JAK RADZIĆ SOBIE Z OBAWAMI PRACOWNIKÓW W PROCESIE FUZJI

Personel i Zarządzanie, I.Strożek
, 01-09-2016

Fuzja, jak każda zmiana, rodzi wiele niepokojów. Z perspektywy psychologicznej dla pracownika nie ma znaczenia, czy jest z firmy przejmującej, czy przejmowanej. W początkowej fazie zmiany każdy zakotwicza się w tym, co potencjalnie może stracić i nie wie, co go ostatecznie czeka – pisze Izabela Strożek, Executive Coach w Lee Hecht Harrison DBM Polska.