Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

Decyzje o reorganizacji czy restrukturyzacji firmy są podejmowane w oparciu o precyzyjne analizy biznesowe i spójne analizy strategiczne. Każda decyzja zawierająca w sobie zagrożenie utratą pracy, choćby niewielkiej grupy pracowników lub nawet interpretowaną jako niekorzystną lub kłopotliwą zmianę ich statusu, musi wywołać negatywne emocje i niepokój. Te zaś mogą prowadzić do obniżenia zaangażowania i morale pracy, niechcianych odejść pracowników, w skrajnych przypadkach do gwałtownych protestów czy konfliktów dezorganizujących biznes. Dodatkowo trzeba się liczyć z możliwym negatywnym wpływem na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, dostawców i klientów, lokalnego otoczenia politycznego lub wywołać negatywne komentarze w prasie czy mediach społecznościowych. Skala tych zjawisk również zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii i realizowanej praktyki komunikacji.

Doradztwo komunikacyjne

Skala ryzyk społecznych ma oczywiście związek ze skalą projektowanej zmiany i obiektywnym poziomem dolegliwości poszczególnych decyzji dla ludzi. Jednak sposób komunikowania restrukturyzacji ma znaczący wpływ na intensywność oporu wobec zmian i zarządzenie często zrozumiałym lękiem przed konsekwencjami tych zmian dla poszczególnych ludzi.

Kluczowe elementy:

  • Analiza wpływu wymogów prawnych i proceduralnych na treść i harmonogram komunikacji
  • Pomoc w wyborze i sformułowaniu kluczowych komunikatów
  • Przygotowanie kompletnego harmonogramu komunikacji i założeń logistycznych
  • Analiza grup docelowych oraz środków komunikowania, w tym uruchomienie i administrowanie internetowym anonimowym formularzem kontaktowym dla pracowników
  • Opracowanie listy potencjalnych pytań i wątpliwości oraz propozycja brzmienia odpowiedzi
  • Przygotowanie kadry kierowniczej do prowadzenia spotkań komunikacyjnych i rozmów z mediami
  • Przygotowanie listy koniecznych komunikatów i opracowanie ich treści, w tym komunikacji do mediów i otoczenia społecznego
  • Przedstawienie scenariuszy niezbędnych wydarzeń w procesie komunikacji, przygotowanie treści wystąpień i stosownych prezentacji
  • Bieżąca analiza reakcji mediów, mediów społecznościowych oraz zapisów w internecie z rekomendacją przeciwdziałania komunikatom niepożądanym
  • Konsultacje ad hoc

 

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub chciałbyś otrzymać pełną ofertę, napisz lub zadzwoń!

Łukasz Gajek
Sales & Marketing Director