Utrzymać porządek dnia i rutynę zawodową po utracie pracy.