Odpowiedzialne zwolnienia pracowników

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Odpowiedzialne zwolnienia pracowników

Praca jest miejscem, w którym pracownicy spędzają dużą część swojego życia. Powinna więc kojarzyć się ze stabilizacją finansową i poczuciem bezpieczeństwa, co przekłada się na ogólne samopoczucie i satysfakcję. Jednak w wyniku niestabilnej sytuacji gospodarczej lub problemów przedsiębiorstwa, firma może być zmuszona do podjęcia trudnych decyzji i rozważyć zwolnienie pracowników.

Wypowiedzenie umowy nie musi wynikać wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zdarzają się bowiem zwolnienia z winy pracownika w wyniku rażących zaniedbań lub naruszeń regulaminu.

LHH Polska to firma specjalizująca się we wdrażaniu procedur związanych ze zmianami. Nasz zakres usług obejmuje doradztwo przy zwolnieniach pracowników, takich jak:

  • zwolnienia grupowe,
  • zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym,
  • likwidacja stanowisk,
  • redukcja etatów,
  • zwolnienia pracowników na mocy porozumienia stron.

Odpowiedzialne zwolnienia pracowników

Zwolnienie pracownika z definicji oznacza zakończenie współpracy z osobą zatrudnioną. Powodem może być nieprawidłowe wypełnianie przez nią obowiązków lub nagminne niestosowanie się do poleceń. Jednak jeśli sytuacja finansowa pracodawcy nie pozwala na wypłacanie należnego wynagrodzenia lub firma przewiduje taką sytuację w przyszłości, mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Decyzja o zwolnieniu pracownika zawsze jest trudną decyzją i wiąże się z pewnym ryzykiem. Szczególnie jeśli redukcja etatów odbywa się w ramach zwolnień grupowych.

Nieumiejętne przeprowadzenie tego procesu może mieć negatywny wpływ na reputację firmy i prowadzić do konfliktów z kadrą zarządzającą lub innymi pracownikami.

W wyniku podjęcia złych decyzji wiele firm mierzy się z opuszczaniem organizacji przez doświadczony personel, czy problemami z pozyskiwaniem nowych pracowników. Spadek poziomu zaufania do pracodawcy i przełożonych ma duży wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest stosowanie się do wszelkich procedur i przeprowadzanie zwolnień z szacunkiem do pracowników.

Zwolnienie pracownika nigdy nie jest komfortową sytuacją, dlatego przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić dokładną analizę, aby uniknąć ewentualnych błędów i uchybień. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące zwalnianego pracownika i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasi specjaliści z LHH Polska dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Chętnie podpowiemy, jak rozwiązać umowę, aby uniknąć potencjalnych roszczeń, czy strat wizerunkowych.

Zwolnienia pracowników – zgodnie z prawem

Zwolnienia pracowników są dużym wyzwaniem dla firm pod wieloma względami. Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z pewnymi formalnościami, które dotyczą zarówno zwolnień na mocy porozumienia stron, jak i dyscyplinarnych.

Zwolnienia pracowników powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie wzbudzały wątpliwości pod kątem prawnym i tym samym nie były powodem do wnoszenia roszczeń. Nieumiejętne zarządzanie tym procesem może prowadzić do licznych problemów, które mogą przekładać się na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Z pomocą przychodzą miękkie zwolnienia pracowników, czyli procedury mające na celu zminimalizowanie potencjalnego ryzyka.

Miękkie zwolnienia pracowników – na czym to polega?

Miękkie zwolnienia pracowników to strategia zarządzania personelem, która ma na celu redukcję zatrudnienia w sposób jak najmniej szkodliwy dla pracowników i organizacji. Główne cechy miękkich zwolnień pracowników to:

  • Przejście na część etatu – zamiast zwolnień, firmy mogą zaproponować pracownikom zmniejszenie wymiaru etatu. W ten sposób można zredukować koszty związane z wynagrodzeniem, jednocześnie utrzymując odpowiednią ilość personelu.
  • Reorientacja i przekwalifikowanie – w przypadku miękkich zwolnień pracowników firma może zdecydować się na przekwalifikowanie pracowników lub przeniesienie ich na inne stanowiska wewnątrz organizacji. Może to obejmować szkolenie pracowników do wykonywania nowych zadań lub umożliwienie im podjęcia innych potrzebnych w firmie ról.
  • Odpowiednia komunikacja z pracownikami – jeśli firma mimo wszystko musi podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika, warto zadbać o odpowiednią komunikację i wręczyć mu wypowiedzenie w sposób, który nie narusza jego poczucia własnej wartości.
  • Outplacement – to usługa, której celem jest wspieranie zwolnionych pracowników w zwiększaniu kompetencji zawodowych i pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Firma może zaoferować outplacement, gdy planuje zwolnienia grupowe i chce zadbać o dobro personelu.

Miękkie zwolnienia pracowników mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na pracowników i zachowanie stabilności organizacji. Dają pracownikom większą szansę na przejście przez okres zmian w sposób bardziej kontrolowany i umożliwiają firmom utrzymanie pewnej elastyczności w zatrudnieniu.

Zwolnienia pracowników – LHH Polska

Nasi doświadczeni specjaliści oferują wsparcie na wielu etapach zwolnień pracowników. Pomagamy organizacjom przejść przez trudny proces prawny i służymy naszą wiedzą merytoryczną z obszaru HR. Jeśli Twoja firma planuje zwolnienia grupowe lub planuje redukcję zatrudnienia z innych przyczyn, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie!