OBCA OCENA PRACOWNIKA OBARCZONA RYZYKIEM

Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Topolska
, 11-02-2015

Podanie przyczyny zwolnienia pracownika w przypadku, gdy oficjalnie rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie firmy, prowadzi do swego rodzaju paradoksu. W wypowiedzeniu umowy o pracę firma określa, że rozwiązuje ją z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, z drugiej strony wskazuje jednak, że jest on „gorszy” lub z jakichś powodów niedopasowany – zwraca uwagę Paweł Gniazdowski, ekspert Lee Hecht Harrison DBM.