PRZED URLOPEM, CZYLI JAK ZAPOBIEC "PILNYM" TELEFONOM Z PRACY

Polska Głos Wielkopolski, K.Sklepik
, 22-06-2015

Deklaracja typu: wyłączam telefon i już, nie przysporzy ci popularności i często nie zapobiegnie kontaktom z firmą, które będą wówczas jeszcze bardziej nerwowe. Podaj raczej sprawy, o których chciałbyś być informowany. Osobom silnie zaangażowanym w pracę nie zaleca się kompletnego odcięcia się, bo to paradoksalnie może utrudniać stopniowe przechodzenie w tryb odpoczynku – radzi Paweł Gniazdowski, szef LHH DBM Polska i ekspert zarządzania karierą.