Outplacement, a zdrowie psychiczne pracowników

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Outplacement, a zdrowie psychiczne pracowników

Jeszcze kilkanaście lat temu właściciele firm nawet nie myśleli, że zapewnienie dobrego samopoczucia psychicznego pracownika jest ważnym elementem jego produktywności i zadowolenia z pracy. W ostatnich latach podejście do tej kwestii bardzo się zmieniło, a pracodawcy stali się bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za zdrowie personelu. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim outplacement i doradztwo zawodowe? Odpowiadamy!

Zdrowie psychiczne i jego wpływ na pracę

Dobre samopoczucie pracownika to ważna kwestia dla każdej firmy. Powód jest prosty – jeśli personel nie jest produktywny, biznes ponosi związane z tym konsekwencje na wielu płaszczyznach.

Niezadowolony pracownik w kiepskiej kondycji psychicznej rzadziej stawia się w pracy, popełnia więcej błędów za sprawą obniżonej koncentracji i traci motywację do wykonywania swoich obowiązków. W efekcie może podjąć decyzję o rozstaniu z firmą i szukać nowego zajęcia lub nawet otrzymać wypowiedzenie od samego pracodawcy.

Wiele osób podejmuje decyzję o odejściu z pracy w momencie odczuwania zbyt dużej presji i przytłoczenia obowiązkami. Warto pamiętać, że nie zawsze powodem niskiej produktywności jest niesubordynacja personelu. Czasami należy interpretować to jako sygnał, że firma potrzebuje reorganizacji i bardziej efektywnego zarządzania, które przełoży się na zadowolenie obu stron.

Zmiany w podejściu do zdrowia psychicznego na rynku pracy

Obecnie firmy dążą do budowania relacji ze swoimi pracownikami na zasadzie win-win. Tym samym inwestują w zdrowie i dobre samopoczucie personelu oraz rozwój swojego biznesu.

Trend zwracania coraz większej uwagi na dobrostan psychiczny swoich pracowników stale rośnie, zwłaszcza wśród większych przedsiębiorstw. Zaczynają one walkę ze stresem, lękiem, stanami depresyjnymi i wypaleniem zawodowym pracownika. Oferują więc podwładnym możliwość skorzystania z usług psychologa w ramach pakietów medycznych, czy też inwestują w usługi, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Jedną z nich jest właśnie outplacement.

 

Outplacement – nie tylko dla zwalnianych pracowników

Warto pamiętać, że akceptacja i oswajanie tematów, które niegdyś stanowiły tabu, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób psychicznych i wypalenia zawodowego. Zadbany pracownik to pracownik zaangażowany i zmotywowany, co ma bezpośredni wpływ na rentowność przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku pracy.

Program outplacementowy może wyraźnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa tej części personelu, która nie jest objęta zwolnieniami. Duża część zatrudnionych zmaga się bowiem z obawami dotyczącymi redukcją etatów oraz utratą źródła dochodu, co jest bezpośrednio związane z kryzysem gospodarczym.

Jak łatwo zauważyć, informacje o grupowych zwolnieniach napływają ostatnio z każdej strony, a wielu pracowników firm zmuszonych do redukcji etatów żyje w przeświadczeniu, że wkrótce nadejdzie ich kolej. Outplacement natomiast zmniejsza poczucie lęku i zagrożenia, redukując tym samym stres i obawę przed otrzymaniem wypowiedzenia. Z naszych doświadczeń wynika, że usługa poprawia też ogólną atmosferę w przedsiębiorstwie, dając wymierne korzyści dla firmy i całego jej personelu.

Dobrostan pracowników leży także po stronie pracodawcy

Dostrzeganie oznak niepokoju lub obniżonego nastroju u pracownika jest niezwykle istotne dla dobra całego zespołu. Wśród odpowiedzialności pracodawcy w obszarze samopoczucia personelu warto wyróżnić:

 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy – obejmuje to zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca, promowanie szacunku i tolerancji, a także zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Słuchanie pracowników – pracodawcy powinni regularnie prosić pracowników o opinię i słuchać ich obaw. Może to obejmować regularne ankiety dotyczące satysfakcji z pracy, spotkania zespołowe lub indywidualne rozmowy.
 • Reagowanie na sygnały ostrzegawcze – jeżeli pracodawca dostrzega oznaki stresu, wypalenia zawodowego, depresji czy innych problemów zdrowotnych u personelu, może podjąć kroki zaradcze. Może to obejmować skierowanie pracownika do profesjonalisty lub wprowadzenie zmian w miejscu pracy, które wpłyną pozytywnie na jego samopoczucie.
 • Wsparcie dla rozwoju zawodowego – pracodawcy powinni zachęcać pracowników do rozwoju zawodowego, oferując szkolenia, możliwości awansu, feedback i wsparcie w realizacji celów zawodowych.
 • Poczucie bezpieczeństwa – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest szczególnie istotne w czasach kryzysu, gdy wiele osób ma obawy o utratę źródła dochodów. Pomoże w tym między innymi program outplacementowy, który zapewnia zwolnienie monitorowane z poszanowaniem zwalnianych pracowników.
 • Zdrowy styl życia – firmy mogą wspierać zdrowy styl życia pracowników, oferując np. programy wellness, dostęp do siłowni, zdrowe przekąski w biurze, a także promowanie przerw i odpoczynku w ciągu dnia.

Dlaczego pracownicy boją się mówić o swoich problemach?

Jednocześnie warto pamiętać, że zauważenie u pracownika problemów psychicznych niejednokrotnie może być niemałym wyzwaniem. Pracownicy nie chcą dzielić się swoimi problemami z kilku powodów:

 • Boją się, że przeszkodzi im to na drodze do awansu i w rozwoju kariery,
 • Boją się, że nie dostaną podwyżki,
 • Boją się, że zostaną zignorowani,
 • Mają wątpliwości, czy ich problemy będą utrzymane w tajemnicy,
 • Obawiają się, że zostaną odebrani jako niekompetentni,
 • Boją się, że zostaną zwolnieni.

Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie w firmie. Dobry menadżer powinien dawać poczucie, że emocje jego podwładnych są ważne i każdy ma możliwość zwrócenia się do niego w razie wystąpienia problemów. Jeśli zaczynają się one nawarstwiać, duża część pracowników woli poszukać nowej pracy niż narażać się na upokorzenie lub konsekwencje związane z ewentualnym kryzysem emocjonalnym.

Kryzys gospodarczy wpływa na samopoczucie pracowników i pracodawcy

Przyczyną niepokoju związanego ze środowiskiem pracy mogą być zmiany organizacyjne, zwolnienia, konieczność szybkiej adaptacji, kryzys finansowy i rosnąca konkurencja rynkowa. Kiedy gospodarka wchodzi w okres recesji, spada popyt na wiele produktów i usług, co zazwyczaj prowadzi do redukcji zatrudnienia i cięć budżetowych. Wszystko to wpływa na dynamikę i atmosferę w miejscu pracy.

Pracownicy zaczynają coraz częściej odczuwać niepewność i lęk związany z utratą pracy. Ta niepewność może prowadzić do stresu, co z kolei negatywnie wpływa na zdrowie i ogólny dobrostan. Personel często odczuwa też presję, aby pracować ciężej i dłużej w celu utrzymania swojego miejsca pracy, czego konsekwencją jest wypalenie zawodowe.

Pracodawcy również odczuwają presję kryzysu gospodarczego. Zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji, takich jak grupowe zwolnienia w krótkim czasie, cięcia płac lub redukcja godzin pracy, aby utrzymać rentowność prowadzenia biznesu. Ciągły stres związany z zarządzaniem firmą w trudnych czasach może prowadzić do niezdrowego stylu życia, a nawet do problemów zdrowotnych.

Firma, która niegdyś była liderem rynku, może teraz znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ zmuszona jest do rywalizacji o ograniczone zasoby i klientów. To zjawisko zwiększa presję zarówno u pracowników, którzy muszą stawić czoła wyzwaniom konkurencji, jak i u pracodawców, którzy muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Z pomocą przychodzi outplacement, który niesie wsparcie nie tylko dla zwalnianych pracowników, ale jest też zabezpieczeniem dla pracodawcy. Firma nie musi się wówczas martwić o trudności związane z redukcją etatów i ogromnym rozczarowaniem personelu.

Jak outplacement może wpłynąć na zdrowie psychiczne pracowników?

Outplacement znany jest także jako zwolnienie monitorowane. Usługa ta coraz częściej oferowana jest przez firmy, aby pomóc zwalnianemu pracownikowi w znalezieniu nowego zatrudnienia, poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia, czy też wsparcie w tworzeniu CV. Outplacement niesie pomoc dla zwalnianych pracowników w wielu obszarach, pomagając w rozwoju kariery i rozpoczęciu nowego rozdziału w życiu.

Usługa outplacementu może pozytywnie przełożyć się na zdrowie psychiczne zwalnianych osób, poprzez:

 • Redukcję stresu — proces utraty pracy jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Usługi outplacementu mogą pomóc zmniejszyć ten stres, pomagając pracownikom w przygotowaniu się do poszukiwania nowego zatrudnienia.
 • Zwiększenie pewności siebie — pomoc w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, tworzeniu profesjonalnego CV i planowaniu kariery może zwiększyć pewność siebie pracowników, co z kolei może wpłynąć na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne.
 • Łagodzenie poczucia izolacji — proces poszukiwania pracy może być samotny, a wsparcie oferowane przez usługi outplacementu może pomóc pracownikom poczuć się mniej samotnie, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia psychicznego.

Program outplacementowy — korzyści dla pracowników i pracodawców

Kryzys gospodarczy wpływa na samopoczucie zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Spadek popytu na produkty i usługi prowadzi bowiem do niepokoju i obaw o utratę płynności finansowej. Outplacement wspiera obie strony w tym procesie, niosąc realne wsparcie psychologiczne i zapewniając poczucie bezpieczeństwa dla całego zespołu.