Samotność liderów – co robisz, aby budować lepsze relacje w pracy?

Vince Molinaro

Dla wielu osób to może być zaskoczeniem, ale samotność staje się coraz istotniejszym problemem zdrowotnym, z jakim mierzy się nasze społeczeństwo.

Niedawno lekarz Vivek H. Murthy, który przez ostatnie 4 lata pracował na stanowisku Surgeon General United States, opublikował w Harvard Business Review duży artykuł, w którym opisuje zjawisko współczesnej samotności i jej wpływ na nasze życie. Cytuje w nim badania z których wynika, że 40% dorosłych Amerykanów „cierpi” na samotność. Doktor Murthy uważa, że zaspokojenie potrzeb emocjonalnych jest jednym z najważniejszych i jednocześnie niedocenianych czynników wpływających na zdrowie. W trakcie własnej praktyki lekarskiej i bezpośredniej pracy z pacjentami obserwował wpływ samotności i społecznej izolacji na zdrowie i produktywność.

Samotność to także dolegliwość, z którą mierzą się liderzy w firmach i korporacjach. Badania prowadzone w 2012 roku i opublikowane w Harvard Business Review pokazują, że połowa spośród wszystkich CEO cierpi na skutek samotności i izolacji. Dodatkowo znacząca większość z nich uważa, że negatywnie wpływa to na ich wydajność.

Pracując na co dzień z firmami obserwuję, że samotność w sposób niepohamowany opanowuje wiele organizacji biznesowych. Zbyt dużo jest pracowników, którzy czują się wyobcowani i „odcięci” – od swoich kolegów, szefów i celów, do jakich dąży ich firma. Z mojego doświadczenia jako konsultanta widzę też, że osoby pracujące na stanowiskach przywódczych/liderskich są tymi, których osamotnienie dotyka w największym stopniu.

Bycie liderem oznacza bowiem podejmowanie działań, które bardzo szybko i łatwo mogą cię „odciąć” od ludzi, którymi zarządzasz. Trzeba podejmować niepopularne decyzje i udzielać negatywnej informacji zwrotnej. Ciągle są jakieś trudne sprawy i konflikty do rozwiązania. Te wszystkie aktywności są konieczne i czynią cię odpowiedzialnym liderem, ale jednocześnie oddalają od ludzi, z którymi pracujesz.

Dlatego idea o tworzeniu społeczności liderów, którą staram się wdrażać, jest tak ważna i ma taki oddźwięk. Pracownicy i liderzy pragną i tęsknią za większym poczuciem wspólnoty w miejscu pracy. Uważam, że ci liderzy, którzy postawią na relacje wewnątrz swoich zespołów będą mogli stworzyć żywą i dynamiczną kulturę, która nie pozwoli, by samotność zapuściła swoje korzenie.

Badania Gallupa dowodzą, że posiadanie bliskich relacji z kolegami w pracy to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia i psychiki – to także element wpływający pozytywnie na naszą produktywność. I choć chyba wszyscy czujemy (nawet bez specjalnych badań), że to prawda, to jednak mamy ogromne problemy z nawiązywaniem i budowaniem znaczących dla nas relacji.

Wzrost wirtualnych miejsc pracy oznacza, że już dziś wiele osób pracuje zdalnie, często z własnych domów. To oczywiście pod wieloma względami wygodne, ale nieuchronnie prowadzi do izolacji ludzi od swoich kolegów.

Ciągle obserwuję też, jak mocno zakorzenia się wygodna i asekuracyjna postawa, która powstrzymuje pracowników i liderów przed rozmowami i zmniejsza szanse na zbudowanie prawdziwych i szczerych relacji.

Podsumowując uważam, że jest zbyt wielu liderów, którzy po prostu nie przywiązują należytej uwagi do roli budowania relacji i tworzenia okazji do wzajemnych kontaktów. Wierzę, że zmiana tego podejścia jest kluczem do zasypania rowów oddzielających liderów od ich zespołów.

Poniżej znajdziesz kilka pytań, które pomogą ci sprawdzić, czy robisz wystarczająco dużo, aby tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje ze współpracownikami oraz czy budujesz poczucie sensu wynikające z pracy zespołowej:

  1. Ile razy w tygodniu zaglądasz do swoich kolegów lub choćby dzwonisz, aby dowiedzieć się, co u nich i jak im idzie?
  2. Jak często idziesz na „samotny” lunch, a jak często wykorzystujesz go jako okazję do spotkania z innymi?
  3. Gdy twoje relacje z kolegami są „napięte”, to czy w sposób naturalny dążysz do wyjaśnienia sytuacji i naprawienia relacji, czy raczej stosujesz technikę „unikania”?
  4. Jeśli jesteś liderem, to co robisz, aby budować poczucie sensu pracy zespołowej i wspólnego osiągania celów? Jak pielęgnujesz relacje w swoim zespole?

W dzisiejszym świecie pracownicy i ich organizacje są pod ogromną presją dostarczania wyśrubowanych wyników biznesowych. Powinniśmy zrobić wszystko, aby brak relacji i poczucie osamotnienia, które są udziałem dużej liczby firm, na dobre nie uziemiły liderów i ich zespołów.

Podobają Ci się nasze artykuły?

Zapisz się do newslettera!

Najciekawsze teksty dostaniesz jako pierwszy

Zapisz się

Następny Artykuł
Szef i...co dalej?

Ostatnie artykuły