Media

Dojrzały szuka zatrudnienia

Personel Plus, P.Gniazdowski
, 05-08-2020

Świadomość swojego wieku w zasadzie w żaden sposób nie przeszkadza na rynku pracy, o ile w narracjach towarzyszących np. poszukiwaniu pracy nie będzie się zbyt mocno i często jej zaznaczać. Nawet nie dlatego, że jest to narracja „niemodna" i niewpisująca się w potoczny (a często błędny) schemat utożsamiania młodości z energią, elastycznością czy innowacyjnością.

Jak zmienił się rynek pracy i role menedżerów w czasie pandemii?

Personel i Zarządzanie, A.Jagiełka
, 15-07-2020

Czy to czas na zmianę pracy - to pytanie mogą sobie zadać nie tylko osoby bezpośrednio zagrożone utratą pracy, ale także Ci, którzy jeszcze przed marcem bardzo poważnie rozważali kolejnych ruch w karierze. Dziś większość z pewnością bardziej ostrożnie będzie podejmować takie decyzje. Tym bardziej, że jak wynika z doświadczeń naszych klientów executive outplacement obecnie aktywnych na rynku pracy, wyraźnie widzą opóźnianie decyzji o zatrudnieniu i przesuwanie się momentu podpisania umowy o pracę.

Świetna firma na trudne czasy

Personel Plus, S.Bulaszewski
, 03-07-2020

Jeszcze na początku roku myśleliśmy, że żyjemy w świecie VUCA, że zmienność i niepewność przyszłości jest duża, że rewolucje technologiczne i zacieranie granic między pracą ludzi i sztuczną inteligencją (AI) sprawią nam HR-owcom w następnych latach mnóstwo niespodzianek. O przyspieszającej zmianie świata pracowniczych profesji mówili wszyscy. Dziś wszystko stało się inne. Globalny dramat pandemii przewraca całe branże, przeobraża też rynek pracy. Zmiany, jakie za sobą pociąga automatyzacja, będą miały na pewno duże znaczenie, ale na razie zostały przesłonięte widmem recesji.

HR w wirtualnym świecie. Covid-19 jedynie przyspieszył zmiany

PulsHR.pl, JKoc
, 02-07-2020

Procesy rekrutacyjne składają się zwykle z kilku etapów rozmów. Już od dawna obserwujemy, że wstępne etapy selekcji odbywają się w coraz większej mierze zdalnie (telefonicznie lub online). Covid-19 jedynie przyspieszył tego typu zmiany. Inaczej sytuacja wygląda przy rozmowach finalnych (z osobami z tak zwanej krótkiej listy). W tym przypadku decydujące są osobiste preferencje menedżerów, a z naszych doświadczeń wynika, że wciąż większość osób na wysokich stanowiskach weryfikuje kandydatów w trakcie rozmów osobistych - komentuje Piotr Kuron, delivery director w Lee Hecht Harrison Polska.

HR w wirtualnym świecie. Covid-19 jedynie przyspieszył zmiany

PulsHR.pl, JKoc
, 02-07-2020

Procesy rekrutacyjne składają się zwykle z kilku etapów rozmów. Już od dawna obserwujemy, że wstępne etapy selekcji odbywają się w coraz większej mierze zdalnie (telefonicznie lub online). Covid-19 jedynie przyspieszył tego typu zmiany. Inaczej sytuacja wygląda przy rozmowach finalnych (z osobami z tak zwanej krótkiej listy). W tym przypadku decydujące są osobiste preferencje menedżerów, a z naszych doświadczeń wynika, że wciąż większość osób na wysokich stanowiskach weryfikuje kandydatów w trakcie rozmów osobistych - komentuje Piotr Kuron, delivery director w Lee Hecht Harrison Polska.

Co 5. firma prowadzi rekrutacje bez zmian, ale co 4. zawiesiła lub odwołała takie projekty

Gazeta Pomorska
, 15-06-2020

Lee Hecht Harrison Polska przeprowadziła 2. edycję ankiety „Rekrutacje w czasie pandemii". 43 proc. firm twierdzi, że wszystkie działy pracują zdalnie, gdy w 1. edycji badania (na początku kwietnia) tylko 5 proc. wskazywało na zdalną pracę wszystkich działów w firmie. - Może to świadczyć o tym, że z przedłużającą się pandemią firmy zmuszone były przystosować się do nowych warunków - tłumaczy Katarzyna Pawłowska z LHH. – Firmy korzystają też z podziału i rotacyjnej pracy zespołów ograniczając tym paraliż całego działu w przypadku podejrzenia czy zakażenia Covid-19.

Największy wybór ofert pracy mają teraz sprzedawcy i magazynierzy

Rzeczpospolita, A.Błaszczak
, 08-06-2020

Według udostępnionego „Rzeczpospolitej" majowego badania firmy Lee Hecht Harrison, która specjalizuje się w outplacemencie (czyli wsparciu zwalnianych pracowników), aż 68 proc. z prawie 130 ankietowanych pracodawców w czasie pandemii ograniczyło albo wstrzymało rekrutacje. Jako powód tej decyzji najczęściej wskazywali niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych firmy. Tylko co piąty z badanych stwierdził, że rekrutuje zgodnie z planem. – Rekrutują firmy z branży IT, FMCG, centrów usług wspólnych oraz finansów – wylicza Katarzyna Pawłowska, ekspert LHH.

Utracona skuteczność

Personel Plus, P.Gniazdowski
, 04-06-2020

Najbardziej popularny ostatnio argument na rzecz koniecznej modyfikacji podejścia hierarchicznego opiera się na przekonaniu, że duże, ściśle hierarchiczne organizacje zbyt wolno reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe. Jest prawdą, że na skutek rozwoju technologii, raptownego przyspieszenia wymiany informacji między ludźmi oraz zmiany postaw społecznych zmieniają się potrzeby klientów - co warto obserwować gołym okiem, gdyż nawet badania nieraz za tymi zmianami nie nadążają – pisze Paweł Gniazdowski, country manager w Lee Hecht Harrison Polska.

Sprawdzian z agile'u

Personel Plus, A.Jagiełka
, 04-06-2020

W firmach, do których automatyzacja wkracza na dużą skalę i których biznesowe oblicza szybko zmieniają się w ostatnich latach, czyli np. w branży bankowej i usług profesjonalnych, o konieczności reskillingu czy upskillingu mówiło się dużo, i to już od dwóch, trzech lat. Podobnie w branży energetycznej. Z jednej strony z powodu postępu technologicznego spada zapotrzebowanie na niektóre zawody, ale z drugiej - rośnie potrzeba zatrudniania ludzi o nowych kompetencjach.

Pandemia zamroziła rekrutacje

Puls Biznesu, M.Konkel
, 04-06-2020

20 proc. firm prowadzi zaplanowane wcześniej rekrutacje. Są to najczęściej przedsiębiorstwa z branż IT, FMCG, finansowej oraz centra usług wspólnych. Na drugim biegunie znajdują się spółki, które w całości zawiesiły lub odwołały projekty rekrutacyjne — to 26 proc. ankietowanych podmiotów, przeważnie z sektora produkcyjnego i automotive. Jako główny powód takich decyzji podają niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych(68 proc.). Innym ważnym argumentem jest konieczność ograniczania kosztów (37 proc.). W ramach oszczędności redukcję etatów rozważa 13 proc. firm.

Podziel się