Komunikacja zmiany - zarządzanie zmianą

Jak komunikować trudne zmiany – zarządzanie ryzykami społecznymi

Decyzje o reorganizacji czy restrukturyzacji firmy są podejmowane w oparciu o precyzyjne analizy biznesowe i spójne analizy strategiczne. Mimo to, rozsądny menedżer powinien liczyć się z tym, że każda decyzja zawierająca w sobie zagrożenie utratą pracy, choćby niewielkiej grupy pracowników lub nawet interpretowaną jako niekorzystną lub kłopotliwą zmianę ich statusu, musi wywołać negatywne emocje i niepokój. Te zaś mogą prowadzić do obniżenia zaangażowania i morale pracy, niechcianych odejść pracowników, w skrajnych przypadkach do gwałtownych protestów czy konfliktów dezorganizujących biznes.

Skala ryzyk społecznych ma oczywiście związek ze skalą projektowanej zmiany i obiektywnym poziomem dolegliwości poszczególnych decyzji dla ludzi. Jednak sposób komunikowania restrukturyzacji ma znaczący wpływ na intensywność oporu wobec zmian i zarządzenie często zrozumiałym lękiem przed konsekwencjami tych zmian dla poszczególnych ludzi. 

Sytuacja restrukturyzacji lub wdrażania kontrowersyjnych z punktu widzenia zmian niesie też za sobą ryzyka wizerunkowe. Takie zmiany mogą często wpłynąć negatywnie na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, dostawców i klientów, lokalnego otoczenia politycznego lub wywołać negatywne komentarze w prasie czy mediach społecznościowych. Skala tych zjawisk również zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii i realizowanej praktyki komunikacji.

Doradztwo komunikacyjne

Bazuje na dokładnej  analizie możliwych zagrożeń przy wykorzystaniu naszej wiedzy o procesach zmian przeprowadzanych we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw w Polsce. We współpracy z kierownictwem firmy, działami HR, prawnym i PR przygotowujemy zestaw narzędzi i rekomendacji dostosowujących najlepsze praktyki z polskiego rynku do specyficznej sytuacji firmy przeprowadzającej zmianę.

Kluczowe elementy doradztwa komunikacyjnego

  • Analiza wpływu wymogów prawnych i proceduralnych na treść i harmonogram komunikacji
  • Pomoc w wyborze i sformułowaniu kluczowych komunikatów minimalizujących ryzyka społeczne
  • Przygotowanie kompletnego harmonogramu  komunikacji i założeń logistycznych
  • Analiza grup docelowych oraz środków komunikowania, w tym uruchomienie i administrowanie internetowym anonimowym formularzem kontaktowym dla pracowników
  • Opracowanie listy potencjalnych pytań i wątpliwości oraz zaproponowanie brzmienia odpowiedzi
  • Przygotowanie kadry kierowniczej do prowadzenia spotkań komunikacyjnych i rozmów z mediami
  • Przygotowanie listy koniecznych komunikatów oraz opracowanie ich treści, w tym komunikacji dla mediów i otoczenia społecznego
  • Przedstawienie scenariuszy niezbędnych wydarzeń w procesie komunikacji, przygotowanie treści wystąpień i stosownych prezentacji
  • Bieżąca analiza reakcji mediów, mediów społecznościowych oraz zapisów w internecie z rekomendacją przeciwdziałania komunikatom niepożądanym
  • Konsultacje ad hoc

Okno eksperta

Paweł Gniazdowski
Country Head

3 charakterystyczne zjawiska

towarzyszące procesom restrukturyzacji

Artykuły eksperckie

Podziel się