Program dla Talentów

Jak rozwijać Talenty?

Zapraszając ich do wewnętrznego programu dla Talentów. Takiego który daje możliwość zebrania informacji zwrotnej od współpracowników, nazwania swoich najmocniejszych stron ale i opracowania indywidualnego planu osobistego rozwoju w firmie. Planu adekwatnego do sytuacji biznesowej i priorytetów organizacji, ale uwzględniającego także osobiste potrzeby i aspiracje uczestników. W naszych programach klienci mają szansę zaplanować z nami swój rozwój w firmie. Prowadzą rozmowy karierowe z przełożonymi i wybierają typ kariery adekwatny do ich potrzeb. Pracujemy także nad marką osobistą i rozwijaniem kontaktów wewnątrz organizacji. Często bowiem warunkiem osobistego sukcesu, jest współpraca z innymi i umiejętność przekonania do siebie decydentów w różnych projektach.

Przebieg programu talentowego:

Korzyści z wdrożenia programu talentowego dla organizacji:

  • Pomaga utrzymać zaangażowanie kluczowych pracowników i wykorzystać ich potencjał w firmie
  • Uczy pracowników podejmowania odpowiedzialności za swój własny rozwój w organizacji
  • Angażuje przełożonych w pracę rozwojową z kluczowymi pracownikami
  • Jest szansą na wdrożenie programu sukcesji
  • Buduje pozytywny wizerunek pracodawcy

Korzyści z wdrożenia programu talentowego dla pracownika:

  • Jest okazją do zastanowienia się nad swoją karierą, aspiracjami i potrzebami
  • Umożliwia sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe
  • Zwiększa świadomości własnej roli w organizacji oraz zaangażowanie i motywację do pracy
  • Daje szansę na zbudowanie profesjonalnego networkingu w organizacji i wygenerowanie zapotrzebowania na swoją osobę

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director