Outplacement jako strategia redukcji kosztów

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Outplacement jako strategia redukcji kosztów

Restrukturyzacja firmy, czy proces redukcji etatów to często nieuniknione zmiany, które wpisane są w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu właściciele firm szukają efektywnych metod zarządzania, które pomogą zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji tych działań. Jedną z nich jest usługa outplacementu, która często okazuje się doskonałą inwestycją przynoszącą znaczne oszczędności w trudnych czasach. Przedstawiamy, jak dobrze zorganizowany outplacement może stać się strategią redukcji kosztów zabezpieczającą interesy zarówno samej firmy, jak i jej pracowników.

Na czym polega outplacement grupowy?

Outplacement grupowy to specjalistyczna usługa świadczona przez firmy doradcze, która ma na celu pomoc w skutecznym zarządzaniu procesem zwolnień grupowych. W ramach tej usługi, doradcy wspierają zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości kariery, przygotowując ich do nowych wyzwań na rynku pracy poprzez szkolenia, doradztwo i coaching.

Outplacement grupowy obejmuje również wsparcie dla organizacji w planowaniu i komunikowaniu zmian, aby zminimalizować negatywne konsekwencje zwolnień dla morale i produktywności zespołu. Celem outplacementu grupowego jest nie tylko pomoc poszczególnym pracownikom, ale także ochrona wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, który troszczy się o swoich pracowników, nawet w trudnych sytuacjach.

Jakie mogą być koszty redukcji etatów?

Koszty redukcji etatów mogą przyjmować różne formy i być znacznie większe, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Są to między innymi:

 • Koszty bezpośrednie – obejmują odprawy dla zwalnianych pracowników, koszty związane z wykorzystaniem urlopu, a także potencjalne opłaty prawne związane z procesem zwolnień.
 • Koszty administracyjne i operacyjne – organizowanie i zarządzanie procesem redukcji etatów to dodatkowe obciążenie dla działu HR i kierownictwa. Najczęściej obejmują one czas poświęcony na planowanie i komunikację, jak również na przeprowadzenie procedury zwolnień.
 • Koszty szkoleniowe – po zwolnieniach grupowych, często konieczne jest przeszkolenie personelu w celu pokrycia luk w kompetencjach lub realizacji zadań, które wcześniej były wykonywane przez zwolnionych pracowników.
 • Koszty związane ze spadkiem motywacji do pracy i produktywności – redukcja etatów może prowadzić do spadku motywacji wśród pozostałych pracowników, co może negatywnie wpłynąć na ich zaangażowanie i wydajność.
 • Koszty rekrutacyjne – w przyszłości, gdy sytuacja firmy się poprawi, może okazać się, że wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, co wiąże się z kosztami przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, selekcji, a także wdrożenia i szkoleń dla nowych pracowników.
 • Koszty związane z wizerunkiem firmy – zwolnienia mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy, zarówno wśród pozostałych pracowników, jak i na zewnątrz, co może utrudniać przyszłe rekrutacje lub nawet skutkować kosztownymi procesami w sądzie pracy.

Dlatego ważne jest, aby firmy zawsze dokładnie analizowały i planowały proces redukcji etatów, uwzględniając wszystkie powyższe koszty. Dobrze przemyślane strategie, takie jak outplacement mogą pomóc zmniejszyć te koszty i złagodzić negatywne skutki dla firmy i odchodzących pracowników.

Jak outplacement może pomóc w redukcji kosztów?

Składową usługi outplacementu są między innymi zwolnienia monitorowane. Jest to proces, który może pomóc w zapewnieniu sprawnej i efektywnej realizacji redukcji etatów zgodnie z zasadami kultury organizacyjnej firmy. Tym samym outplacement pozwala zaoszczędzić cenny czas i zasoby przedsiębiorstwa.

Kolejną zaletą jest wsparcie w zarządzaniu i minimalizowaniu ryzyka prawnego związanego z nieodpowiednio przeprowadzonymi zwolnieniami, które często skutkują kosztownymi roszczeniami i sporami sądowymi.

Zwalnianie pracowników w odpowiedzialny sposób to szansa na zredukowanie kosztów pośrednich związanych z redukcją etatów. Może być to spadek motywacji i zaangażowania pozostałych pracowników, poprzez obniżone poczucie bezpieczeństwa.

Outplacement pomaga utrzymać pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Gorsze postrzeganie firmy często jest jednym z najwyższych kosztów ponoszonym w wyniku nieumiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi. Renoma jest kluczowa dla przyciągania i retencji utalentowanych pracowników, ponieważ pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniem i wdrożeniem nowych pracowników w przyszłości.

System łagodnych zwolnień, a wizerunek przedsiębiorstwa

Implementacja systemu łagodnych zwolnień jest istotna dla budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Firmy, które korzystają z takiego outplacementu, pokazują, że zależy im na dobru swoich pracowników, nawet w trudnym okresie.

Odpowiedzialność społeczna i pomoc w znalezieniu nowej pracy buduje zaufanie nie tylko wśród obecnych pracowników, ale również potencjalnych kandydatów, co przekłada się na atrakcyjność firmy na rynku pracy.

Zwalnianie pracowników w sposób łagodny i empatyczny pomaga też w utrzymywaniu dobrych relacji z byłymi pracownikami, którzy w przyszłości w obliczu poprawy sytuacji mogą wyrazić chęć powrotu byłego pracodawcy.

Co jeszcze można zyskać w ramach outplacementu?

Outplacement przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. System łagodnych zwolnień w ramach outplacementu stwarza szansę na skuteczne przygotowanie się do nowych wyzwań, co jest istotne podczas poszukiwania nowej pracy z perspektywy pracownika.

Programy outplacementu często obejmują profesjonalne doradztwo kariery, szkolenia i warsztaty, które pomagają w rozwoju umiejętności, takich jak pisanie CV czy przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych. Dla wielu pracowników jest to również okazja do zrozumienia swoich kompetencji, zainteresowań i celów kariery, co pomaga w efektywnym poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Wielu z nich podejmuje nowe wyzwania i zakłada własną działalność gospodarczą lub też decyduje się na przejście na emeryturę.

Dla przedsiębiorstw outplacement stanowi skuteczne narzędzie do zarządzania zmianami i redukcji personelu. Pomaga w zminimalizowaniu negatywnego wpływu zwolnień na morale pozostałych pracowników oraz utrzymaniu produktywności i zaangażowania. Stanowi też ważny element budowania wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy. Jest to niezwykle istotne w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników.

Na czym polega wsparcie zwalnianych pracowników?

Wsparcie zwalnianych pracowników jest szerokim pojęciem, które obejmuje różne strategie i narzędzia mające na celu ułatwienie pracownikom przejścia przez proces zwolnienia Skuteczny outplacement to przede wszystkim dostosowanie form pomocy do konkretnego pracodawcy i potrzeb pracownika objętego programem.

Jedną z najważniejszych form wsparcia jest profesjonalne doradztwo kariery. Doradcy kariery mogą pomóc zwalnianym pracownikom w:

 • zrozumieniu swoich umiejętności,
 • zdobyciu nowych zainteresowań i aspiracji,
 • przygotowaniu efektywnego CV i listu motywacyjnego,
 • szkoleniu umiejętności rozmowy kwalifikacyjnej
 • planowaniu dalszej ścieżki kariery.

Wsparcie może obejmować również szkolenia i warsztaty mające na celu rozwijanie nowych umiejętności, które mogą zwiększyć atrakcyjność pracowników na rynku pracy. W zależności od potrzeb mogą to być szkolenia techniczne, takie jak obsługa nowych technologii, lub szkolenia miękkie, takie jak komunikacja czy zarządzanie czasem.

Outplacement ma na celu nie tylko pomoc w przejściu przez trudny okres zwolnienia, ale również przygotowanie do nowych wyzwań i możliwości na rynku pracy.

Outplacement – skuteczność

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skuteczność outplacementu zależy od wielu czynników, które często są trudne do przewidzenia. Wpływ może mieć np. zaangażowanie pracowników, relacje z pracodawcą oraz dynamika rynku pracy. Mimo to, nasze doświadczenia wskazują, że outplacement przynosi istotne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i personelu.

Outplacement nie tylko pomaga pracownikom znaleźć nowe miejsce pracy, ale również przekłada się na osiąganie lepszych wyników firmy. Według raportu* firmy Challenger, Gray & Christmas, organizacje, które oferują usługi outplacementu, zazwyczaj doświadczają mniejszej fluktuacji i mogą liczyć na większe zaangażowanie pracowników.

Pamiętajmy jednak, że skuteczność outplacementu zależy nie tylko od samego programu, ale także od indywidualnego zaangażowania pracowników, jakości wsparcia oferowanego przez firmę, a także sytuacji na rynku pracy.

Usługa outplacementu a redukcja kosztów w przedsiębiorstwie – podsumowanie

Outplacement, czyli profesjonalne wsparcie dla zwalnianych pracowników, jest ważnym narzędziem w procesie redukcji etatów. Pomaga pracownikom w przygotowaniu się do nowych wyzwań na rynku pracy poprzez profesjonalne doradztwo kariery, szkolenia i warsztaty.

Dla przedsiębiorstw outplacement stanowi pomoc w zarządzaniu zmianami, pomaga zredukować koszty związane ze zwolnieniami, chroni zaangażowanie zespołu i wzmacnia pozytywny wizerunek firmy. Wprowadzenie systemu łagodnych zwolnień pokazuje troskę firmy o swoich pracowników, co przekłada się na jej atrakcyjność jako pracodawcy. Pomimo różnorodności statystyk, wiele badań i raportów wskazuje, że outplacement przynosi istotne korzyści zarówno dla pracowników, jak i firm.

Źródła:

*Job Cuts Surge 46% In September 2022, Up 68% From Same Month Last Year; Sept. Hiring Falls To Lowest Level Since 2011