O budowaniu relacji, czyli skuteczna współpraca Rekrutera z Hiring Managerem 

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

O tym jak ważna jest efektywna współpraca na linii „Hiring Manager – Rekruter” wiemy wszyscy.   

Hiring Manager (HM), jako osoba po stronie Klienta agencji rekrutacyjnej decyduje o tym, który kandydat zostanie finalnie zaakceptowany w procesie rekrutacyjnym. To właśnie HM wybiera z puli zarekomendowanych kandydatów najlepsze osoby, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, podejmuje finalne decyzje dotyczące zatrudnienia. To ekspert w branży, doskonalone świadomy kogo szuka do swojego zespołu (a przynajmniej tak być powinno 😊).  

Rekruter z kolei, w dużym uproszczeniu, ma za zadnie, bazując na wymaganiach oferty, oczekiwaniach wobec kandydata i samej propozycji pracy, wyselekcjonować najlepszych kandydatów  w procesie rekrutacji i przedstawić ich Klientowi. 

Jak zatem znaleźć wspólny język i wypracować skuteczny model współpracy podczas rekrutacji? 

Trudność w zbudowaniu relacji może być spowodowana odmiennymi oczekiwaniami i doświadczeniami obu stron. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w biznesowym kontekście na rzecz wspólnego celu współpracują ze sobą osoby z dwóch różnych biegunów, obszarów działania. Rekruter zna rynek pracy, wyzwania, oczekiwania kandydatów, zarówno te finansowe jak i dotyczące preferowanego modelu współpracy, umowy, czy benefitów. Potrafi dość szybko ocenić czy realizacja danego projektu będzie wyzwaniem, czy też nie, ponieważ pula kandydatów na rynku jest na tyle szeroka, że możemy spodziewać się szybkiego zamknięcia procesu z sukcesem.  

Współpracując z firmami rekrutacyjnymi, które mają w swoim portfolio usługi rekrutacyjne podzielone na konkretne obszary i branże, możemy spodziewać się, że rekruter zna rynek pracy w tej branży, posiada pewną wiedzę branżową niezbędną do skutecznej realizacji projektu, ma bazę danych kandydatów. Nigdy jednak sam rekruter (o ile nie jest to osoba, która z eksperta w danej branży, postanowiła zostać rekruterem), nie będzie miał naprawdę głębokiej i specjalistycznej wiedzy na temat zagadnień branżowych, czy samej specyfiki pracy. To właśnie Hiring Manager jako ekspert w branży, osoba z wewnątrz organizacji ma największą wiedzę na temat specyfiki roli, wymagań oraz samej organizacji. Mamy zatem do czynienia z różnymi kompetencjami i wiedzą, choć cel jest zawsze ten sam – znaleźć idealnego kandydata. 

Największe wyzwania Hiring Managera i Rekrutera podczas procesu rekrutacji 

Największe wyzwania w obszarze budowania relacji na linii Hiring Manager – Rekruter, mogą wynikać z braku czasu Managera na proces rekrutacyjny. Sam Hiring Manager odpowiada przede wszystkim za zadania biznesowe, a rekrutacja jest czymś dodatkowym, do zrealizowania w momencie pojawienia się wolnego wakatu.  

Innym czynnikiem może być brak prawidłowej komunikacji, która wynika z innej perspektywy i odmiennych doświadczeń obu stron. Manager  często szuka do swojego zespołu kandydata idealnego, „ złotego jednorożca”, nie posiadając obiektywnej oceny rynku pracy i puli dostępnych na nim kandydatów. Rolą rekrutera jest urealnienie oczekiwań i możliwości Managera.  

Jak możemy zatem usprawnić proces współpracy, unikając ewentualnych błędów? 

  • Zrozumieć potrzeby rekrutacyjne firmy – wymagania oferty, oczekiwania wobec kandydata. Ustalić, które wymagania są obowiązkowe, a które możemy potraktować jako wartość dodaną, dodatkowy i mile widziany atut kandydata. 
  • Ustalić profil kandydata bazując nie tylko na sztywnych wymaganiach technicznych, ale również nie mniej ważnych kwestiach osobowościowych i „miękkich” cechach profilu. 
  • Ustalić jak będą przebiegały poszczególne etapy rekrutacji, jaki model współpracy preferują obie strony, oraz jaki sposób kontaktu będzie dla nich preferowany – mailowy, telefoniczny, spotkania bezpośrednie. 
  • Być na bieżąco  – informować się wzajemnie o ewentualnych zmianach, kandydatach w procesie, wyzwaniach, problemach, na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości.  
  • Wspólnie poszukiwać rozwiązań, być elastycznym na ewentualne sugestie drugiej strony, starać się wspólnie osiągnąć cel. 
  • Po pierwszym spotkaniu podsumować pisemnie co ustaliliśmy, jakie są dalsze kroki, kto za co odpowiada w procesie, jak szybko przekazujemy sobie informacje zwrotne. 
  • Efektywna komunikacja – bądźmy partnerami w biznesie. Nie wywyższajmy się, nie oczekujmy, że rekruter będzie posiadał bardzo dogłębną wiedzę w danym obszarze. Na pewno będzie specjalistą, ale pamiętajmy że prowadzi rekrutacje na różne role i nie może być ekspertem w każdym obszarze. Wyjaśniajmy, doprecyzowujmy. 
  • Uczmy się od siebie. O ile Hiring Manager może służyć rekruterowi pomocną wiedzą techniczną w obszarze danej specjalizacji i roli, to rekruter może doradzić Hiring Managerowi jak prowadzić rozmowy kwalifikacyjne, co jest szczególnie ważne, a czego unikać w kontakcie z kandydatem. Mówimy zatem o obopólnej korzyści. 

Relacja na linii Hiring Manager – Rekruter nie zawsze jest łatwa, nierzadko budujemy ją miesiącami, choć czasami nić porozumienia czujemy natychmiast. Kluczem do skutecznej współpracy jest z pewnością otwartość, szacunek, bycie partnerem, zorientowanie na cel i dobra komunikacja.  

A jeśli obie strony mają pasję do pracy – sukces na horyzoncie pojawi się błyskawicznie!