Pracownik Nowej Normalności

Nowa rzeczywistość pracy w okresie pandemii przyniosła sporo wyzwań organizacyjnych i osobistych. Większość pracowników zareagowała wzrostem niepokoju i doświadczyła  destabilizacji ich życia zawodowego. Niektórzy stracili pracę lub wciąż pozostają w sytuacji realnego zagrożenia redukcją etatów. Inni zmierzyli się z dnia na dzień z koniecznością pracy w innej formie, w nowych systemach wobec zmieniających się priorytetów i oczekiwań przełożonych, nierzadko w sytuacji izolacji społecznej.

Wydaje się, że znaczna część osób aktywnych zawodowo ma już za sobą pierwsze kryzysy i powoli przyzwyczaiła się do „nowej normalności”. Ale ta adaptacja miała i ma swoją cenę: zmęczenie, wyczerpanie,  osłabienie odporności fizycznej i psychicznej, kryzysy w relacjach z bliskimi. Pewnie dlatego w globalnym badaniu the Adecco Group 70% ankietowanych twierdzi, że wsparcie psychiczne w pracy ma ogromne znaczenie, podobnie jak wszelkie inicjatywy związane z większą dbałością o zdrowie psychiczne (60%).

Przyspieszone wdrożenie do New Normal:

Duża część pracowników jest już gotowa na pracę zdalną lub hybrydową po pandemii. Część, która z konieczności  świadczy pracę w miejscu pracy z zachowaniem rygorów sanitarnych, także dostosowała się do obecnej rzeczywistości. Ale wszyscy nadal potrzebują uwagi i wsparcia ze strony swoich firm.

Coraz więcej organizacji inwestuje w wydarzenia on-line, ukierunkowane na wsparcie pracowników w odnalezieniu się w nowej sytuacji i odzyskaniu lub wzmocnieniu ich osobistej efektywności. Bardzo często przedmiotem troski firm jest odzyskanie lub wzmocnienie osobistej produktywności pracowników w nowej sytuacji pracy zdalnej czy hybrydowej. Coraz więcej firm już wdrożyło różne rozwiązania technologiczne ułatwiające sprawne komunikowanie się i współpracę, ale wciąż po stronie „kompetencji miękkich” widzi wyzwania. Planowanie pracy, określanie priorytetów, samodzielność działań, odporność psychiczna to tematy które budzą zainteresowanie.

Program szkoleniowy „Pracownik Nowej Normalności”:

W LHH Polska dajemy firmom możliwość zaprojektowania programu szkoleniowego dopasowanego do wyzwań firmy w oparciu o krótkie 1,5 godzinne lub 2 godzinne moduły webinaryjno-szkoleniowe realizowane on-line. Wybraliśmy tematy, które najlepiej adresują realne wyzwania zgłaszane przez pracowników w Polsce.

Bloki tematyczne:

 

Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twoich pracowników!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director

Napisz do nas!

  Imię i Nazwisko: *
  Firma: *
  Adres email: *
  Telefon: *

  * - pole wymagane.

  Dziekujemy za kontakt!

  Odezwiemy się niebawem.