ROLA DZIAŁÓW HR W ZMIANIE

Personel i Zarządzanie, P.Gniazdowski
, 01-06-2014

W większości znanych mi przypadków to właśnie dział HR dostawał zadanie zaplanowania i  przeprowadzenia całego procesu, w tym jego logistyki, komunikacji i związanych ze zmianą szkoleń. Bywa, że firma powołuje specjalnego menedżera ds. restrukturyzacji, ale nierzadko jest nim po prostu szef HR. Drugi powód to fakt, że gdy w firmie nie ma osobnego zespołu PR, to właśnie dział HR uznaje się za najbardziej naturalnego właściciela opracowania treści i zaplanowania sposobów komunikacji – pisze Paweł Gniazdowski z Lee Hecht Harrison DBM.