Odchodzić z pracy trzeba umieć

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Odchodzić z pracy trzeba umieć

Rezygnacja z dotychczasowej pracy może być trudnym doświadczeniem, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W poniższym poradniku opowiemy o najważniejszych aspektach Kodeksu Pracy, aby rozwiązać umowę w sposób zgodny z przepisami i poszanowaniem dla pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym warto pamiętać?

Warto mieć na uwadze, że Kodeks Pracy umożliwia rozwiązanie stosunku pracy, niezależnie od tego, czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony czy nieokreślony. Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie niezależnie od stanowiska pracodawcy, czy okoliczności panujących w danej firmie.

Jednak zarówno pracodawca, jak i pracownik powinien pamiętać o okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz sytuacjach, w których istnieje możliwość natychmiastowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Zwolnienie z pracy a okres wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony:

 • Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
 • Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
 • Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na okres próbny:

 • Jeżeli umowa została zawarta na mniej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.
 • Gdy umowa została zawarta na co najmniej 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień.
 • W przypadku umowy zawartej na 3 miesiące, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać następujące informacje:

 • miejscowość,
 • data złożenia wypowiedzenia,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia oraz określony termin jego upływu,
 • podpis pracownika oraz osoby przyjmującej wypowiedzenie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, znane także jako wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, to oświadczenie jednej ze stron, które zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Warto pamiętać, że ta forma wypowiedzenia wymaga uzasadnienia przyczyn, które spowodowały podjęcie takiej decyzji. Może ona dotyczyć różnych rodzajów umów o pracę – zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Jednak aby rozwiązanie umowy było skuteczne, muszą być spełnione pewne warunki określone w Kodeksie pracy.

W praktyce, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą zastosować rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kodeks prac jasno określa sytuacje, w których dopuszczalna jest taka forma:

 1. Orzeczenie lekarskie, potwierdzające negatywny wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Jeśli pracodawca nie zapewni pracy zgodnej z wskazaniami lekarskimi, pracownik może zdecydować się na wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Pracodawca rażąco naruszył podstawowe obowiązki względem pracownika. Przy tym naruszeniu, pracownikowi przysługuje także odszkodowanie, które jest równe wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby podczas obowiązku świadczenia pracy. W przypadku umowy na czas określony, odszkodowanie nie może przekroczyć wynagrodzenia za czas pozostały do zakończenia umowy u danego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia to powszechnie stosowana forma, jednak jej skuteczność zależy od przestrzegania regulacji zawartych w Kodeksie pracy oraz spełnienia wymaganych przesłanek.

Zwolnienie z pracy – rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi indywidualne oświadczenie pracownika. Gdy pracownik rozwiązuje umowę, pracodawca ma obowiązek przyjąć tę informację do wiadomości. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana poprzez jednostronne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Należy podkreślić, że odmowa przyjęcia pisma przez pracodawcę nie ma istotnego znaczenia prawnego i nie przerywa biegu okresu wypowiedzenia.

Przepisy Kodeksu Cywilnego wyjaśniają, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest skuteczne niezależnie od tego, czy pracodawca zapoznał się z treścią dokumentu, ale sam fakt przedstawienia mu decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę.

Zwolnienie z pracy z inicjatywy pracownika – podsumowanie

Warto też pamiętać o zachowaniu odpowiedniego podejścia do pracownika, gdy ten składa wypowiedzenie umowy o pracę. Pomoże to utrzymać przyjazne relacje i sprawi, że okres wypowiedzenia umowy przebiegnie w bardziej przyjemnej atmosferze.

Każdy pracodawca powinien mieć na uwadze fakt, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę, dokument składany przez pracownika ma moc prawną i nie wymaga akceptacji przełożonego. Warto zachować pełen profesjonalizm w dniu złożenia wypowiedzenia, ponieważ jest to stresujący moment dla obu stron.