CZY W PROCESIE REKRUTACJI WARTO UDZIELAĆ INFORMACJI ZWROTNEJ?

Personel i Zarządzanie, A.Stegenka
, 01-10-2013

Jedną z bolączek najczęściej zgłaszanych przez osoby poszukujące pracy jest brak informacji zwrotnej dotyczącej powodów odrzucenia ich kandydatury. Kandydaci komentują, że jest to deprymujące i argumentują, że nie mogą pracować nad swoimi słabymi stronami, jeśli nikt im o nich nie mówi. Oczekiwania ze strony pracowników nie są jednak zazwyczaj zbieżne z interesami pracodawców – pisze Agnieszka Stegenka, konsultant Lee Hecht Harrison DBM Polska.