Kierowanie zespołami w zmianie

Zmiany biznesowe niosą dla organizacji konkretne wyzwania.

Wyzwania zarządzania zmianą wśród menedżerów
 • Komunikowanie zmian podwładnym, wyjaśnianie ich celów i powodów
 • Odpowiadanie na trudne pytania, często przy braku informacji
 • Radzenie sobie z różnymi reakcjami i zachowaniami pracowników w związku z zaistniałą zmianą
 • Utrzymanie zaangażowania i morale na poziomie wystarczającym do realizacji bieżących zadań
 • Wprowadzanie nowych metod i sposobów działania mimo oporu wobec zmian i wątpliwości załogi
 • Zwiększona absencja lub rotacja w zespole na skutek niepewności jakie budzą w pracownikach wdrażane zmiany
Wyzwania zarządzania zmianą wśród pracowników
 • Niejasność co do powodów i celu zmian
 • Niepewność dotycząca skutków zmian dla konkretnego pracownika, w tym obawa o degradację czy wręcz utratę pracy
 • Obawa, że zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na zakres pracy, zadań i ocenę pracownika przez szefa
 • Niechęć do pracy w zwiększonym wymiarze czasu, często bez dodatkowego wynagrodzenia
 • Poczucie chaosu i zagubienia w tym co jest priorytetem, a jakich zadań nie należy kontynuować
 • Plotki, niepewność, chaos informacyjny wzmacniany przez współpracowników

Warsztaty zarządzania zmianą LHH DBM adresują te wyzwania.

Realizujemy je jako 1-dniowe lub 2-dniowe wydarzenia dla pracowników wszystkich szczebli zarówno w momencie przygotowania do wdrożenia zmiany, jak i w trakcie jej trwania.

Zajęcia mają zwykle charakter warsztatów łączących elementy coachingu zespołowego, seminarium na temat psychologicznych i społecznych aspektów zmiany oraz treningu wybranych umiejętności społecznych.

Warsztaty dla menedżerów kierujących zespołami będącymi w konkretnej zmianie

Przygotowują Uczestników do:

 • komunikowania zmiany i jej autoryzowania wobec podwładnych
 • przeprowadzenia swoich zespołów przez najtrudniejsze etapy zmiany
 • ustalenia celów i sposobów pracy adekwatnych do zmian w procesach lub strukturze
 • prowadzenia trudnych rozmów o motywacji i zaangażowaniu pracowników w okresie zmian

Warsztaty przeznaczone dla zespołów w szczególnym stopniu doświadczających na sobie skutków trudnych zmian

Dzięki warsztatom pracownicy:

 • mogą wyrazić nagromadzone emocje, frustracje, niepokoje i obawy związane ze zmianą
 • mają możliwość wspólnie omówić potencjalne korzyści niesione przez zmianę
 • zaczynają postrzegać zmianę z większym realizmem, lepiej rozumiejąc zarówno jej nieuchronność i biznesowy kontekst
 • określają osobiste i zespołowe strategie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami zmiany
 • odbudowują swoje zaangażowanie i pozytywne nastawienie wobec zmiany, stając się jej rzecznikami w organizacji

5 godzinne szkolenie dla liniowych menedżerów

Efektami szkolenia Change Map są:

 • Zrozumienie różnego postrzegania zmiany przez różne grupy jej uczestników
 • Identyfikacja kluczowych wyzwań i szans tego procesu
 • Zdefiniowanie i przećwiczenie głównych umiejętności przydatnych w kierowaniu ludźmi w okresie trudnej zmiany
 • Zaplanowanie najważniejszych działań dla skutecznego przeprowadzenia zespołu przez pierwsze etapy zmiany

Artykuły eksperckie

Podziel się