JAK BUDOWAĆ SIEĆ KONTAKTÓW

Rzeczpospolita, A. Błaszczak
, 08-02-2012

Firmy chętnie sięgają po kandydatów z polecenia, a dla pracowników źródłem nowej pracy są często znajomości. Ponad połowa małych i średnich firm najczęściej zatrudnia ludzi z polecenia, czyli po znajomości. Duże firmy też chętnie sięgają po networking. Prawie co drugi specjalista i menedżer wymienia networking wśród najbardziej skutecznych metod pozyskiwania pracy. Katarzyna Pieciul z DBM Polska podkreśla jednak, że trzeba umieć korzystać z kontaktów, by nie zrazić osób, które mogą nam pomóc. „Najlepiej określić, co chce się robić w nowej pracy i rozmawiać o projektach, a nie o stanowiskach. Bywa i tak że jeśli pytasz o ofertę pracy, dostaniesz radę, a gdy prosisz o radę, dostaniesz ofertę pracy.”