparcie dla firmy i całej jej załogi – to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości.

Outplacement dostosowany do potrzeb pracownika i pracodawcy

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracownik nie musi się martwić o zmieniające się uwarunkowania polityczno-gospodarcze. To doskonałe zabezpieczenie dla przyszłości firmy, ponieważ jak pokazały ostatnie lata, sytuacja na rynku pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Decydując się na outplacement indywidualny lub grupowy, pokazujesz, że podchodzisz do swojego biznesu odpowiedzialnie i dbasz nie tylko o dobro swojego budżetu, ale też nie rezygnujesz ze wsparcia dla pracowników.

Outplacement grupowy i indywidualny dla zwolnionych pracowników – podsumowanie

Outplacement to zatem skuteczna strategia, dzięki której pracownicy nie odczują tak dotkliwie utraty pracy. W ciągu określonego czasu, na przykład 3 miesięcy, nasi eksperci w ramach outplacementu zaoferują wszechstronną pomoc, która będzie wsparciem między innymi w tworzeniu profesjonalnego CV, dokumentów aplikacyjnych, rozeznaniu w potrzebach rynkowych i poprawie autoprezentacji. Outplacement z LHH skupia się na potrzebach zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników na różnych stanowiskach. Outplacement staje się zatem kluczowym narzędziem na dzisiejszym rynku pracy.

Jak zamówić outplacement dla pracownika z Twojej firmy? Skontaktuj się, by poznać szczegóły.

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.