Odpowiedzialna redukcja miejsc pracy

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Odpowiedzialna redukcja miejsc pracy, redukcje etatów

Redukcja stanowisk pracy

Redukcja zatrudnienia może wynikać z różnych przyczyn, niekoniecznie zależnych od pracowników. Coraz częściej to właśnie sytuacja gospodarcza zmusza pracodawców do podjęcia decyzji o optymalizacji kosztów.

Warto mieć na uwadze fakt, że rozwiązanie umowy o pracę jest dość skomplikowaną kwestią, ponieważ prawo narzuca na pracodawcę wiele wytycznych i wymogów. Ważne jest więc, aby firma wdrożyła procedury, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

LHH Polska oferuje szeroki zakres usług, mających na celu pomoc przedsiębiorstwom we wdrażaniu zmian. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na skuteczne opracowywanie procedur, które pozwolą na przeprowadzenie redukcji zatrudnienia zgodnie z prawem, przy jednoczesnym szacunku dla pracownika.

Czym redukcja zatrudnienia różni się od likwidacji stanowiska pracy?

Redukcja stanowiska to pojęcie, które często używane jest zamiennie, dlatego na początku warto wskazać najważniejsze różnice. Redukcja etatu jest najczęściej definiowana na dwa sposoby. W potocznym ujęciu odnosi się do sytuacji, kiedy obniża się liczbę godzin pracy danego pracownika w ramach umowy o pracę. Proporcjonalnie, w wyniku tej zmiany obniża się też jego pensja.

Jednak sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy mówimy o redukcji etatu, mając na myśli zmniejszenie liczby stanowisk w danym przedsiębiorstwie. Jeśli w jej wyniku dochodzi do zwolnienia części pracowników, można rozpatrywać to jako zwolnienia grupowe.

Aby można było mówić o redukcji zatrudnienia, zmiany powinny dotyczyć stanowisk, które zajmuje więcej niż jedna osoba. Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę dostaje kilku pracowników, w firmie musi pozostać przynajmniej jedna osoba wykonująca ten sam zakres obowiązków. Jednak, gdy chcemy zwolnić wszystkich pracowników realizujących określone zadania, należy zastosować wytyczne dotyczące likwidacji stanowiska pracy.

Redukcja zatrudnienia zgodnie z prawem

Zarówno redukcja zatrudnienia, jak i likwidacja stanowiska pracy są najczęstszymi okolicznościami rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Warto pamiętać, że w tym kontekście „likwidacja stanowiska pracy” i „redukcja etatu” są pojęciami pozaprawnymi, ponieważ nie mają swoich pełnoprawnych definicji w obowiązujących przepisach. W związku z tym nie istnieją dyrektywy, które nakazującą firmie stosowanie likwidacji stanowiska pracy lub redukcji w ściśle określonych sytuacjach.

Nie oznacza to jednak, że zwolnienie z powodu redukcji zatrudnienia nie podlega pod pewne regulacje. Choć zmniejszenie liczby etatów, które związane są danym stanowiskiem, może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę, to warto mieć na uwadze obowiązujące przepisy.

Przede wszystkim pracodawca w wyniku redukcji zatrudnienia nie może zwolnić dowolnych, wybranych przez siebie osób. Podjęta decyzja zawsze musi być obiektywna i właściwie umotywowana. Najczęstsze podawane przyczyny to:

  • gorsze wyniki w porównaniu z resztą zespołu,
  • mniejsze doświadczenie,
  • częste popełnianie błędów w pracy.

Pracodawca nie może więc rozwiązać z pracownikami stosunków pracy, jeśli decyzja jest podjęta w oparciu o osobiste przekonania. Warto pamiętać, że pracownik ma wówczas prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która może przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

LHH Polska wspiera firmy w odpowiedzialnej redukcji stanowisk

W LHH możesz liczyć na wsparcie specjalistów, którzy podpowiedzą, jak przeprowadzić redukcję etatów z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, kiedy odpowiednia będzie redukcja, a kiedy likwidacja stanowiska pracy, zapraszamy do kontaktu!

Nasz doświadczony zespół podpowie, jak prawidłowo określić przyczynę wypowiedzenia umowy i dopełnić wszelkie formalności. Pomagamy zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i w przypadku wypowiedzeń z powodu likwidacji jednego stanowiska pracy.

Błędne określenie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę może wiązać się z wieloma komplikacjami, dlatego warto tego uniknąć i wcześniej zaplanować wszelkie procedury. Chętnie opowiemy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy i wskażemy odpowiednie rozwiązanie.

Czy redukcja stanowiska pracy wiąże się z odprawą?

Redukcja stanowiska może wiązać się z odprawą, jeśli firma zatrudnia minimum 20 osób. Ekwiwalent pieniężny dotyczy też osób, które otrzymały wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników za porozumieniem stron. Odprawa z powodu likwidacji stanowiska pracy lub redukcji etatu wynosi:

  • jeśli podwładny przepracował w przedsiębiorstwie krócej niż 2 lata – równowartość miesięcznej pensji
  • jeśli podwładny przepracował w firmie okres wynoszący od 2 do 8 lat – równowartość dwumiesięcznej pensji,
  • jeśli podwładny pracował w danej firmie więcej niż 8 lat – równowartość trzymiesięcznej pensji.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że odprawa przy redukcji etatu lub likwidacji stanowiska pracy jest możliwa wyłącznie, gdy:

  • następuje zwolnienie przynajmniej 10 osób z przyczyn niedotyczących pracownika, a firma zatrudnia mniej niż poniżej 100 podwładnych,
  • redukcja lub likwidacja stanowiska pracy dotyczy 10% pracowników przy zatrudnianiu między 100 a 300 osób
  • redukcją lub likwidacją stanowiska pracy objętych jest 30 pracowników w firmie, która zatrudnia ponad 300 osób.

Redukcja zatrudnienia – usługi LHH Polska

Od wielu lat zajmujemy się zarządzeniem zmianą w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wdrażamy odpowiednie procedury zarówno przy redukcji zatrudnienia, jak i likwidacji stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wiemy, że zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę może być trudnym wyzwaniem, dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie, które pomoże w sprawnym przeprowadzeniu zwolnień grupowych lub pojedynczych.

Nasze usługi obejmują nie tylko doradztwo w zakresie obowiązującego prawa, ale też komunikację z personelem w celu zminimalizowania ryzyka pod względem roszczeń. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

redukcja stanowiska pracy, redukcje zatrudnienia, redukcja etatu