Perspektywa rekrutera: w jakich firmach chcą pracować przedstawiciele medyczni?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

Nawiązując do niedawno opublikowanego artykułu o pracy przedstawiciela medycznego chciałabym kontynuować temat dylematów zawodowych w tej branży. Osoby wykonujące zawód Przedstawiciela Medycznego stają przed podstawowym wyborem: pracować w firmie produkującej leki oryginalne, czy generyczne?

Które leki jest łatwiej promować?

I czy na wybór firmy ma wpływ prestiż jej modelu produktowego?

Różnice w firmach oryginalnych i generycznych

Przybliżając:

Firmy oryginalne – to firmy, które zajmują się wynalezieniem nowych cząstek, substancji czynnych w lekarstwach. Leki oryginalne muszą przed dopuszczeniem do sprzedaży mieć wykonane badania skuteczności i bezpieczeństwa.

Ważną koszto-  jak i czasochłonną częścią tego biznesu są lekarze/specjaliści, którzy są odpowiedzialni za wytworzenie nowej cząsteczki chemicznej, która pomoże na daną chorobę.

Dla przykładu: Specjalista/lekarz potrafi wyprodukować kilkaset cząstek a tylko np. dwie nadają się do dalszej obróbki – te dwa związki chemiczne przechodzą kilkunastoletnie badania najpierw invitro, następnie na zwierzętach, finalnie na ludziach.

Od pomysłu na daną cząsteczkę do wejścia na rynek upływa nawet kilka lat. W rezultacie koszty związane z czasochłonnością procesu wpływają na również wyższy koszt zakupu takiego leku przez pacjenta.

Kupując lek oryginalny płacimy za wynalazców, cały proces badań a nie wyłącznie za tabletkę.

Jednocześnie warto wspomnieć, że firma oryginalna ma wyłączność na patent (trwa średnio 15-20 lat). Po upływie tego czasu firma musi udostępnić informacje o cząsteczce i wtedy innym firmom wolno zacząć tego produkować leki z wykorzystaniem tej cząsteczki. Konkurencją wtedy są właśnie firmy generyczne.

Firmy generyczne – to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Leki generyczne podlegają takim samym przepisom jak leki oryginalne, jeśli chodzi o dopuszczenie ich do użytku. Muszą zatem przejść odpowiednie procesy oceniające, na podstawie których ustala się bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność, jakość.

Firmy generyczne mogą zapewnić niższą cenę leków, gdyż nie przeprowadzają już badań klinicznych, ponieważ wykorzystują gotową cząsteczkę przebadaną i wynalezioną przez firmę oryginalną.

Warto dodać, że wielu lekarzy preferuje leki oryginalne, ponieważ mają pewność co zastosują u danego pacjenta oraz mają pewien szacunek również do wynalazcy. Przedstawicielom również łatwiej jest informować o lekach w gabinetach, jeśli pochodzą od wynalazcy.

Mimo wszystko, pojawią się też lekarze, którzy wybiorą lek generyczny lub możemy spotkać się z sytuacjami np.  w aptece, kiedy farmaceuta wyjdzie z propozycją zakupu zamiennika z uwagi na korzyść cenową dla kupującego.

Gdzie się lepiej pracuje?

Jako rekruterka nie mogę podchodzić do obu rodzajów firm farmaceutycznych tak samo. Kluczowe jest zrozumienie różnic w ich działalności i wpływu tych różnic na pracę Przedstawicieli Medycznych, żeby odpowiednio przeprowadzić proces rekrutacji. Często w rozmowach rekrutacyjnych z Przedstawicielami spotykam się, że uznają, iż praca dla firmy oryginalnej jest dla nich bardziej prestiżowa. W LHH Recruitment Solutions najważniejsze jednak jest, aby z sukcesem zrealizować zlecenie Klienta, z uwzględnieniem pełnej specyfiki rekrutującej firmy.