Upskilling i rozwój pracowników

Jak możemy Ci pomóc?
Odezwiemy się w ciągu 1 dnia roboczego

  Pracownik Nowej Normalności

  Nowa rzeczywistość pracy w okresie pandemii przyniosła sporo wyzwań organizacyjnych i osobistych. Większość pracowników zareagowała wzrostem niepokoju i doświadczyła  destabilizacji ich życia zawodowego. Niektórzy stracili pracę lub wciąż pozostają w sytuacji realnego zagrożenia redukcją etatów. Inni zmierzyli się z dnia na dzień z koniecznością pracy w innej formie, w nowych systemach wobec zmieniających się priorytetów i oczekiwań przełożonych, nierzadko w sytuacji izolacji społecznej.

  Wydaje się, że znaczna część osób aktywnych zawodowo ma już za sobą pierwsze kryzysy i powoli przyzwyczaiła się do „nowej normalności”. Ale ta adaptacja miała i ma swoją cenę: zmęczenie, wyczerpanie,  osłabienie odporności fizycznej i psychicznej, kryzysy w relacjach z bliskimi. Pewnie dlatego w globalnym badaniu the Adecco Group 70% ankietowanych twierdzi, że wsparcie psychiczne w pracy ma ogromne znaczenie, podobnie jak wszelkie inicjatywy związane z większą dbałością o zdrowie psychiczne (60%).

  Przyspieszone wdrożenie do New Normal:

  Duża część pracowników jest już gotowa na pracę zdalną lub hybrydową po pandemii. Część, która z konieczności  świadczy pracę w miejscu pracy z zachowaniem rygorów sanitarnych, także dostosowała się do obecnej rzeczywistości. Ale wszyscy nadal potrzebują uwagi i wsparcia ze strony swoich firm.

  Coraz więcej organizacji inwestuje w wydarzenia on-line, ukierunkowane na wsparcie pracowników w odnalezieniu się w nowej sytuacji i odzyskaniu lub wzmocnieniu ich osobistej efektywności. Bardzo często przedmiotem troski firm jest odzyskanie lub wzmocnienie osobistej produktywności pracowników w nowej sytuacji pracy zdalnej czy hybrydowej. Coraz więcej firm już wdrożyło różne rozwiązania technologiczne ułatwiające sprawne komunikowanie się i współpracę, ale wciąż po stronie „kompetencji miękkich” widzi wyzwania. Planowanie pracy, określanie priorytetów, samodzielność działań, odporność psychiczna to tematy które budzą zainteresowanie.

  Program szkoleniowy „Pracownik Nowej Normalności”:

  W LHH Polska dajemy firmom możliwość zaprojektowania programu szkoleniowego dopasowanego do wyzwań firmy w oparciu o krótkie 1,5 godzinne lub 2 godzinne moduły webinaryjno-szkoleniowe realizowane on-line. Wybraliśmy tematy, które najlepiej adresują realne wyzwania zgłaszane przez pracowników w Polsce.

  Bloki tematyczne:

   

  Program dla Talentów

  Jak rozwijać Talenty?

  Zapraszając ich do wewnętrznego programu dla Talentów. Takiego który daje możliwość zebrania informacji zwrotnej od współpracowników, nazwania swoich najmocniejszych stron ale i opracowania indywidualnego planu osobistego rozwoju w firmie. Planu adekwatnego do sytuacji biznesowej i priorytetów organizacji, ale uwzględniającego także osobiste potrzeby i aspiracje uczestników. W naszych programach klienci mają szansę zaplanować z nami swój rozwój w firmie. Prowadzą rozmowy karierowe z przełożonymi i wybierają typ kariery adekwatny do ich potrzeb. Pracujemy także nad marką osobistą i rozwijaniem kontaktów wewnątrz organizacji. Często bowiem warunkiem osobistego sukcesu, jest współpraca z innymi i umiejętność przekonania do siebie decydentów w różnych projektach.

  Przebieg programu talentowego:

  Korzyści z wdrożenia programu talentowego dla organizacji:

  • Pomaga utrzymać zaangażowanie kluczowych pracowników i wykorzystać ich potencjał w firmie
  • Uczy pracowników podejmowania odpowiedzialności za swój własny rozwój w organizacji
  • Angażuje przełożonych w pracę rozwojową z kluczowymi pracownikami
  • Jest szansą na wdrożenie programu sukcesji
  • Buduje pozytywny wizerunek pracodawcy

  Korzyści z wdrożenia programu talentowego dla pracownika:

  • Jest okazją do zastanowienia się nad swoją karierą, aspiracjami i potrzebami
  • Umożliwia sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe
  • Zwiększa świadomości własnej roli w organizacji oraz zaangażowanie i motywację do pracy
  • Daje szansę na zbudowanie profesjonalnego networkingu w organizacji i wygenerowanie zapotrzebowania na swoją osobę

   

   

  Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twoich pracowników!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

  Łukasz Gajek
  Sales & Marketing Director

  Napisz do nas!

   Imię i Nazwisko: *
   Firma: *
   Adres email: *
   Telefon: *

   * - pole wymagane.

   Dziekujemy za kontakt!

   Odezwiemy się niebawem.