Mam dobre wyniki, a firma mnie skreśla

INNPoland, K.Bagiński
, 25-11-2019

Według przeprowadzonej przez LHM DBM ankiety proces poszukiwania pracy dla 59 proc. respondentów tegorocznego badania okazał się trudny lub bardzo trudny. Ponad połowa uczestników miała nie lada wyzwanie związane z odnalezieniem się na rynku pracy po zwolnieniu. Tylko 10 proc. ankietowanych podjęło nową pracę w okresie do miesiąca od momentu zwolnienia. Zaś w okresie od 1 do 3 miesięcy od zwolnienia zatrudnienie znalazło 22 proc. Niewiele więcej, bo 23 proc. respondentów zajęło to od 4 do ponad 6 miesięcy, a część (ok. 14 proc.) nadal była na etapie poszukiwań.