PROGRAMY DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ ALTERNATYWĄ DLA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

Portfel.pl, P. Paszko
, 01-04-2012

„Programy dobrowolnych odejść (PDO) to sposób na lepsze wizerunkowo (niż zwolnienia grupowe) ograniczenie zatrudnienia w firmie, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest na to więcej czasu i istnieje możliwość przynajmniej częściowej korelacji indywidualnych planów karierowych ludzi z malejącymi potrzebami kadrowymi firmy.” – mówi Paweł Gniazdowski, ekspert zarządzania karierą i szef Lee Hecht Harrison w Polsce. Korzystają na tym tak firma jak i pracownicy. „Firma bardzo zyskuje wizerunkowo, bo PDO wygląda znacznie lepiej niż zwolnienia grupowe. Unika ostrego konfliktu społecznego, zwykle towarzyszącego zwolnieniom grupowym oraz zapobiega procesom w sądach pracy. […].Pracownik zyskuje zazwyczaj znacznie lepsze warunki rozstania w stosunku do tych prawnie wymaganych. Bywa, że PDO znacznie wyprzedza w czasie „zwykłe" zwolnienia grupowe - pracownik ma szansę wcześniej znaleźć się na rynku pracy - ma zatem szansę na dotarcie do większej liczby ofert. A przy tym jest młodszy, a więc generalnie atrakcyjniejszy. Jeśli uda mu się znaleźć szybko nową pracę - ma oszczędności z przyzwoitej na ogół odprawy oferowanej w ramach PDO”.