Outplacement dla kadry kierowniczej – jaki powinien być?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Jak skutecznie i empatycznie komunikować zwolnienia?

Rolę kierowników w biznesie można porównać do roli dyrygenta orkiestry – wymaga  doświadczenia, pasji i zdolności do elastycznego dostosowywania się do rytmu zmian. To nie tylko posada, lecz także misja, w której liderzy odgrywają kluczową rolę w kreowaniu i kształtowaniu sukcesu organizacji. Jednak zwolnienia nie omijają żadnych stanowisk, w tym również osób na wysokim szczeblu. W tak delikatnych sytuacjach, outplacement jest jak najbardziej pożądany. Dlaczego?

Zwolnienia w kadrze kierowniczej – utrata posady, ale i statusu

Zwolnienia ze stanowisk kierowniczych bywają skomplikowane i wymagają zarówno delikatnego podejścia, jak i profesjonalizmu. Outplacement wdrożony w trakcie zwalniania osób z kierowniczych stanowisk dostarcza narzędzi, zasobów i porad, aby pomóc im skutecznie poradzić sobie z utratą zatrudnienia i odkryć nowe, satysfakcjonujące ścieżki kariery.

Kluczowe pytanie brzmi jednak, dlaczego outplacement jest nadzwyczaj ważny nie tylko na niższych stanowiskach, ale i na szczeblu kierowniczym? Liderzy, podobnie przecież jak inni pracownicy, doświadczają negatywnych emocji związanych z utratą pracy. W ich przypadku dochodzi też presja związana z utratą statusu i roli społecznej, co bywa najbardziej bolesne. I tutaj właśnie outplacement pomaga im przejść przez te trudne momenty, ponieważ oferuje wsparcie psychologiczne, szkolenia oraz coaching zawodowy.

Pracownik na wyższym szczeblu, a outplacement

Outplacement na szczeblu kierowniczym różni się jednak od standardowego outplacementu. Kierownicy często potrzebują bardziej wyspecjalizowanego wsparcia, zarówno pod względem psychologicznym, jak i zawodowym. W ich przypadku bardzo ważny jest rozwój umiejętności przywódczych, doradztwo dotyczące kierowania zespołem oraz poznanie strategii budowania własnej marki osobistej na rynku pracy.

Dlatego właśnie indywidualne podejście do zwalnianego pracownika na stanowisku kierowniczym jest bardzo ważne. Każdy z nich ma unikalne doświadczenia, umiejętności i cele zawodowe. Outplacement, który odbywa się na szczeblu kierowniczym, powinien uwzględniać te różnice, o czym powiemy w dalszej części wpisu.

Outplacement executive

W przypadku zwolnień w kadrze kierowniczej, najlepszym rozwiązaniem jest outplacement executive. Zapewnia on spersonalizowane podejście do potrzeb i wyzwań każdego zwalnianego kierownika z osobna. Charakter tego programu wsparcia przynosi szereg korzyści, zarówno dla odchodzącej osoby, jak i dla samej firmy.

Przede wszystkim, outplacement dopasowuje się do unikalnych umiejętności, doświadczeń i celów zawodowych kierownika. Program wówczas kładzie nacisk na rozwijanie konkretnych kompetencji, które są istotne w kontekście ich specjalizacji. Poza tym sesje outplacementowe tworzą bezpieczne środowisko dla otwartej rozmowy o osobistych wyzwaniach, obawach i planach zawodowych. To bardzo ważne, gdy zwalniana osoba z wyższego szczebla musi poradzić sobie poniekąd z utratą statusu społecznego i zawodowego.

Executive outplacement bywa również mocniej ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych, co stanowi must have na liderskich stanowiskach. Specjalne sesje coachingowe doskonalą w zakresie przywództwa, co jest ważne w procesie poszukiwania pracy na podobnym stanowisku. W programie TOP EXECUTIVE dostępne są dodatkowe elementy, takie jak konsultacje prawne z zakresu prawa pracy oraz indywidualne sesje Mock Interview z feedbackiem.

Budowanie narracji karierowej po utracie pracy - youtube

Proces outplacementu dla liderów – podsumowanie

Wprowadzenie programu outplacementu dla kierowników to strategiczny krok, który skutecznie zarządza procesem zwolnień pracowników, jednocześnie chroniąc wizerunek pracodawcy. W kontekście realizowania zmian personalnych i likwidacji całych działów, program outplacementu staje się niezastąpionym narzędziem łagodnego przejścia od momentu utraty pracy do zdobycia nowej posady kierowniczej.

Dla uczestników programu outplacementu executive, rozwijanie umiejętności związanych z poszukiwaniem nowej pracy staje się kluczowym elementem przyszłego sukcesu zawodowego. Działania coachingowe i szkoleniowe, obejmujące na przykład tworzenie listów motywacyjnych, udoskonalanie rozmów kwalifikacyjnych oraz analizę mocnych i słabych stron, są skrojone indywidualnie pod każdego uczestnika. Odpowiednie przygotowanie do powrotu na rynek pracy pozwala uczestnikom programu outplacementu skuteczniej konkurować o nowe kierownicze stanowiska.

No i finalnie, proces outplacementu nie tylko dostarcza narzędzi niezbędnych do znalezienia nowej pracy, ale również wspiera osoby zwalniane emocjonalnie. Doradca outplacementowy pomaga uczestnikom radzić sobie z negatywnymi skutkami utraty zatrudnienia, umożliwiając im skoncentrowanie się na budowaniu pozytywnej przyszłości.

Ostatecznie, program outplacementu dla kierowników to inwestycja w kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Pomaga nie tylko w procesie poszukiwania nowej pracy, ale także w utrzymaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Dla firm, które chcą skutecznie zarządzać procesem zwolnień i jednocześnie wspierać swoich byłych pracowników ze stanowisk kierowniczych, program outplacementu to strzał w 10.

Budowanie narracji karierowej po utracie pracy - spotify