The Leadership Contract

Współcześnie liderzy muszą być skuteczni we wdrażaniu strategii, wprowadzaniu zmian, stymulowaniu innowa­cyjności, umacnianiu zaangażowania pracowników i roz­wijaniu talentów na przyszłość w organizacji. Są pod­dawani silnej presji i rozliczani ze swojej pracy, bardziej drobiazgowo, niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednocześnie organizacje coraz częściej zgłaszają potrzebę  odnowy przywództwa i powrotu do źró­deł; do przywództwa, które opiera się na solidnych fundamentach wartości, jest trudną pracą i wymaga zbu­dowania silnej społeczności liderskiej.

Lee Hecht Harrison i Vince Molinaro, doradca biznesowy, autor książki „The Leadership Contract”, bestsellera New York Times and USA Today zapraszają współczesnych liderów do udziału w programach szkoleniowych opartych na unikatowym modelu odpowiedzialnego przywództwa –  The Leadership Contract.

Warsztat The Leadership Contract

Jest w zamierzeniu doświadczeniem, które wyzwala w uczestnikach potrzebę inicjatywy i działania. Struktura zajęć wspiera proces auto­refleksji nad własnym stylem przywódczym oraz pomaga w planowaniu działań, wzmacniających osobistą odpowiedzialność lidera za siebie, swój zespół i firmę. Jest idealny dla firm w procesach transformacji. Może być wykorzystany jako skuteczny sposób na wzmocnienie kultury przywództwa w firmie oraz działać jako „kick-off” zmia­ny kulturowej i biznesowej.

Uczestnicy warsztatu będą:

 • Lepiej rozumieli globalne i lokalne trendy, które mają wpływ na ich organizację oraz na ich role jako liderów w firmie;
 • Bardziej świadomymi menedżerami, którzy w sposób przemyślany podjęli decyzję o byciu liderami dla swoich ludzi i swojej organizacji;
 • Umieli zidentyfikować największe zobowiązania jakie przed nimi stoją i podejmą decyzję od wzięciu za nie odpowiedzialności;
 • Wiedzieli jakie trudne zadania stoją przed nimi w ich roli liderskiej, oraz jak powinni do nich podejść w sposób, który pozwoli organizacji pójść naprzód;
 • Mieli poczucie większej jedności i wspólnoty ze współ­pracownikami oraz będą chcieli budować silną społecz­ność liderów w swojej firmie;
 • Mogli opracować swoją osobistą mapę rozwoju ku byciu jeszcze bardziej odpowiedzialnymi liderami.

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.