Outplacement indywidualny a grupowy – który będzie lepszy?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Outplacement indywidualny a grupowy

Aż 85% pracowników ceni sobie wsparcie outplacementowe w trakcie procesu zwolnienia z pracy. I nic dziwnego, ponieważ utrata stanowiska, zwłaszcza takiego, które naprawdę się lubiło, jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie spotykają dorosłego człowieka. Zgodnie ze skalą Holmesa i Rahe zwolnienie z pracy znajduje się na ósmym miejscu najbardziej stresujących doświadczeń spośród 44 i plasuje się tylko nieco dalej niż rozwód, ciężka choroba i pobyt w więzieniu. [1]

Zauważ więc, jak traumatycznym przeżyciem może być redukcja stanowisk. Dlatego specjaliści oferują obecnie outplacement grupowy i indywidualny, czyli wsparcie dla zwalnianych, a każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Przeczytaj, czym różnią się te dwie formy outplacementu i którą wybrać!

Outplacement grupowy – dla wspólnych celów

Outplacement grupowy obejmuje wsparcie grup pracowników zwalnianych jednocześnie. Są oni poddani wspólnemu programowi – fundamentem dla tego rodzaju outplacementu jest wspólne doświadczenie zmiany zatrudnienia, co pomaga im lepiej poradzić sobie ze stresem i poczuciem izolacji.

Co dokładnie obejmuje outplacement grupowy? Przede wszystkim grupowe spotkania dotyczące poszukiwania pracy, tworzenia efektywnych CV i rozwijania umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ogromną przewagą outplacementu grupowego jest mocny aspekt psychologiczny – zwalniani pracownicy dzielą się doświadczeniami, motywacjami i spostrzeżeniami. W dużej mierze outplacement grupowy przyjmuje postać networkingową, co prowadzi do nowych możliwości zawodowych.

Outplacement indywidualny – dla spersonalizowanego traktowania

W przeciwieństwie do podejścia grupowego outplacement indywidualny to esencja spersonalizowanego wsparcia dla każdego pracownika z osobna. Gwarantuje elastyczniejsze podejście, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów zawodowych. Tak jak outplacement grupowy porównaliśmy do networkingu, tak outplacement indywidualny możemy nieco do coachingu. Indywidualne sesje z ekspertem od outplacementu sprawiają, że pracownik efektywnie określa cele zawodowe, identyfikuje własne mocne strony i opracowuje strategie niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Outplacement indywidualny a grupowy – który wybrać?

Jak zapewne się domyślasz, tutaj padnie popularna odpowiedź: To zależy.

Outplacement grupowy jest oczywiście świetny w przypadku masowych zwolnień, gdzie zniweluje on poczucie osamotnienia w trudnym momencie życiowym. Natomiast, gdy zwolnienia są przeprowadzane w mniejszym zakresie, outplacement indywidualny będzie bardziej adekwatny do sytuacji. Co więcej, niektórzy pracodawcy decydują się na outplacement indywidualny, jeśli pracownicy znacznie różnią się pod względem umiejętności i potrzeb.

Co ciekawe, na rynku funkcjonuje też pojęcie outplacementu mieszanego, który łączy w sobie cechy dwóch wcześniejszych podejść. Jest stosowany w przypadku zwolnień małej grupy pracowników, którzy piastowali podobne stanowiska i mają podobne doświadczenia zawodowe. Proces ten obejmuje grupowe działania, ale i organizację indywidualnych warsztatów, szkoleń oraz spotkań, które dostarczają wsparcia dopasowanego jednocześnie do jednostki.

Outplacement to bez wątpienia potężne narzędzie w biznesowym świecie, o czym świadczy między innymi przykład firmy Orange. Kilka lat temu ten znany gigant z branży telekomunikacyjnej wprowadził działania outplacementowe i okazało się że aż 75% pracowników po roku od zwolnienia zdecydowanie lepiej radziło sobie zawodowo i deklarowało satysfakcję z tego, że mogło wziąć udział w takim programie. [2]

Dlatego zarówno outplacement grupowy, jak indywidualny są bardzo skutecznym, profesjonalnym i dbającym o dobrostan psychiczny wsparciem zwłaszcza dla średnich i dużych firm. Bo jak powiedział amerykański finansista Bernard Baruch: Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim – i tutaj też znajdziemy powiązanie z outplacementem, który jest właśnie nastawiony na rozwój, szukanie rozwiązań i radzenie sobie ze zmianami zawodowymi, nawet tymi trudniejszymi.

Outplacement indywidualny i grupowy – podsumowanie

W zakończeniu warto podkreślić, że zarówno outplacement grupowy, jak i indywidualny, to kluczowe narzędzia wsparcia pracowników przechodzących przez zmiany zawodowe. Programy te mają na celu nie tylko pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, ale także budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy dbającego o dobro pracowników, co z kolei wpływa na jej atrakcyjność na rynku pracy.

Outplacement grupowy, realizowany w ramach małych grup o podobnych profilach zawodowych, pozwala efektywnie przeprowadzić szkolenia i warsztaty, dostosowane do specyfiki danej branży. To kompleksowe podejście ma na celu objęcie wszystkich uczestników wsparciem, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji.

Z kolei outplacement indywidualny, skoncentrowany na unikalnych potrzebach pracownika, umożliwia głębsze konsultacje oraz spersonalizowane doradztwo zawodowe. Działa to szczególnie efektywnie w przypadku pracowników o różnych kwalifikacjach i predyspozycjach, a także w sytuacjach, gdy czas trwania wsparcia musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Oba rodzaje outplacementu mają istotny wpływ na wizerunek firmy jako pracodawcy, który wspiera pracowników w nowych sytuacjach zawodowych. Wspierając kandydatów w strategii poszukiwania pracy, budują kompleksowy program, który nie tylko pomaga w znalezieniu nowej pracy, ale także integruje pracowników pozostających w firmie. W rezultacie, firma, realizując usługi outplacementu, staje się pracodawcą, który dba nie tylko o aspekty ekonomiczne, ale również o ludzi. Ostatecznie, w dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, outplacement to nie tylko formalny program wsparcia, ale również inwestycja w wizerunek i relacje z pracownikami.

[1] https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/skala-stresu-holmesa-i-rahea-oblicz-swoj-poziom-stresu-aa-qJwr-g65g-pBP6.html

[2] https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-orange-polska-outplacement/