Kierowanie zespołami w zmianie

Zmiany biznesowe niosą dla organizacji konkretne wyzwania.

Wyzwania zarządzania zmianą wśród menedżerów
 • Komunikowanie zmian podwładnym, wyjaśnianie ich celów i powodów
 • Odpowiadanie na trudne pytania, często przy braku informacji
 • Radzenie sobie z różnymi reakcjami i zachowaniami pracowników w związku z zaistniałą zmianą
 • Utrzymanie zaangażowania i morale na poziomie wystarczającym do realizacji bieżących zadań
 • Wprowadzanie nowych metod i sposobów działania mimo oporu wobec zmian i wątpliwości załogi
 • Zwiększona absencja lub rotacja w zespole na skutek niepewności jakie budzą w pracownikach wdrażane zmiany
Wyzwania zarządzania zmianą wśród pracowników
 • Niejasność co do powodów i celu zmian
 • Niepewność dotycząca skutków zmian dla konkretnego pracownika, w tym obawa o degradację czy wręcz utratę pracy
 • Obawa, że zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na zakres pracy, zadań i ocenę pracownika przez szefa
 • Niechęć do pracy w zwiększonym wymiarze czasu, często bez dodatkowego wynagrodzenia
 • Poczucie chaosu i zagubienia w tym co jest priorytetem, a jakich zadań nie należy kontynuować
 • Plotki, niepewność, chaos informacyjny wzmacniany przez współpracowników

Warsztaty zarządzania zmianą LHH DBM adresują te wyzwania.

Realizujemy je jako 1-dniowe lub 2-dniowe wydarzenia dla pracowników wszystkich szczebli zarówno w momencie przygotowania do wdrożenia zmiany, jak i w trakcie jej trwania.

Zajęcia mają zwykle charakter warsztatów łączących elementy coachingu zespołowego, seminarium na temat psychologicznych i społecznych aspektów zmiany oraz treningu wybranych umiejętności społecznych.

Warsztaty dla menedżerów kierujących zespołami będącymi w konkretnej zmianie

Przygotowują Uczestników do:

 • komunikowania zmiany i jej autoryzowania wobec podwładnych
 • przeprowadzenia swoich zespołów przez najtrudniejsze etapy zmiany
 • ustalenia celów i sposobów pracy adekwatnych do zmian w procesach lub strukturze
 • prowadzenia trudnych rozmów o motywacji i zaangażowaniu pracowników w okresie zmian

Warsztaty przeznaczone dla zespołów w szczególnym stopniu doświadczających na sobie skutków trudnych zmian

Dzięki warsztatom pracownicy:

 • mogą wyrazić nagromadzone emocje, frustracje, niepokoje i obawy związane ze zmianą
 • mają możliwość wspólnie omówić potencjalne korzyści niesione przez zmianę
 • zaczynają postrzegać zmianę z większym realizmem, lepiej rozumiejąc zarówno jej nieuchronność i biznesowy kontekst
 • określają osobiste i zespołowe strategie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami zmiany
 • odbudowują swoje zaangażowanie i pozytywne nastawienie wobec zmiany, stając się jej rzecznikami w organizacji

5 godzinne szkolenie dla liniowych menedżerów

Efektami szkolenia Change Map są:

 • Zrozumienie różnego postrzegania zmiany przez różne grupy jej uczestników
 • Identyfikacja kluczowych wyzwań i szans tego procesu
 • Zdefiniowanie i przećwiczenie głównych umiejętności przydatnych w kierowaniu ludźmi w okresie trudnej zmiany
 • Zaplanowanie najważniejszych działań dla skutecznego przeprowadzenia zespołu przez pierwsze etapy zmiany

Okno eksperta

Joanna Butryn
Project Manager, Programy zarządzania zmianą

Co mówili

menedżerowie wdrażający zmiany?

Artykuły eksperckie

Kontynuuj przeglądanie

Podziel się