Deficyt odpowiedzialności przywódczej

Personel Plus, V.Molinaro
, 18-10-2017

Firmy podejmują gorączkowe działania na rzecz rozwoju umiejętności przywódczych swoich zespołów, lecz jedynie nieliczne z nich osiągają pożądane rezultaty. Przeprowadzone przez nas globalne badanie, obejmujące ponad 2 tys. menedżerów zarządzających oraz szefów HR-u, pokazało, że w okresie, gdy firmy potrzebują szczególnie silnego przywództwa, okazuje się ono zbyt słabe. Występuje zjawisko

deficytu odpowiedzialności przywódczej, które odzwierciedla przepaść pomiędzy oczekiwaniami wobec liderów a ich rzeczywistymi wynikami. Mówiąc wprost - mamy wielu ludzi pełniących role przywódcze, którzy nie osiągają oczekiwanych wyników i nie wykazują się odpowiedzialnością.