Od czego zależy wysokość odprawy dla zwalnianego menedżera?

Goldenline.pl, A.Jagiełka
, 16-04-2018

Jak powiedział jeden z uczestników badania przeprowadzonego przez Lee Hecht Harrison w raporcie „Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe”: „Trudnością było zaakceptowanie, iż moja poprzednia firma podziękowała mi za współpracę po tylu latach i za dobre osiągnięte wyniki. Lęk przed nową i nieznaną mi sytuacją. Siedziałem w domu cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc – po prostu mój rytm życia i funkcjonowania został całkowicie zakłócony (Project Manager)”. Ale nie mniej istotną kwestią, która szybko po wręczeniu wypowiedzenia lub podpisaniu porozumienia stron staje się kluczową, jest wysokość odprawy i dostępność dodatkowych świadczeń. W 2017 przeprowadziliśmy wywiady z kilkudziesięcioma menedżerami wyższego i średniego szczebla, którzy stracili pracę na przestrzeni ostatnich 2 lat. Zapytaliśmy, jakie odprawy otrzymali i na co, poza pieniędzmi, mogli jeszcze liczyć.