OUTPLACEMENT - TROSKA O PRACOWNIKA CZY ZABIEG PR?

www.inwestycje.pl, P. Gniazdowski
, 13-04-2011

„Zarządzający firmami, a zwłaszcza działy HR, coraz lepiej rozumieją trudności związane ze znalezieniem pracy po wielu latach zatrudnienia w jednej firmy. I niezależnie od aspektów wizerunkowych coraz częściej po prostu chcą pomóc. Prowadząc regularne badania rynku outplacement, a także obserwując własne działania widzimy, że odsetek firm stosujących outplacement powoli lecz systematycznie rośnie. Wciąż daleko nam do powszechności tej usługi w krajach anglosaskich czy Skandynawii, gdzie zdecydowana większość przynajmniej dużych firm stosuje outplacement. Nie jesteśmy np. Belgią, gdzie oferowanie (rozbudowanego) programu outplacementowego jest w wielu przypadkach wymagane prawem. Jednak radykalne stwierdzenie, że firmy w Polsce w ogóle nie dbają o odchodzących pracowników jest niesprawiedliwą generalizacją.” – pisze Paweł Gniazdowski, ekspert zarzadzania karierą, szef DBM Polska.