Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu: lhhpolska.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Operatorem Serwisu lhhpolska.pl jest spółka Development & Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piwnej  3/7 (91-003, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273491 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7251937133, REGON: 100312713, wyłączny reprezentant na polskim rynku marki Lee Hecht Harrison.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 3. Używany w niniejszej polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest DEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SP. K. z siedzibą Łodzi przy ul. Piwnej 3 (91-003 Łódź), wyłączny reprezentant na polskim rynku marki Lee Hecht Harrison Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Danieluk, z którym można się skontaktować wysyłając email na adres: privacy@dbm.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku zgłoszenia udziału w wydarzeniu lub webinarze - w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia lub webinaru, a także obsługi uczestników wydarzenia lub webinaru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. w przypadku zapisania się do newslettera, wyrażenia chęci otrzymywania informacji o wydarzeniach i webinarach – w celu przesyłania newslettera, obejmującego treści merytoryczne związane z outplacementem lub przesyłania informacji o wydarzeniach i webinarach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest prowadzenie marketingu),
  3. w przypadku skierowania do administratora zapytania, pozostawienia prośby o kontakt, czy złożenie oferty - w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – również w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami),
  6. w celach analitycznych, statystycznych oraz dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu i dostosowania treści do potrzeb i preferencji Użytkowników, w celu wyświetlania reklam - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest prowadzenie analiz i statystyk aktywności Użytkowników oraz ich potrzeb i preferencji, służące dostosowaniu funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług, zapewnienie właściwego działania Serwisu i dostosowanie treści do potrzeb i preferencji Użytkowników, wyświetlanie reklam).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w imieniu administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi hostingu, uprawnionym pracownikom administratora, a także organom i podmiotom, którym administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko, gdy zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia, zapewnione w szczególności:
  1. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
  2. w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych - za pomocą współpracy z podmiotami objętymi programem Privacy Shield, zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

Użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie wniosku złożonego administratorowi.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzania lub webinaru, a także obsługi uczestników wydarzenia lub webinaru – do czasu zakończenia wydarzenia czy webinaru,
  2. w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zapytania, złożenia oferty, jeśli administrator zostaje o to poproszony – do czasu realizacji kontaktu, zapytania, złożenia oferty,
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (celu określonym w pkt 3 b, c, e, f) - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że wystąpi inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie (w szczególności gdy uzasadnia to potrzeba ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń, czy obrony przed nimi).
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (pkt 3 d), przetwarzanie trwa do czasu wycofania zgody.
 3. Użytkownik może domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przenoszenia danych.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (pkt 3 d), Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (pkt 3 b, c, e, f) Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, dane nie będą już przetwarzane do takich celów. Jeżeli natomiast sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w innych celach niż marketingowe, dane przestaną być przetwarzane chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak ich podania uniemożliwia odpowiednio udział w wydarzeniach, webinarach, otrzymywanie newslettera i innych informacji, czy kontakt ze strony administratora w sprawie oferowanych usług.

 

 1. Informacja o plikach cookies i narzędziach analityki internetowej

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Serwis korzysta także z Google Analytics, będącego narzędziem do analityki internetowej spółki Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu analizowania sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i prowadzenia w tym zakresie statystyk. Informacje zawarte w tych plikach cookies, dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu, przekazywane będą spółce Google Inc. Szczegółowy opis działania Google Analytics oraz polityka prywatności i bezpieczeństwa danych znajduje się  pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Użytkownik Serwisu może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez pobranie bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 10. Serwis korzysta także z Google Adwords, będącego narzędziem marketingowym spółki Google Inc. Google Adwords służy promowaniu Serwisu i usług Operatora w wynikach wyszukiwania lub na stronach podmiotów trzecich, a także obejmuje działania remarketingowe. Google Adwords wykorzystuje pliki cookies do wyświetlenia reklam opartych na odwiedzinach Serwisu. Informacje zawarte w tych plikach cookies, dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu, przekazywane będą spółce Google Inc. Szczegółowy opis przetwarzania danych osobowych w ramach Google Adwords znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik Serwisu może wyłączyć działanie plików cookies w ramach Google Adwords poprzez ustawienia swojego konta Google na stronie:  https://adssettings.google.com. Stosowanie reklamy dopasowanej do preferencji konkretnego Użytkownika przez Operatora Serwisu lub jego zaufanych partnerów może mieć miejsce pod warunkiem wyrażenia w tym zakresie zgody. Zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 11. Informacje zawarte w tych plikach cookies, dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu, przekazywane będą w ramach usługi Google Analytics i Google Adwords spółce Google Inc. Spółka Google Inc. ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Spółka Google Inc. jest podmiotem objętym programem Privacy Shield, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, co wskazuje na odpowiednie zabezpieczenie danych.
 12. W Serwisie znajdują się odesłania do innych serwisów, które mogą stosować pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do serwisu lub wyświetlenia reklam odpowiadających preferencjom lub zachowaniom Użytkowników, w tym:
  1. do serwisu youtube.com (polityka prywatności i bezpieczeństwa danych znajduje się pod adresem:  http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/),
  2. do serwisu vimeo.com (polityka plików cookies znajduje się pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy).
 13. Serwis wykorzystuje także narzędzia udostępniane przez portale społecznościowe, takie jak LinkedIN, Facebook, Google, Twitter. Poprzez wtyczki portali społecznościowych umieszczone w Serwisie, administratorzy tych serwisów uzyskują informacje o wyświetleniu Serwisu w przeglądarce przez Użytkowników i w przypadku zalogowania się Użytkownika do portalu społecznościowego mogą powiązać wyświetlenie Serwisu z profilem Użytkownika w portalu społecznościowym. W przypadku gdy Użytkownik skorzysta z zamieszczonej w Serwisie wtyczki służącej udostępnieniu treści Serwisu na portalu społecznościowym, administrator portalu uzyskuje informacje o takiej aktywności Użytkownika. Zasady przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe znajdują się w politykach prywatności poszczególnych portali. W sytuacji gdy Użytkownik chce wyłączyć działanie wtyczek w ramach Serwisu, może tego dokonać przez zmianę ustawień przeglądarki. Ponadto, poprzez wylogowanie z portali społecznościowych przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik uniemożliwi powiązanie wyświetlenia Serwisu z profilem Użytkownika w portalu społecznościowym. 

 

 1. Zarządzanie plikami cookies

 

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

 1. Logi serwera

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Podziel się