JAK SKUTECZNIE ZNALEŹĆ PRACĘ PO POWROCIE DO KRAJU

Inwestycje.pl, P.Gniazdowski
, 30-08-2016

Polacy, którzy pracowali za granicą dłużej niż 4-5 lat często mają w Polsce mniej kontaktów osobistych pomocnych w poszukiwaniu pracy niż ich krajowi konkurenci. To oczywiście naturalne, ale dość istotne dla powodzenia poszukiwań na rynku pracy. Mniejsza liczba kontaktów przekłada się na mniejszą wiedzę o lokalnym rynku i ofertach, a także na mniejsze środowisko, które może skutecznie przekazywać informacje o kwalifikacjach i gotowości kandydata do podjęcia pracy – pisze Paweł Gniazdowski, Country Manager Lee Hecht Harrison DBM Polska.