DYPLOM Z EFEKTEM WOW

Manager MBA, J.Spisacka
, 10-05-2015

Zdaniem Pawła Gniazdowskiego z LHH DBM, lepiej postrzegani przez pracodawców i head hunterów są ci managerowie, którzy zdobyli dyplomy MBA na prestiżowych uczelniach, gwarantujących wysoką jakość nauczania. - Tylko taki dyplom daje przewagę nad innymi, bo w ocenie pracodawców kandydaci, którzy go posiadają, lepiej rozumieją procesy biznesowe i szybciej na nie reagują. Dlatego warto wyeksponować ten fakt w CV, zaraz na jego początku w tzw. profilu kandydata - mówi Paweł Gniazdowski.