JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM I OSIĄGNĄĆ SUKCES

PulsHR.pl, J.Koc
, 30-07-2015

Ilu szefów i ekspertów, tyle zdań i opinii na temat tego, co ważne w zarządzaniu zespołem. Pewnie każdy będzie miał trochę racji, bo bycie skutecznym liderem to wyzwanie, które można realizować na różne sposoby. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że kluczowe jest, aby szef uświadomił sobie, jakie jego zachowania i postawy uwalniają, a jakie blokują potencjał jego ludzi – mówi Magdalena Siwek-Jeziorna, coach i trener TTX Institute.