Outplacement nie tylko dla polskich specjalistów. Pomoc coraz częściej potrzebna obcokrajowcom

PulsHR.pl, J.Koc
, 18-09-2018

Pracownicy z zagranicy chętnie korzystają z programów outplacementowych. Ta forma pomocy jest najczęściej oferowana cudzoziemcom, którzy mają bardzo dobre wykształcenie, wysokiej klasy uprawnienia, certyfikaty w swoich branżach (np. informatycznej czy coachingowej). Coraz częściej mają też za sobą jakiś etap edukacji na polskich uczelniach. - Wielu z naszych podopiecznych świadomie buduje na polskim rynku sieć kontaktów zawodowych i dzięki temu sprawnie docierają do ukrytych potrzeb firm i decydentów - tłumaczy Marta Staszewska, senior coach w Lee Hecht Harrison DBM. - Ciekawą kategorię wśród naszych zagranicznych klientów stanowią osoby, które korzystają ze wsparcia uruchamiając własne projekty biznesowe. W ostatnim czasie towarzyszyliśmy klientom w założeniu kilku firm: doradczej z obszaru IT, produkcyjno-dystrybucyjnej, coachingowej. Widzimy, że uruchomienie firmy przestało stanowić barierę dla osób niewładających biegle polskim i niemających polskiego obywatelstwa - dodaje.