Outplacement a rozwój zawodowy i przekwalifikowanie

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Rozwój zawodowy i przekwalfikowanie

Outplacement to proces, którego zadaniem jest wspieranie pracowników podczas zwolnień, w tym zwolnień grupowych. W ostatnich latach usługa ta zyskuje na znaczeniu za sprawą dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i sytuacji gospodarczej. Pracownik może liczyć nie tylko na poradnictwo zawodowe i pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, ale też otrzymać wskazówki w kwestii zmiany ścieżki zawodowej. W poniższym wpisie opowiemy o tym, jak outplacement grupowy może pomóc zwalnianym pracownikom w dalszym rozwoju zawodowym lub przekwalifikowaniu.

Outplacement zwalnianych pracowników – na czym polega?

Outplacement to proces zarządzania zmianami w organizacji, który jest skierowany do pracowników zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca pracy. Najczęściej jest to (wynikająca z różnych przyczyn) redukcja zatrudnienia lub restrukturyzacja firmy.

Outplacement może polegać między innymi na wsparciu w trakcie szukania nowej pracy, pomocy w przekwalifikowaniu lub świadomym podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę. Pomoc ta obejmuje różne formy wsparcia, np. program aktywizacji zawodowej, czy szkolenia z zakresu poszukiwania pracy.

Jaki jest zakres usług outplacementu?

Proces outplacementu może obejmować:

 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • promocję zatrudnienia,
 • wsparcie w napisaniu listu motywacyjnego, CV,
 • wsparcie w zarządzaniu stresem i konfliktami,
 • szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy,
 • doradztwo strategiczne dla organizacji,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Outplacement – narzędzie promocji zatrudnienia

Outplacement to usługa, która odgrywa kluczową rolę w strategii firm planujących redukcję etatów. Koncentruje się na pracownikach, którzy z różnych powodów muszą opuścić swoje dotychczasowe firmy. Tym samym umożliwia im płynne i skuteczne przejście do nowego miejsca pracy, ograniczając okres bezrobocia i zwiększając szanse na zatrudnienie na równie atrakcyjnych warunkach.

Program outplacementu dostarcza zwalnianym pracownikom niezbędnych narzędzi i umiejętności, które pomagają im wejść na często nieznany im rynek pracy. Dla wielu pracowników to nie tylko szansa na znalezienie nowej pracy, ale również możliwość przekwalifikowania się i rozpoczęcia kariery w nowym, bardziej perspektywicznym obszarze.

Jak outplacement pomaga w poszukiwaniu nowej pracy?

Outplacement obejmuje przede wszystkim doradztwo zawodowe, które pomaga pracownikom zauważyć swoje unikalne mocne strony i umiejętności. Ta wiedza pomaga stworzyć konkretny, spersonalizowany plan dalszej kariery. Dzięki temu pracownik otrzyma klarowną wizję tego, co chce osiągnąć i jakie role lub sektory mogą być dla niego najbardziej odpowiednie.

W ramach programu personel może też skorzystać z opcji szkoleń i warsztatów, które pomagają rozwijać istotne umiejętności poszukiwania pracy. Pracownik uczy się między innymi techniki skutecznego pisania CV i listów motywacyjnych oraz ma możliwość przygotowania się na rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnym pracodawcą.

Coaching kariery dla zwalnianych pracowników – przekwalifikowanie

Coaching kariery jest istotnym elementem procesu outplacementu. Okazuje się szczególnie przydatny dla pracowników, którzy rozważają, lub są zmuszeni do przekwalifikowania się na inne stanowisko.

Przekwalifikowanie to zmiana obszaru ekspertyzy lub zawodu, co często wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności lub kwalifikacji. W czasach dynamicznych zmian na rynku pracy przekwalifikowanie może być nie tylko koniecznością, ale także szansą na skuteczny rozwój kariery.

Coaching kariery w ramach outplacementu ma na celu pomoc pracownikom w zrozumieniu ich unikalnych talentów, zainteresowań i wartości, a następnie wykorzystanie tych informacji do wytyczenia nowej ścieżki kariery. Coachowie pomagają pracownikom ocenić różne opcje kariery, wyznaczyć realistyczne cele i stworzyć plan działania, który pozwoli im osiągnąć te cele.

Dzięki takim usługom pracownicy są nie tylko lepiej przygotowani do znalezienia nowej pracy, ale także zdobywają narzędzia i strategie, które pomogą im w przyszłości sprostać zmianom na rynku pracy.

Zalety zwolnień monitorowanych

Wśród najważniejszych zalet outplacementu z perspektywy zwalnianych pracowników, warto wymienić:

 • Bezpośrednie wsparcie – zwolnieni pracownicy otrzymują pomoc w utrzymaniu stabilności finansowej w trudnym okresie. To daje im czas i przestrzeń na poszukiwanie nowego zatrudnienia bez presji natychmiastowej potrzeby znalezienia pracy.
 • Dostęp do szkoleń – pracownicy otrzymują dostęp do szkoleń branżowych, które wspierają w poszukiwaniach nowej pracy.
 • Szkolenia z umiejętności przydatnych na rynku pracy – w ramach outplacementu pracownicy otrzymują wsparcie doradców zawodowych, którzy pomagają im w tworzeniu CV, pisaniu listów motywacyjnych, przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz w ogólnym procesie szukania pracy. To może znacznie zwiększyć ich szanse na znalezienie nowego zatrudnienia.
 • Podtrzymywanie motywacji do pracy – zastosowanie zwolnień monitorowanych może wpłynąć na motywację do pracy. Pracownicy czują się bardziej docenieni przez firmę, ponieważ otrzymują wsparcie i możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego.

LHH Polska – wieloletnie doświadczenie

LHH Polska, wcześniej znane jako DBM Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu workforce transformation. Od 2001 roku firma wspiera swoich klientów w trudnych procesach zmian organizacyjnych oraz rozwijaniu kompetencji menedżerów i pracowników. LHH Polska jest liderem zarówno na światowym, jak i lokalnym rynku w obszarze outplacementu. Od wielu lat angażujemy się w przygotowywanie firm do zakomunikowania restrukturyzacji, wdrażania zmian i monitorowanych zwolnień pracowników.

Mamy bogate portfolio składające się z wielu realizowanych przez nas programów, w tym talentowych, coachingowych, mentoringowych oraz projektów rozwoju kompetencji liderskich. To doświadczenie sprawia, że przeprowadzamy nie tylko skuteczny outplacement, ale też rekrutacje i inne usługi z zakresu HR.

 

Polecane wpisy na blogu: